Svenska kraftnät

Svenska kraftnät bygger ut transmissionsnätet till Gotland

Dela
Svenska kraftnät bygger ut transmissionsnätet med två 220 kV sjökablar för växelström till Gotland. "Bakgrunden är bland annat det osäkrare säkerhetsläget vilket har ökat behovet av en trygg och robust elförsörjning på Gotland", säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem, Svenska kraftnät.

Styrelsen för Svenska kraftnät har beslutet om en ny elförbindelse till Gotland. Den kommer att utgöras av två 220 kV undervattenskablar för växelström och beräknas att vara i drift 2031. Preliminär budget uppgår till 5,8 miljarder kronor.

– Gotland är idag anslutet till fastlandet via Vattenfall Eldistributions regionnäts två likströmslänkar om vardera 160 MW, som togs i drift i mitten på 1980-talet. De nya, dubbla, kabelförbindelserna kommer att ha en överföringskapacitet på 220 MW vardera, säger Daniel Gustafsson.

Drivkrafter bakom beslutet

Enligt Daniel Gustafsson finns det en rad motiv bakom beslutet.

  • Det osäkrare säkerhetsläget kräver en trygg och robust elförsörjning på Gotland.
  • Omställningen till bland annat en koldioxidneutral industri på Gotland innebär en kraftigt ökad efterfrågan på el redan till början av 2030-talet.
  • En utökad fossilfri elproduktion, som vind- och solkraft.

Bakgrund och fakta:

I regleringsbrevet 2020 gav regeringen Svenska kraftnät uppdraget att analysera elförsörjningen av Gotland på kort och lång sikt. Med anledning av detta har Svenska kraftnät, Vattenfall Eldistribution AB och Gotlands Elnät AB gemensamt utrett hur det ökade elbehovet till Gotland ska säkerställas. Den föreslagna lösningen kräver att ovanstående parter vidtar åtgärder i sina respektive nät. Parternas åtaganden har överenskommits i ett samverkansavtal mellan Svenska kraftnät, Vattenfall Eldistribution AB och Gotlands Elnät AB.

Svenska kraftnät ska nu utreda olika alternativa lokaliseringar för anslutningen av kablarna, både på fastlandet och på Gotland. Sträckningen för kablarna bestäms först efter att samråd med myndigheter, fastighetsägare och närboende har genomförts.

Kontakter

Presstelefon: 010-475 80 10
press@svk.se

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar cirka 16 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har cirka 1250 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

Ett steg närmare ökat effektuttag i Göteborg och Stenungssund när Skogssäter-Ingelkärr förbereder samråd22.2.2024 08:31:46 CET | Pressmeddelande

Efter myndighetsdialog har Svenska kraftnät nu valt utredningskorridorer som är aktuella för den nya ledningsträckningen från Skogssäter till Ingelkärr, via Stenungsund. Det innebär att ytterligare ett steg tagits i tillståndsprocessen för projektet som ska bidra till att möjliggöra ökade effektuttag i bland annat Göteborg och Stenungsund.

Effektivare användning av befintligt nät ger ökat effektuttag i Skaraborg7.2.2024 09:27:53 CET | Pressmeddelande

Effektsituationen i sydvästra Sverige är ansträngd när stora industrier ska elektrifieras och nya elintensiva verksamheter etableras. Utöver nätinvesteringar som planeras ser Svenska kraftnät även över hur det befintliga nätet kan utnyttjas mer effektivt. I Skaraborg har detta nu gett resultat då ett ökat effektuttag på 120 MW har tilldelats Vattenfall Eldistribution, förutsatt att mindre stationsåtgärder vidtas.

Svenska kraftnät skruvar upp elförbrukningen i nya analyser24.1.2024 08:46:09 CET | Pressmeddelande

Utvecklingen och planeringen mot ökad elektrifiering inom industrin och samhället i stort går mycket snabbt. Svenska kraftnät har tagit fram och analyserat fyra olika scenarier för kraftsystemet fram till år 2050. ”Det är inga prognoser. Scenarierna representerar olika utvecklingsvägar och de resulterar i olika utmaningar för kraftsystemet”, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem, Svenska kraftnät.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye