Transportföretagen

Flygbranschen varnar – en prischock väntar för passagerare

Dela

Mer än 800 kr dyrare blir flygresan för en barnfamilj redan år 2026. Det på grund av att de nationella skatterna nu kompletteras av europeiska regelverk. Nu måste regeringen se över flygskatten, pandemiunderskottet och produktionen av hållbart flygbränsle. Det visar en ny rapport beställd av Transportföretagen.

I en rapport av Johan Nyström, sammanställs hur överbeskattningen av svenskt flyg hämmar tillväxt, mobilitet och konkurrenskraft. Kostnader inom ETS (EUs utsläppshandelssystem), Refuel EU Aviation och den svenska flygskatten kan medföra kostnadsökningar för det nationella flyget på 4 miljarder kronor redan 2026 och 6,5 miljarder kronor 2030 i jämförelse med 2019 års nivå.

Det innebär att år 2030 skulle kostnaden för de tre styrmedlen ha ökat med 352 procent jämfört med 2019. Kostnadsökningar som skulle slå hårt på biljettpriserna.

År

2026

2030

Prisökning per enkelresa i SEK

+201

+264

Prisökning för en familjs flygresa (enkelbiljett)

+804

+1 054

Till detta skall läggas pandemiunderskottet i avgiftssystemet om 7 miljarder kronor som kommer att läggas på biljettpriset de kommande åren, samt kraftigt stigande bränslepriser.

- Om inte resenärerna klarar det högre biljettpriset och istället minskar sitt flygande finns det en akut risk för Sveriges flyginfrastruktur och tillgänglighet. Det betyder att alla inte kommer ha samma tillgång till högspecialiserad vård, att det samhällsviktiga flyget inte har någonstans att starta och landa samt att totalförsvaret försämras. Utöver privatpersoner och samhällsviktiga tjänster slår det mot företagens konkurrenskraft då de kan få det svårare att rekrytera nyckelkompetens, säger Fredrik Kämpfe, branschchef på Transportföretagen flyg.

Tre åtgärder som kan minska prischocken

Det nationella flyget är idag överbeskattat (Trafikanalys). Inrikesflyget betalar 20 procent mer i skatter och avgifter än de samhällsekonomiska kostnader som trafikslaget orsakar. Hit hör bland annat flygskatt och utsläppshandeln inom ETS.

Fasa ut flygskatten. Varenda krona behövs till flygets omställning.

Skatten på flygresor saknar helt klimatstyrning. Oavsett utsläpp är skatten densamma. För 2024 räknar regeringen med flygskatt om 1,8 miljarder kronor. Medel som inte återinvesteras i flyget eller dess omställning. Resultatet av skatten är att flyglinjer flyttar utanför landets gränser ochminskar resandet inom, från och till Sverige med 10 procent.

Hantera pandemiunderskotten.

Ett förslag som möjliggör tillfälligt tillskott i avgiftssystemet för säkerhetskontroller har varit remitterat och kan läggas för genomförandebeslut idag.

Under pandemin när infrastrukturen hölls igång trots att det saknades resenärer skapades ett stort underskott i avgiftssystemet. Den samlade skulden för flygplatstjänster, flygledning och säkerhetskontroller är enligt våra beräkningar ca 7 miljarder kronor vilket kommer läggas på framtida biljettpriser om inte regeringen agerar.

Storsatsa på produktionen av hållbara flygbränslen i Sverige

Priset på hållbart flygbränsle är minst fyra till fem gånger högre än det fossila bränslet. Om vi ökar tillgången kommer priset att sjunka. Därför är det viktigt att få fart på produktionen av hållbart flygbränsle.

Transportföretagen flyg föreslår att det tillsätts en bränslekommission, att i privata och offentliga upphandlingar av resor och frakt ställs krav på hållbart flygbränsle samt att det offentliga skriver om sina resepolicyer så att de slutar diskriminera flyg och istället styr mot fossilfritt flyg.

- Sverige behöver en flygbransch som får möjligheten att ställa om. Efter att vi länge har varit ett föregångsland har nu EU tagit kommandot i flygets omställning. När vi då har kvar nationella punktskatter på flyget finns en överhängande risk för Sveriges flyginfrastruktur och tillgängligheten i Sverige. Därför behöver regeringen fatta beslut om utfasning av flygskatten, hantering av pandemiunderskotten och storsatsning på hållbart flygbränsle, säger Fredrik Kämpfe i en avslutande kommentar.

Läs hela rapporten "Överbeskattning av svenskt flyg hämmar tillväxt och mobilitet" här.

 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg
Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg
Ladda ned bild

Transportföretagen är transportnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 200 medlemsföretag med cirka 200 000 anställda.

Följ Transportföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportföretagen

Svårighet att rekrytera personal till transportsektorn samt oro hos de som transporterar gods på väg16.7.2024 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Fortsatt svårt att rekrytera kompetent personal inom transportsektorn samt en svagare utveckling inom den del av sektorn som transporterar gods på väg. Det är några av slutsatserna från Transportföretagens återkommande branschindex för andra kvartalet 2024. -Totalt upplever drygt en fjärdedel av de tillfrågade medlemsföretagen att lönsamheten förbättrats. Dock om vi tittar på siffrorna mer i detalj framgår det att de medlemmar som transporterar gods på väg upplever en negativ lönsamhetsutveckling, säger Marcus Dahlsten, VD Transportföretagen och fortsätter.

Stor framgång för åkerier och bussföretag28.6.2024 11:45:52 CEST | Pressmeddelande

Som en trevlig sommarpresent kom idag förslag om ändringar i reglerna för kör- och vilotider. I promemorian föreslås att åkerier och bussföretag ska kunna få en varning av Transportstyrelsen istället för sanktionsavgift om en varning anses tillräcklig med hänsyn till överträdelsens allvar och omständigheterna. Ett annat förslag är att sanktionsavgiften för så kallade otillåtna kortuttag tas bort. Två viktiga ändringar som Transportföretagen efterfrågat länge.

Konsekvensanalys av nya krav på upphandlingar av busstrafik20.6.2024 09:18:26 CEST | Pressmeddelande

Sveriges Bussföretag presenterar idag en ny rapport - sammanställd av konsultbolaget EY - för att ge underlag för en saklig diskussion kring hur landets regioner vid upphandling av elbussar och batterier ska klara av att kombinera krav på strikt social hållbarhet utan att backa omställningen till en klimatsmart transportsektor och uppsatta klimatmål. -När kraven höjs måste också offentliga beställare av busstrafik nu vara beredda att tillsammans med företagen diskutera hur, och på vilket sätt dessa olika mål kan uppnås i landets regioner om vi ska klara att värna både klimatmål och krav kopplade till social hållbarhet. I slutändan riskerar annars resenärerna i kollektivtrafiken att drabbas av kraftigt höjda kostnader och minskat utbud, säger Anna Grönlund branschchef och vVd Sveriges Bussföretag.

Flygbranschen tar ställning med ny policy mot störande passagerare19.6.2024 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

För att antalet incidenter med stökiga passagerare ska minska kraftsamlar nu flygbranschen tillsammans. Genom att ställa sig bakom en gemensam policy ska säkerheten ombord på flygplan och flygplatser öka. Antalet incidenter relaterade till stökiga flygpassagerare – som riskerar flygsäkerheten – har ökat de senaste åren. Trenden syns i Sverige, i våra grannländer och globalt. Därför har den samlade flygbranschen i Sverige beslutat att ställa sig bakom en gemensam policy. Målet är att stärka samarbetet och hitta lösningar, som på sikt minskar antalet incidenter med just stökiga flygpassagerare.

Per Geijer tillträder som säkerhetschef på Transportföretagen5.6.2024 14:46:00 CEST | Pressmeddelande

Omvärlden förändras och säkerhets- och beredskapsfrågor har snabbt vuxit i betydelse. Samtidigt som transportsektorn är avgörande för Sveriges beredskap är branschen plågad av stölder och kriminalitet. Därför inrättar Transportföretagen en ny tjänst som säkerhetschef för att stötta medlemmar och bevaka den politiska utvecklingen. Per Geijer tillträder som Säkerhetschef för Transportföretagen den första juni.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye