Läromedelsföretagen

Brist på läromedel leder till att elever inte har samma förutsättningar att klara skolan

Dela
Svenska skolors brist på läromedel synliggörs återigen i en aktuell undersökning. 86 procent av landets lärare uppger att de inte kan köpa de läromedel som behövs i undervisningen. Inköpen varierar dessutom stort mellan olika kommuner.


I en aktuell rapport från Läromedelsförfattarna som undersökt läromedelsinköpen i svenska skolor framkommer att 86 procent av lärarna inte kan köpa in de läromedel eleverna behöver. Dessutom råder det stora skillnader i hur mycket pengar olika kommuner lägger på läromedel.

– Det är beklagligt och oroande att inköpen av läromedel mellan kommunerna varierar så mycket och att elever som bor i olika kommuner därmed inte får samma förutsättningar att klara skolan, säger Stefan Persson, ordförande i branschföreningen Läromedelsföretagen.

Läromedelsinköpen varierar mellan 0 och 1 500 kr
Undersökningen visar att läromedelsinköpen varierar från noll kronor till över 1 500 kronor per elev och år. Fler än en femtedel av skolorna köper läromedel för mindre än 400 kronor per elev och år.

– I vår egen statistik ser vi att Sverige är det land i Norden som lägger minst resurser på läromedel. Att alla barn och unga har likvärdig tillgång till läromedel borde vara en självklarhet men tyvärr är det är långt ifrån så, säger Stefan Persson.

Hoppas på nationell läromedelsstrategi
Den pågående statliga utredningen kring läromedel som leds av Gustav Fridolin ska i augusti lämna sitt betänkande om hur statens roll gällande läromedel ska se ut

– Vi vet att läromedel är en mycket central del av utbildningen för både lärare och elever. Vår förhoppning är att den statliga utredningen ska ta fram någon form av nationell läromedelsstrategi för att säkerställa likvärdigheten i skolan, säger Stefan Persson.

Rapporten Rätten till kunskap visar resultat från flera undersökningar som Läromedelsförfattarna genomfört. Den tar upp frågor som hur läromedelsinköpen ser ut i svenska skolor, hur lärare upplever läromedelssituationen och hur eleverna tycker om läromedel och hur använder de dem.

För mer information
Stefan Persson, ordförande för Läromedelsföretagen
076-538 22 77
stefan.persson@laromedelsforetagen.se

Nyckelord

Länkar

Om

Läromedelsföretagen är en branschorganisation med 18 medlemsföretag som står för utgivning av majoriteten av skolans läromedel och en betydande del av högskolans kurslitteratur. Tillsammans verkar vi för att lärare ska få bättre förutsättningar att undervisa och elever och studenter att nå högre kunskapsresultat, i förskola, grundskola, gymnasieskola, komvux, SFI, universitet, högskola och folkbildning.

Följ Läromedelsföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läromedelsföretagen

Oroväckande utveckling – skolhuvudmännens inköp av läromedel motsvarar inte regeringens ambitioner30.10.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Ny statistik från Läromedelsföretagen visar att skolhuvudmännens inköp av läromedel inte motsvarar regeringens ambitioner. Om det inte blir en större ökning under fjärde kvartalet är det tydligt att regeringens satsning på extra läromedel inte får avsedd effekt. I förlängningen riskerar skolorna att bryta mot lagen om elevernas rätt till läromedel, som träder i kraft den 1 juli 2024.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye