Svenska kraftnät

Sol- och vindkraften bjuds in som stödtjänstleverantörer

Dela
Svenska kraftnät bjuder in elproducenter och elförbrukare med variabla resurser till en pilotstudie för att öka förståelsen om hur dessa kan bidra med stödtjänster till kraftsystemet. Med samarbetet hoppas Svenska kraftnät att även vind- och solenergin kan komma in på marknaden och börja bidra med tjänster som håller det svenska kraftsystemet i balans.

Kraftsystemet måste hela tiden hålla en jämn frekvensnivå, 50 Hertz, genom att i varje ögonblick tillföra systemet lika mycket effekt som det förbrukas. Eftersom produktion och konsumtion varierar måste det finnas produktions- och förbrukningsresurser till hands för att balansera vid ojämnheter. Det är resurser som Svenska kraftnät bland annat köper på marknaden för att ha en beredskap.

– Med pilotstudien vill Svenska kraftnät undersöka hur resurser som inte ligger på en jämn nivå i sin produktion eller förbrukning, som vind- och solkraft, kan fungera som stödtjänster, säger Jorunn Cardell, kraftsystemanalytiker på Svenska kraftnät.

En förbrukningsresurs som kan fungera som stödtjänst är datacenter, som kan välja att öka eller minska sin förbrukning vid olika tider. Den vanligaste tekniken som levererar stödtjänster i Sverige i dag är vattenkraft, som tydligt kan öka eller minska produktionen utifrån frekvensbehov.

Andra tekniker

– Vattenkraften kan hjälpa till med mycket, men vi vill få in andra tekniker också. Framför allt gäller det vindkraften, eftersom det kommer att byggas så mycket ny sådan, säger Jorunn Cardell, kraftsystemanalytiker vid Svenska kraftnät.

Som det är nu skapar i stället vindkraften många gånger de problem som det krävs stödtjänster för att avhjälpa. Eftersom vind- och solkraft har bakomliggande variationer som inte är styrbara behövs det stödtjänster för att hantera fluktuationerna.

– Om de i stället för att vara en del av problemet kan bli en del av lösningen så är det jättebra, säger Jorunn Cardell.

Stödtjänster och avhjälpande åtgärder

Som systemansvarig för överföringssystemet för el har Svenska kraftnät till uppgift att säkerställa tillgång till nödvändiga verktyg för att säkra systemdriften, exempelvis olika stödtjänster och avhjälpande åtgärder.

Svenska kraftnät inleder pilotstudien om leverans av stödtjänster och avhjälpande åtgärder från resurser med variabel produktion eller förbrukning i februari.

I samverkan med branschen vill Svenska kraftnät skapa en förståelse för förutsättningarna för variabla resurser att bidra med stödtjänster så att de kan bli en del av marknaden och vara med och skapa ett driftsäkert kraftsystem med mer förnyelsebar energi.

Mer information kring pilotstudien och hur du anmäler dig hittar du här:

https://www.svk.se/utveckling-av-kraftsystemet/systemansvar--elmarknad/pilotstudie-leverans-av-stodtjanster-fran-resurser-med-variabel-produktion-eller-forbrukning/

Information in English regarding pilot study on ancillary services from resources with variable production or consumption. Read more here:

https://www.svk.se/en/about-us/news/news/pilot-study-on-ancillary-services-from-resources-with-variable-production-or-consumption/

Kontakter

Presstelefon: 010-475 80 10
press@svk.se

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar cirka 16 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har cirka 1250 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

Svenska kraftnät söker tillstånd att förstärka elnätet i Sollefteå7.5.2024 09:11:05 CEST | Pressmeddelande

Svenska kraftnät genomför en historisk satsning för att förnya och bygga ut stamnätet för el i Sverige. I mars ansökte vi om tillstånd att bygga en ny luftledning mellan den befintliga stamnätsstationen i Betåsen och en planerad station i Nässe öster om Långsele. Den planeras vara klar 2028. – Kapacitetsökningen i elnätet blir motsvarande att bygga en trefilig motorväg i stället för en riksväg. Det betyder att vi kommer kunna överföra mer el i nätet, förklarar Rainer Hietalahti, projektledare på Svenska kraftnät.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye