Nollning källa till oro för studenter

Dela

Närmare 7 av 10 (67 procent) unga, 16–23 år, som har varit med på nollning, upplever att de aktiviteter de deltagit i kretsat kring alkohol, och närmare var tredje (29 procent) känner oro för att bli pressad eller tvingad att göra saker mot sin vilja. Det visar en Sifo-undersökning som Kantar Public genomfört på uppdrag av IQ.

Foto: Yutacar/Unsplash
Foto: Yutacar/Unsplash Foto: Yutacar/Unsplash

Det verkar finnas en tydlig norm att nollningsaktiviteter ska innehålla, och fokusera på, alkohol. Drygt 8 av 10 (83 procent) i IQs undersökning svarar att det förekommit alkohol på de nollningsaktiviteter de deltagit i.

­– Vi vet att unga vuxna – och inte minst studenter – är en grupp som dricker mycket alkohol, så att det förekommer alkohol vid nollning är inte förvånande. Men problemet blir om syftet med aktiviteterna – att välkomna nya studenter och svetsa samman en ny grupp – försvinner när alkoholen hamnar i centrum. Då kan det vara läge att reflektera över alkoholens roll, säger Mojtaba Ghodsi, vd på IQ.

Ökad oro att hamna utanför

Samtidigt som nollning ska vara ett välkomnande för nya elever eller studenter så upplever närmare 4 av 10 (38 procent), av de som deltagit vid nollning, en oro för att bli utfrysta om de inte deltar. Det är markant fler än 2017 då detta undersöktes senast. Då upplevde bara 16 procent denna oro. Oron för att bli pressad eller tvingad att göra saker mot sin vilja har fördubblats, från närmare var sjätte (15 procent) 2017, till närmare var tredje (29 procent) i år.

Närmare 8 av 10 (78 procent) av alla tillfrågade, 16–23 år, upplever att det finns en förväntan på att dricka alkohol vid nollning, och skillnaden mellan könen är stor. 9 av 10 kvinnor (90 procent) känner en förväntan, jämfört med bara närmare 7 av 10 (68 procent) män.

– Målsättningen måste vara att valet är ens eget om man ska dricka alkohol eller inte. Att erbjuda aktiviteter som inte har alkohol i fokus inkluderar fler i gemenskapen, även de som valt att inte dricka alls, eller de som inte känner för att dricka alkohol just i dag, eller som inte vill dricka så mycket, säger Mojtaba Ghodsi.

Drygt hälften (54 procent) tycker att det skulle vara positivt om det var mindre fokus på alkohol vid nollningar, och även här finns en tydlig könsskillnad. Drygt 6 av 10 kvinnor (62 procent) tycker att det skulle vara positivt, jämfört med inte ens varannan (45 procent) man.

Färre fulla i dag än 2017

2017 svarade närmare 6 av 10 (59 procent) att någon de känner blivit för full på en nollning. I årets undersökning är det knappt 4 av 10 (39 procent). De som svarade att de själva blivit för fulla var 2017 14 procent och i årets mätning 10 procent.

– Vi vet att unga i dag dricker mindre alkohol än tidigare generationer, så att färre blivit fulla är möjligen en effekt av det. Succesivt kanske även nollningstraditionerna håller på att förnyas, säger Mojtaba Ghodsi.

IQs tre tips för en bättre nollning

  1. Fokusera inte på alkoholen. Arrangera nollningar som är attraktiva även för de som valt att inte dricka alkohol eller inte vill dricka så mycket.
  2. Gör det lätt att välja alkoholfritt. Det finns de som inte alls dricker alkohol, eller inte vill dricka så mycket. Det finns även studenter som inte kan hantera alkohol. Se till att erbjuda sociala sammanhang helt utan alkohol och att alltid ha bra alkoholfria drycker under aktiviteter där alkohol finns med.
  3. Alkoholtjata inte. Respektera om någon inte vill dricka alkohol eller inte vill dricka så mycket.

Alkohol i studentlivet

2014–2017 bedrev IQ tillsammans med Sveriges Förenade Studentkårer projektet Bästa festen i syfte att minska fokuset på alkoholen inom studentlivet och försöka minska ungas alkoholkonsumtion för att förbättra folkhälsan. Det var ett arbete som bidrog till att många kårer reflekterade över sina aktiviteter och alkoholens roll i dessa.

Alkohol i studentlivet

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Kantar Public via den riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade onlinepanelen Sifopanelen. 500 intervjuer samlades in med svenska allmänheten 16–25 år, under perioden 20–31 juli 2023. Resultatet för åldern 16–23 år (313 intervjuer) har lyfts ut för att kunna jämföra med undersökningen från 2017. Av dessa 313 har 160 deltagit i nollning.

I juli 2017 genomförde Sifo, på uppdrag av Systembolaget, telefonintervjuer med 400 personer i Sverige i åldern 16–23 år. Det är den undersökningen som refereras till som jämförelse med 2017.

Läs mer om undersökningarna i bifogat faktablad.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Mojtaba Ghodsi, vd IQ. Foto: Fredrik Hjerling
Mojtaba Ghodsi, vd IQ. Foto: Fredrik Hjerling
Ladda ned bild
Mojtaba Ghodsi, vd IQ. Foto: Fredrik Hjerling
Mojtaba Ghodsi, vd IQ. Foto: Fredrik Hjerling
Ladda ned bild
Mojtaba Ghodsi, vd IQ. Foto: Fredrik Hjerling
Mojtaba Ghodsi, vd IQ. Foto: Fredrik Hjerling
Ladda ned bild
Mojtaba Ghodsi, vd IQ. Foto: Fredrik Hjerling
Mojtaba Ghodsi, vd IQ. Foto: Fredrik Hjerling
Ladda ned bild

Dokument

Om oss

IQ arbetar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. Genom att skapa medvetenhet, eftertanke och engagemang kring det egna och andras drickande, bidrar vi till att minska alkoholens skador i samhället. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget.

Följ IQ

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från IQ

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum