Skogsstyrelsen

Stora betesskador i svenska skogar

Dela
Svenska ungskogar med tall har fortfarande stora betesskador, och bara tre områden i landet når målet om maximalt fem procent årliga skador. Det konstaterar Skogsstyrelsen efter att årets inventeringar summerats.
Betesskadad tall. Foto: Anna Petersson
Betesskadad tall. Foto: Anna Petersson

Betesskador på tall anses idag vara en av de viktigaste orsakerna till nedsättning i skogens tillväxt och kostar därför samhället stora summor varje år. Det är i första hand älg som orsakar betesskador på tall men förekomsten av andra hjortdjur har också stor betydelse.

Det mål som samhället har formulerat vad gäller betesskador i ungskogen är satt till maximalt fem procent årliga skador. Endast tre av landets 131 älgförvaltningsområden når målet. Av de tio områden där Skogsstyrelsen uppmätt högst andel betesskador ligger sju i Götaland, två i Svealand och ett i Norrland. Det är resultatet efter att årets inventeringar i hela landet summerats.

– Det är generellt en högre andel viltskador i områden som har lite tall. Det visar att älgförvaltningen inte lyckas anpassa älgstammen i förhållande till den tall som finns i området, säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen.

Högt skadetryck
I många områden har älgstammen minskat sedan 2012, men ännu har det inte påverkat nivån av betesskador. En minskad areal av ungskog samt en ökning av annat klövvilt är två troliga förklaringar till att allt fler måste samsas om mindre mat. Men det finns fler möjliga förklaringar, menar Christer Kalén:

– Genom ett långvarigt högt skadetryck har det på många platser uppstått en betesskuld som det tar längre tid att komma igenom, skogens återhämtning tar längre tid, säger han och fortsätter:

– Sådana exempel hittar vi bland annat i norra Sverige där man uppmärksammat problemet med så kallade multiskadade ungskogar.

Bra resultat i Gävleborgs län
Två av de områden som idag har nått målet avseende skador på skogen ligger i Gävleborgs län, där har också älgstammen minskat under ett antal år.

Skogsstyrelsen uppmanar nu både jägare och markägare att omhänderta årets resultat genom att reglera viltbeståndet så att en balans mellan skog och vilt kan uppnås.

Skogsstyrelsen lanserar nu en ny rapportfunktion som ska underlätta för länen att följa upp målen som finns satta för skogen. Rapporterna är tillgängliga på Skogsstyrelsens webbplats:
www.skogsstyrelsen.se/abin

Mer fakta om älgbetesinventeringen, Äbin:
Varje år presenterar Skogsstyrelsen den nationella älgbetesinventeringen, Äbin, som visar hur omfattande betesskadorna är på tall av främst älg men även andra hjortdjur.

Inventeringen görs årligen i samarbete med Skogforsk och andra aktörer i ungefär hälften av Sveriges 131 älgförvaltningsområden.

Inventeringen görs på vår och försommar. Resultatet ska i första hand användas som ett underlag för beslut i älgförvaltningsgrupperna om hur stor avskjutningen ska vara under älgjakten.


Mer information:
Christer Kalén, viltspecialist, Skogsstyrelsen, 033-48 25 24, christer.kalen@skogsstyrelsen.se

Neil Cory, dataanalytiker, Skogsstyrelsen, 090-15 83 12, neil.cory@skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsens pressjour, 036-35 94 91, pressjour@skogsstyrelsen.se

Nyckelord

Bilder

Betesskadad tall. Foto: Anna Petersson
Betesskadad tall. Foto: Anna Petersson
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Skeppsbrogatan 2
553 29 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda.

Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. 

Skogsstyrelsen sorterar under Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Den lokala förankringen är viktig för oss. Vi har kontor på cirka 75 platser runtom i landet. Vårt huvudkontor ligger i Jönköping.

Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye