Svenska kraftnät

Kommande vinters import av el i nivå med årets

Dela
Totalt sett är Sverige en stor nettoexportör av el. Men vid perioder, inte minst när det är mycket kallt räcker inte den inhemska elproduktionen. Inför kommande vinter, 2021/2022, bedömer Svenska kraftnät att Sverige får ett underskott på 1 600 MW under den timme med högst elförbrukning, vilket måste täckas med import.

Det visar Kraftbalansrapporten, som är en årlig återkommande rapport från Svenska kraftnät. Centralt för rapporten är att bedöma över- eller underskott av el i Sverige när förbrukningen är som högst.

Rapporten innehåller också en beräkning i vilken utsträckning import kan matcha det svenska underskottet, alltså om det finns tillräckligt med el att importera. Resultat av beräkningen visar för kommande vinter en genomsnittlig förväntad effektbrist på långt under en timme.

Jämfört med föregående års prognos för vintern 2020/2021 är kommande vinters importberoende jämförbar. En liten förbättring kan dock skönjas, vilket beror på utbyggd vindkraft under 2021.

– Om vi ser till installerad effekt, alltså hur mycket el som ny vindkraft kan producera om tillgängligheten skulle vara lika hög som planerbar produktion, skulle importbehovet vara avsevärt lägre, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör, Svenska kraftnät.

Under innevarande år bedömer Svenska kraftnät att ny installerad vindkraft ökar med 2 900 MW. Historisk data visar på låg tillgänglighet under perioder med sträng kyla, alltså när förbrukningen är som högst. Men när topplasttimmen inträffade den 12 februari i år producerade vindkraften 66 procent av sin installerade effekt, eller 6 600 MW.

Andelen väderberoende elproduktion ökar i Sverige och i våra grannländer. En större andel vindkraft i energimixen kan leda till att flera länder har ont om effekt samtidigt, när vindförhållandena är dåliga över ett stort geografiskt område som Norden, vilket kan försvåra importmöjligheterna.

– För att minska risken för effektbrist, alltså när inte tillräckligt med el finns vid en viss tidpunkt, är det önskvärt att vi får en utbyggnad av planerbar elproduktion samt ökad användarflexibilitet, som skulle kunna minska effekttoppen under topplasttimmen, säger Lotta Medelius-Bredhe.

Svenska kraftnät har utifrån sitt uppdrag under det senaste året beslutat om historiskt stora investeringar i nya och upprustande ledningar och stationer, utlandsförbindelser, utveckling av flexibilitetsmarknader, nya stödtjänster, med mera. Men ansvaret att det finns tillräcklig med elproduktion ligger däremot på marknaden.

Nytt för årets rapport är en bedömning om driftsäkerheten för kommande sommar, eftersom elproducenternas revisionsperioder samt underhåll i elnätet kan innebära utmaningar för kraftsystemet. Förra sommaren vidtog Svenska kraftnät en rad extra åtgärder för att förbättra stabiliteten i systemet. Under året har flera investeringar genomförts vilket gör att liknande åtgärder inte behöver vidtas denna sommar.

Kraftbalansrapporten 2021 finns på svk.se under Rapport och remissvar

Kontakter

Presstelefon: 010-475 80 10
press@svk.se

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar cirka 16 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har cirka 1250 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

Effektivare användning av befintligt nät ger ökat effektuttag i Skaraborg7.2.2024 09:27:53 CET | Pressmeddelande

Effektsituationen i sydvästra Sverige är ansträngd när stora industrier ska elektrifieras och nya elintensiva verksamheter etableras. Utöver nätinvesteringar som planeras ser Svenska kraftnät även över hur det befintliga nätet kan utnyttjas mer effektivt. I Skaraborg har detta nu gett resultat då ett ökat effektuttag på 120 MW har tilldelats Vattenfall Eldistribution, förutsatt att mindre stationsåtgärder vidtas.

Svenska kraftnät skruvar upp elförbrukningen i nya analyser24.1.2024 08:46:09 CET | Pressmeddelande

Utvecklingen och planeringen mot ökad elektrifiering inom industrin och samhället i stort går mycket snabbt. Svenska kraftnät har tagit fram och analyserat fyra olika scenarier för kraftsystemet fram till år 2050. ”Det är inga prognoser. Scenarierna representerar olika utvecklingsvägar och de resulterar i olika utmaningar för kraftsystemet”, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem, Svenska kraftnät.

Svenska kraftnäts beslut ger effekt13.12.2023 13:50:57 CET | Pressmeddelande

På Svenska kraftnäts styrelsemöte i slutet av november fattades två beslut som är viktiga för Västra Götaland. -Vi ska bygga en ny transformatorstation i Ingelkärr i Ale kommun och vi ska förnya och öka kapaciteten i en 20 mil lång ledning. Det är åtgärder som krävs för att vi ska klara ett ökat effektbehov, säger Martin Norlund, områdesansvarig för ledningsprojekt i södra Sverige på Svenska kraftnät.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye