Diskrimineringsombudsmannen

Nya lagkrav har inte lett till förändrat arbetssätt

Dela

Trots att det nu gått ett år sedan nya lagkrav på arbetsgivares förebyggande arbete för att motverka diskriminering infördes kan 60 procent av arbetsgivarna inte nämna något av de nya kraven. Endast var fjärde svarar att förändringarna har lett till ett förändrat arbetssätt. Det visar en ny enkätundersökning från DO.

Den 1 januari 2017 infördes nya regler i diskrimineringslagen avseende arbetsgivares och utbildningsanordnares skyldigheter att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter, det som i lagen heter aktiva åtgärder. I och med lagändringen omfattas alla sju diskrimineringsgrunder av kraven och arbetet ska utföras löpande. Arbetsgivare ska sedan lagändringen:

  • undersöka om det finns risker för diskriminering – inklusive trakasserier och sexuella trakasserier – eller repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter
  • analysera orsakerna till de risker och hinder som har upptäckts
  • genomföra åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter
  • följa upp och utvärdera arbetet

Arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. För arbetsgivare med 25 anställda eller fler ska hela arbetet med aktiva åtgärder kontinuerligt dokumenteras. Arbetsgivare med minst 10 anställda ska dessutom årligen dokumentera arbetet med lönekartläggningar.

Men i en ny enkätundersökning från DO svarade endast var fjärde arbetsgivare att lagändringen har lett till ett förändrat eller utvecklat arbetssätt. På en öppen fråga om vad diskrimineringslagen innebär för arbetsgivare så svarade bara en av sex att de behöver arbeta med aktiva åtgärder och lika många att de ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra och hantera trakasserier på arbetsplatsen.

– Nu har vi ett bra ramverk för att kunna motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Och nu är det upp till alla arbetsgivare att ta sitt ansvar och leva upp till lagens krav om det ska bli någon förbättring, säger DO Agneta Broberg i en kommentar till undersökningen.

Fakta
Undersökningen genomfördes med telefonintervjuer under november och december 2017. Undersökningen riktades till personer i ledande ställning med personalansvar inom sin organisation, i första hand deltog högsta chef eller personalchef. I urvalet ingick enbart organisationer med 20 eller fler anställda. Totalt genomfördes 521 intervjuer med ett kvoturval baserat på typ av organisation och antal anställda. Resultatet har sedan viktats för att bli representativt för landets samlade arbetsgivare. Undersökningen var anonym och genomfördes av analysföretaget Enkätfabriken.

Läs också Agneta Brobergs debattartikel (publicerad på svd.se 20180108):
Få arbetsgivare känner till nya krav på förebyggande arbete

Nyckelord

Kontakter

Om

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Råsundavägen 18
169 04 Solna

08-120 20 700http://www.do.se/

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

Följ Diskrimineringsombudsmannen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Diskrimineringsombudsmannen

Rekryteringsprocess avbröts när arbetsgivaren fick besked om graviditet13.1.2023 08:55:00 CET | Pressmeddelande

När en kvinna i Stockholmsområdet som sökte arbete hos ett finansbolag berättade för rekryteraren att hon var gravid fick hon beskedet att hon inte var aktuell för tjänsten, och ett inbokat möte ställdes in. Beskedet från bolaget kom direkt efter att kvinnan berättat om graviditeten. DO anser efter utredning att det har varit fråga om diskriminering och begär nu att bolaget ska betala diskrimineringsersättning till kvinnan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum