Enköpings kommun

Enköpings kommun antar hållbarhetslöften

Dela

Enköpings kommun antar hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. Löftena signerades den 24 november under en ceremoni på Uppsala slott, tillsammans med landshövding Stefan Attefall och flera andra aktörer i länet.

Foto på Jesper Englundh (S) kommunalråd i opposition, Peter Book (M) kommunstyrelsens ordförande och Stefan Attefall, landshövding. De står bredvid varandra, Peter står i mitten och håller upp hållbarhetslöftena.
Jesper Englundh (S) kommunalråd i opposition, Peter Book (M) kommunstyrelsens ordförande och Stefan Attefall, landshövding.

Hållbarhetslöftena signerades av kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M) och Jesper Englundh (S), kommunalråd i opposition.

– Jag är stolt över att vi återigen signerar dessa viktiga hållbarhetslöften, tillsammans med flera viktiga aktörer i vårt län. Det behövs ett långsiktigt miljöarbete och dessa hållbarhetslöften gör att vi kan fokusera på åtgärder för att fortsätta arbetet med att minska vår klimatpåverkan, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M). 

Minskad klimatpåverkan

Länsstyrelsen har i samråd med Uppsala läns miljö och klimatråd tagit fram fyra regionala åtgärdsprogram under begreppet ”Färdplan för ett hållbart län”. I programmet finns det temaområden. De områdena är minskad klimatpåverkan, ekosystem och biologisk mångfald, vatten och miljömässigt hållbar samhällsutveckling.

Enköpings kommunfullmäktige har beslutat (den 13 november 2023) att anta hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan, inom tio områden:

 • Fossilfria tjänstefordon och fossilfri arbetspendling och möteskultur.
 • Minska klimatpåverkan från flygresor.
 • Minska klimatpåverkan från godstransporter.
 • Minska klimatpåverkan från arbetsmaskiner.
 • Främja laddinfrastruktur eller tankmöjlighet av fossilfria drivmedel.
 • Minska energi- och effektanvändning och öka flexibilitet.
 • Öka produktion och användning av återvunnen eller fossilfri energi och fossilfria drivmedel.
 • Återvätning av torvmark.
 • Öka kolinlagring i byggmaterial och biokol.
 • Utforma skötsel av grönytor för att öka kolinlagring.


Miljömässigt hållbar samhällsutveckling

Kommunfullmäktige har också beslutat att anta sex hållbarhetslöften inom temaområdet miljömässigt hållbar samhällsutveckling:

 • Fysisk planering som minskar miljö- och hälsopåverkan.
 • Exploatering med hänsyn till miljö och hälsa.
 • Minska miljö- och hälsopåverkan från transporter och resande.
 • Resurseffektiv och kemikaliesmart bygg- och anläggning.
 • Förvaltning och utveckling av befintlig bebyggelse, infrastruktur och miljöer.
 • Stärka hållbar livsmedelskonsumtion och -produktion.

 
Att arbeta med åtgärdsprogrammen ger kommunen möjlighet att konkretisera sitt hållbarhetsarbete under en flerårsperiod. Att teckna hållbarhetslöften ger oss också bra förutsättningar att sätta fokus på åtgärder för att minska klimatpåverkan och få till en hållbar samhällsutveckling.

Läs beslutet om att anta hållbarhetslöften för en minskad klimatpåverkan 2023–2027

Läs beslutet om att anta hållbarhetslöften för miljömässigt hållbar samhällsutveckling 2023–2026

Kontakter

Bilder

Foto på en grupp människor på Uppsala slott som signerat hållbarhetslöften.
Nära 30 aktörer i Uppsala län skrev under hållbarhetslöften tillsammans med landshövding Stefan Attefall den 24 november.
Ladda ned bild

Om oss

Enköping, Sveriges närmaste stad, är en av landets snabbast växande kommuner – mitt i Europas mest expansiva tillväxtområden. Här byggs nya verksamheter, nya stadsdelar växer fram och vi planerar för framtidens Enköping. I kommunen jobbar cirka 3 500 personer för att varje dag erbjuda välfärd och service till invånare, föreningar, företag och besökare.

Följ Enköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Enköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye