ManpowerGroup

Minskad efterfrågan på arbetskraft inför Q1 2024

Dela

2024 inleds med en svag minskning av jobbprognosen jämfört med föregående kvartal. Ändå är efterfrågan på arbetskraft fortsatt hög – sysselsättningstrenden ligger på starka +22 procent, med allra störst optimism i bank-, finans- och fastighetsbranschen. Det visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer.

– Även om sysselsättningstrenden sjunker något jämfört med föregående kvartal så är +22 procent en stark prognos ur ett historiskt perspektiv. De flesta indikatorer på arbetsmarknaden motsäger en ökad sysselsättning, så det är förvånande att arbetsgivarna ser så pass optimistiskt på framtiden inför 2024, säger Mikael Jansson, vd på ManpowerGroup. 

Svenska arbetsgivare uppger en relativt hög efterfrågan på arbetskraft inför det första kvartalet 2024. Den samlade jobbprognosen ligger på +22 procent, vilket är en nedgång på 5 procentenheter jämfört med föregående kvartal men ändå högre än någon enskild jobbprognos under hela 2010-talet. På regionsnivå har Skåne och Blekinge störst efterfrågan på arbetskraft med en jobbprognos på +31 procent. Mellersta Sverige, som utgörs av Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro, ger den svagaste prognosen på +11 procent. 

Även om den samlade jobbprognosen är optimistisk visar Arbetsmarknadsbarometern stora skillnader på branschnivå. Två sektorer sticker ut med kraftigt positiva prognoser; bank-, finans- och fastighetsbranscherna förväntar sig en sysselsättningstrend på hela +46 procent, tätt följt av IT-branschen med en jobbprognos på +44 procent. Det är även de två branscher som går starkast internationellt. 

– De spretiga jobbprognoserna är ett tydligt tecken på att branscherna påverkas av lågkonjunkturen i olika grad och i olika takt. Samtidigt är kompetensbristen fortsatt stor, så det blir allt viktigare för svenska arbetsgivare att satsa på intern utveckling och utbildning för att kunna möta organisationens behov, säger Mikael Jansson. 

Globalt sticker de ekonomiska stormakterna ut, med starka jobbprognoser i Indien (+37 procent), USA (+35 procent) och Kina (+33 procent). Nederländerna visar den starkaste sysselsättningstrenden i Europa med +37 procent, följt av Belgien och Schweiz på +33 procent. Den svenska jobbprognosen på +22 procent ger en 11:e plats av 21 europeiska länder i undersökningen.

Mätningen utfördes under perioden 2–31 oktober 2023.

ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer för det andra kvartalet 2024 presenteras den 12 mars.

Svenska regioners jobbprognoser
•    Skåne och Blekinge län, +31 procent
•    Östra Götaland, +25 procent
•    Stockholm- och Uppsalaregionen, +21 procent 
•    Norra Sverige, +19 procent 
•    Västra Götaland, +18 procent
•    Mellersta Sverige (Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län), +11 procent 

Svenska branschprognoser
•    Bank-, finans- och fastighetsbranscherna, +46 procent
•    IT-branschen, +44 procent
•    Telekom- och mediabranscherna, +23 procent
•    Energi- och samhällsservice, +22 procent
•    Transport, logistik och fordonsindustrin, +20 procent
•    Råvaror, gröna näringar, bygg- och tjänsteföretag, försvarsindustrin +18 procent
•    Servicenäringen samt parti- och detaljhandeln, +18 procent
•    Hälsa-, sjukvård och Life science, +17 procent

Starkaste jobbprognoserna i världen
•    Indien, +37 procent
•    Nederländerna, +37 procent
•    Costa Rica, +35 procent
•    USA, +35 procent
•    Mexiko, +34 procent
•    Belgien, +33 procent
•    Kina, +33 procent
•    Puerto Rico, +33 procent
•    Schweiz, +33 procent

Starkaste jobbprognoserna i Europa
•    Nederländerna, +37 procent
•    Belgien, +33 procent
•    Schweiz, +33 procent
•    Tyskland, +30 procent
•    Finland, +29 procent
•    Portugal, +28 procent
•    Storbritannien, +27 procent

Starkaste jobbprognoserna globalt per bransch
•    IT-branschen, +36 procent
•    Bank-, finans- och fastighetsbranscherna, +34 procent
•    Telekom- och mediabranscherna, +31 procent
•    Hälsa-, sjukvård och Life science, +28 procent
•    Råvaror, gröna näringar, bygg- och tjänsteföretag, försvarsindustrin, +28 procent
•    Energi- och samhällsservice, +26 procent
•    Transport, logistik och fordonsindustrin, +26 procent
•    Servicenäringen samt parti- och detaljhandeln, +22 procent

Om sysselsättningstrenden
Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det första kvartalet 2024 förväntar sig 38 procent av de svenska arbetsgivarna att öka arbetsstyrkan, 43 procent förväntar sig en oförändrad sysselsättning medan 17 procent förutser en minskad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +21 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +22 procent. Samma beräkning sker i samtliga 41 länder. 

Om ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer
ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) är den mest omfattande och framåtblickande arbetsmarknadsundersökningen av sitt slag, och används globalt som en viktig ekonomisk indikator. Arbetsmarknadsbarometern har funnits i Sverige i 20 år och är den enda globala undersökning som mäter framtida sysselsättning, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet i stället för att mäta vad som redan har hänt. Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 40 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 41 länder. I Sverige har 788 intervjuer genomförts. Mätningen utfördes under perioden 2–31 oktober 2023.

Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under drygt 60 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i hela världen: ”How do you anticipate total employment at your location to change in the coming three months as compared to the current quarter?”. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

Om uttalandena
Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden, inklusive uttalanden om ekonomisk osäkerhet och om arbetskraftsefterfrågan i vissa regioner, länder och branscher. Faktiska händelser eller resultat kan avsevärt skilja sig från dessa uttalanden på grund av risker, osäkerheter och antaganden. Dessa faktorer inkluderar de som finns i företagets rapporter inlämnade till SEC, USA:s värdepappers- och börskommission, inklusive informationen under rubriken "Riskfaktorer" i dess årsrapport på Formulär 10-K för året som avslutades den 31 december 2022, information som härmed är införlivad som referens. ManpowerGroup avsäger sig skyldighet att uppdatera alla framåtblickande eller andra uttalanden i detta meddelande, såvida inte lagen kräver det.

Kontakter

Länkar

Om ManpowerGroup ManpowerGroup™ är världsledande inom kompetens- och HR-tjänster. Vi hjälper organisationer att omvandla sig i en snabbt föränderlig värld, genom att hitta och utveckla talanger som gör det möjligt för våra kunder att utvecklas. Vi bidrar genom att hitta rätt kompetens samtidigt som vi sätter miljontals människor i arbete. ManpowerGroup™ är sedan många år erkända för vår mångfald, inkludering, jämställdhet och 2023 utsågs vi till ett av världens mest etiska företag för fjortonde året. I Sverige har vi omkring 5 000 medarbetare på drygt 50 orter över hela landet med varumärkena: Manpower®, Experis®, Talent Solutions® och Jefferson Wells®. Varje år sätter vi 18 000 personer i jobb i Sverige.

Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye