Adda

Hållbara leveranskedjor i fokus i Addas hållbarhetsrapport

Dela

Idag släpper Adda sin sjätte hållbarhetsrapport som redovisar koncernens arbete för ökad hållbarhet inom strategisk försörjning av varor och tjänster till offentlig sektor. Under 2022 har fokus legat på analysverktyget baserat på Agenda 2030 som ger vägledning kring prioriteringar av hållbarhetshänsyn i upphandlingar och dynamiska inköpssystem (DIS). Andra fokusområden under året har varit att verka för minskad klimatpåverkan från transporter och för cirkulära flöden.

Adda Inköpscentrals hållbarhetschef, Peter Nohrstedt, anser att hållbarhetsfrågor måste få större uppmärksamhet i inköpsbeslut om vi ska ha en chans att nå klimatmålen. 

 - Att nå klimatmålen och gå från linjär till cirkulär ekonomi är stora utmaningar för den offentliga sektorn. Samtidigt finns stora möjligheter till effektivisering och att kapa kostnader om vi lyckas. Vi behöver också arbeta för att våra inköp är hållbara i hela försörjningskedjan för att minska risken för negativ påverkan på samhälle, människa och miljö, säger Peter Nohrstedt.

Under året har Adda fortsatt att arbeta för minskad klimatpåverkan från transporter med siktet inställt på Sveriges mål om en minskning av koldioxidutsläppen från transporter med minst 70% till år 2030. I Adda Inköpscentrals avtal där transporter ingår ställs krav på att leverantörerna ska ha en handlingsplan för att nå utsläppsminskning åtminstone i linje med de nationella klimatmålen. Utsläppsdata ska kunna ges till de upphandlande myndigheter som önskar detta.

Ett annat område där Adda Inköpscentral drivit på för bättre hållbarhet under 2022 är det dynamiska inköpssystemet för konstgräs som under året hjälpt 24 kommuner att upphandla totalt 27 konstgräsplaner. Arbetet har bland annat minskat riskerna för konstgräsplanernas kemiska innehåll och minimerat mikroplastutsläppen i närområden och vattendrag.

 - Vi ska fortsätta att hitta vägar i den offentliga försörjningen som är kostnadseffektiva och hållbara samtidigt. Vi behöver trigga marknaden att utveckla varor, tjänster och entreprenader som klarar Parisavtalets 1,5 graders mål och få de offentliga kunderna att välja dessa.

Adda Inköpscentral lanserade under året det första helt cirkulära ramavtalet för återbruk av möbler inklusive tillhörande tjänster. Syftet med ramavtalet är att stödja införandet av cirkulära möbelflöden i offentlig sektor genom att underlätta för kommuner och regioner att välja begagnat, renovering eller överlåtelse av befintliga möbler.

Tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och Regionernas nationella kansli för hållbar upphandling har Adda utvecklat nya villkor för tillbörlig aktsamhet för hållbara leveranskedjor. Tanken är att  villkoren och tillhörande stödpaket ska förenkla och förtydliga vad det innebär för både upphandlande myndigheter och leverantörer att säkra sina leveranskedjor ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att hjälpa offentlig sektor med strategisk försörjning av varor, tjänster och kompetens så att vi står bättre rustade att leverera framtidens välfärd. Genom smarta tjänster och produkter, relevanta avtal och kvalificerad rådgivning vill vi frigöra resurser och säkerställa att försörjningen av resurser och kompetens in i välfärden blir både robust och hållbar. Vi ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt en majoritet av Sveriges kommuner - som också utgör våra kunder.

Följ Adda

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Adda

Kommuner och regioner behöver bättre verktyg för att hindra korruption14.6.2023 15:35:00 CEST | Pressmeddelande

Upphandlingslagstiftningen är till för att främja konkurrens i den offentliga affären och att förhindra att specifika leverantörer favoriseras eller diskrimineras till exempel på grund av ekonomiska favörer. Vi får inte vara naiva och tro att Sverige på något vis är vaccinerat mot korruption. Vi välkomnar därför att riksåklagaren ansökt till Högsta domstolen om prövningstillstånd i målet om upphandlingen av ett digitalt vårdverktyg i Region Skåne och Västra Götalandsregionen, skriver Sara Catoni, chefsjurist på SKR, och Ewa-Lotta Löwstedt Lundell, vd för Adda, på Altingets debattsida.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum