KK-stiftelsen

96 miljoner till företagsforskarskolor ska stärka svensk konkurrenskraft

Dela
KK-stiftelsen har beviljat medel till sex stycken forskarskolor som ska drivas av högskolor och nyare universitet i samverkan med företag. Totalt omfattar hela satsningen 96 miljoner kronor och utbildning av 46 industridoktorander under en sexårsperiod. Bland lärosätena som beviljas medel finns Karlstads universitet som nu får möjlighet att starta två forskarskolor inom högaktuella områden.

Satsningen görs inom ramen för KK-stiftelsens program Företagsforskarskolor och innebär att industridoktorander ges möjlighet att fördjupa sig i företagsnära forskningsfrågor. Forskarskolorna bidrar också till profilering av lärosätet. Tre helt nya forskarskolor kommer att starta och tre pågående får möjlighet att utvecklas genom att ta in ännu fler doktorander.

– För att stärka kapaciteten för forskning inom områden viktiga för både lärosäten och näringsliv krävs det en kontinuerlig tillförsel av forskarutbildade. Industridoktorander bidrar till en kompetenshöjning för företagen, och tillsammans med forskningen som bedrivs, till företagens konkurrenskraft. Det finns ett stort intresse både för samverkan mellan lärosäten och från företagen, i vår nya satsning kommer 44 företag att medverka, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

– KK-stiftelsen är en av de största finansiärerna i Sverige av företagsforskarskolor. Sedan 90-talet har vår finansiering haft stor betydelse för uppbyggnaden av profilerade FoU-miljöer med både kapacitet och kvalitet vid högskolor och de nyare universiteten. Och vi ser att utvecklingen fortsätter att accelerera.

Två nya forskarskolor vid Karlstads universitet

Vid Karlstads universitet kommer man att satsa på hållbar tillverkningsindustri inom forskarskolan EXACT och cybersäkerhet inom forskarskolan SIGS-CyberSec.

– I forskarskolan EXACT ska vi utveckla energieffektiva digitaliserade produktionsprocesser och biobaserade produkter, säger Karin Granström, professor vid Karlstads universitet. Vi vill utveckla ett innovativt industriellt forskarprogram och utbildningsnätverk inom bioekonomi som kombinerar aspekter av ekonomi och smart digitalisering. Vi ska anta nio doktorander från nio företag och samarbeta med flera branschorganisationer och Chalmers tekniska högskola, till exempel blir tillgången till regionala testbäddar för prototyputveckling mycket användbart.

– Cybersäkerhet är en av de mest kritiska utmaningarna för vårt samhälle och för nationell säkerhet. Incidenterna ökar samtidigt som det finns en brist på cybersäkerhetskompetens inom industrin och andra sektorer. Nu startar vi den första företagsforskarskolan, SIGS-CyberSec, på området för att utveckla industriell kompetens och expertis på forskningsområdet och stärka cybersäkerhetsprofilerna vid de lärosäten som medverkar, säger Simone Fischer-Hübner, professor vid Karlstads universitet. Vi ska anta åtta doktorander och åtta företag kommer att medverka tillsammans med oss, Blekinge Tekniska Högskola, Försvarshögskolan och Örebro universitet.

Följande företagsforskarskolor beviljas medel

Sökande lärosäte Företagsforskarskola Summa
Högskolan i Gävle Future Proof Cities+ (FPC+) 15 120 000 kronor
Karlstads universitet Svensk företagsforskarskola i Cybersäkerhet (SIGS-CyberSec) 16 200 000 kronor
Karlstads universitet EXACT - Excellence in Advancing for a Circular Transition 19 440 000 kronor
Mälardalens universitet RELIANT - Forskarskola för resilienta intelligenta autonoma system 19 440 000 kronor
Mälardalens Universitet INDTECHPLUS - Industrial Technology Graduate School   10 800 000 kronor
Linnéuniversitetet Dataintensiva Tillämpningar+ (DIA+) 15 120 000 kronor

Nyckelord

Kontakter

Om

KK-stiftelsen
KK-stiftelsen
Kungsträdgårdsgatan 18
111 47 Stockholm

https://www.kks.se/

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutvecklings, KK-stiftelsens, uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar projekt vid landets högskolor och nya universitet med målet att dessa ska bygga starka och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer inom profilerade områden. Samproduktion är centralt, då utbyte mellan akademi och näringsliv är avgörande för svensk konkurrenskraft. 

KK-stiftelsen bildades 1994 när löntagarfonderna avskaffades. Stiftelsen fick då ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har hittills satsat 11,9 miljarder kronor på 3 492 projekt (årsskiftet 2023/2024).

 

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

90 forskningsmiljoner för klimatanpassad produktframtagning10.4.2024 09:32:09 CEST | Pressmeddelande

Den gröna omställning som industrin befinner sig mitt i behöver hanteras med stöd av ny kunskap. Nu beviljar KK-stiftelsen 49,2 miljoner kronor till Jönköping University, med särskilt fokus på att accelerera tillverkningsindustrins omställning till processer för produktframtagning som stödjer hållbarhet och cirkularitet. Tillsammans med insatserna från lärosätet och från näringslivspartners landar hela satsningen på minst 90 miljoner kronor.

Forskning och högre utbildning behövs över hela landet för att stärka svensk konkurrenskraft27.10.2023 09:06:24 CEST | Pressmeddelande

Omställningsbehoven växer och endast genom att säkra forskning och kompetensförsörjning i hela landet kan det svenska näringslivet och samhället möta utmaningarna. Politiken för högre utbildning, forskning och det livslånga lärandet behöver hänga samman för ökad svensk konkurrenskraft och för att Sverige ska förbli en stark kunskapsnation. I inspelet till den kommande forsknings- och innovationspropositionen har KK-stiftelsen valt att fokusera på fyra större reformförslag som långsiktigt stärker högskole- och universitetssektorn.

118 miljoner till forskning ska identifiera rätt kost för olika individer19.6.2023 09:07:36 CEST | Pressmeddelande

Flera av hållbarhetsutmaningarna som lyfts av FN i Agenda 2030 rör livsmedels- och hälsofrågor. Initiativ pågår runt om i världen för att styra om till en mer hållbar produktion och konsumtion av mat. Med stöd på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Örebro universitet, tillsammans med företagspartners och Region Örebro län, göra det enklare att äta rätt genom att identifiera biomarkörer och hitta smidiga sätt att mäta. Det kan handla om ett blodprov, en klocka eller biopsi från tarmen. Tillsammans med partners och Örebro universitets egna insatser landar hela satsningen på 118 miljoner kronor.

119 miljoner till forskning som ska stärka hållbart byggande i trä7.6.2023 10:30:15 CEST | Pressmeddelande

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. Att ersätta icke förnybara byggmaterial med trä har stor potential att minska klimatpåverkan. Med stöd på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Linnéuniversitetet tillsammans med 18 företagspartners studera hur träbaserade produkter kan förbättras avseende resurseffektivitet, prestanda och kostnadseffektivitet. Tillsammans med företagens och Linnéuniversitetets egna insatser landar hela satsningen på 119 miljoner kronor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye