SRAT

Fackförbundet SRAT:s kritik mot Arbetsmiljöverket: Försvaga inte skyddsombudens roll!

Dela
En fjärdedel av alla anställda har en orimlig arbetsbelastning, framförallt på grund av underbemanning. Endast en tredjedel har kunnat ta paus varje dag det senaste halvåret. Det visar en rapport som Saco-förbundet SRAT släpper idag. Fackförbundet menar nu att Arbetsmiljöverket måste lyssna på kritiken från fackföreningsrörelsen och backa från förslagen som riskerar att försvaga skyddsombudens roll på arbetsplatsen.

SRAT organiserar omkring 21 000 medlemmar i vitt skilda verksamheter i både privat och offentlig sektor. Rapporten ”Snöhögen av arbetsuppgifter smälter aldrig” undersöker medlemmarnas organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

SRAT pekar på många alarmerande resultat. Nästan fyrtio procent saknar ork för andra aktiviteter efter arbetsdagens slut. Runt en fjärdedel hinner inte utföra sina arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid. Hälften av alla svaranden har svårt att få stöd av chef med prioriteringar vid arbetstoppar. SRAT pekar på att arbetsgivare måste arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande. 

—    Jag blir omskakad när medlemmar beskriver att de ligger som en zombie i soffan efter varje arbetsdag. säger Magnus Nordström, förbundsordförande i SRAT. Att jobbet går ut över de anställdas fritid i sådan utsträckning är mycket oroande.

SRAT är mycket kritiska till Arbetsmiljöverkets förslag att införa en helt ny struktur för föreskrifter och allmänna råd på arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljöverket har missat syftet med regelförenklingar och i stället riskerar skyddsombud att få en mer otydlig roll, menar fackförbundet.

—    Det är ett tydligt mönster att arbetsbelastningen är alldeles för tuff  -  i både  privat och offentlig sektor, säger Magnus Nordström. Att Arbetsmiljöverket nu kan komma att försvaga skyddsombudens verktyg är mycket olycksbådande. Myndigheten måste ta till sig kritiken från oss i fackföreningsrörelsen.

Mer om rapporten

  • Rapporten ”Snöhögen av arbetsuppgifter smälter aldrig” SRAT:s undersökning av organisatorisk och social arbetsmiljö beskriver den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i alla de verksamheter SRAT:s medlemmar arbetar.
  • 25 procent av de svarade anser inte att de har rimlig arbetsbelastning.
  • 25 procent av de svarande hinner inte med arbetsuppgifterna inom en normalarbetsdag.
  • 47 procent svarar att de haft paus de flesta dagar och 32 procent har kunnat ta paus varje arbetsdag under det senaste halvåret. Tre procent har aldrig kunnat ta paus.
  • 16 procent kan sällan lägga arbetet åt sidan på ledig tid.
  • 34 procent av de svarande har sällan har ork kvar efter arbetsdagen.
  • 27 procent av de svarande ”instämmer i låg grad” eller ”inte alls” i att de har stöd av sin chef att prioritera vid arbetstoppar.
  • Rapporten bygger på en medlemsenkät som skickades ut under våren 2022
  • Enkäten skickades till 15 942 medlemmar varav 4 818 svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 30,2 procent.
  • Av de svarande är 75 procent kvinnor, 24 procent män och en procent har svarat ”annat” eller inte velat svara på frågan om könstillhörighet.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

SRAT
SRAT
Box 1419
11184 Stockholm

08-4424460https://www.srat.se/

SRAT är ett Saco-anslutet fackförbund för akademiker i samhällsbärande professioner. Förbundet består av 25 medlemsföreningar som organiserar professioner på hela arbetsmarknaden. Bland medlemmarna finns bland annat sex legitimationsprofessioner (audionom, barnmorska, kiropraktor, logoped, optiker och tandhygienist.) SRAT har också många små professionsgrupper som medlemmar, vilka ofta är kvalificerade handläggare, specialister och chefer i både privat och offentlig sektor.

Följ SRAT

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SRAT

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye