Svenska kraftnät

Elförsörjningen för länderna runt Östersjön ser bättre ut denna vinter

Dela

De ansvariga för Östersjöländernas systemoperatörer konstaterar att riskerna för effektbrist denna vinter är mindre än i fjol, vilket framkom vid ett möte i fredags. Ledarna bekräftade också att skulle problem trots allt uppstå i något av länderna hjälper man som vanligt varandra.

Baltic Sea Leaders’ möte i fredags i Stockholm. Uppifrån  från vänster. Tomas Söderlund, Svenska kraftnät; Kristin Munthe, Statnett; Martina Högberg, Svenska kraftnät; Mikko Heikkila, Fingrid; Klaus Thostrup, Energinet; Gatis Junghans, AST; Arnis Daugulis, AST; Donatas Matelionis, Litgrid; Robert Paprocki, PSE; Dirk Biermann, CMO, 50 Hertz; Michael Heit, 50Hertz/ENTSO-E. Andra raden  Gunnar Løvås, Statnett; Jukka Ruusunen, CEO, Fingrid; Lotta Medelius-Bredhe, GD, Svenska kraftnät;. Rolands Irklis, CEO, AST; Liutauras Varanavicius, Litgrid and Kalle Kilk, Elering.
Baltic Sea Leaders’ möte i fredags i Stockholm. Uppifrån från vänster. Tomas Söderlund, Svenska kraftnät; Kristin Munthe, Statnett; Martina Högberg, Svenska kraftnät; Mikko Heikkila, Fingrid; Klaus Thostrup, Energinet; Gatis Junghans, AST; Arnis Daugulis, AST; Donatas Matelionis, Litgrid; Robert Paprocki, PSE; Dirk Biermann, CMO, 50 Hertz; Michael Heit, 50Hertz/ENTSO-E. Andra raden Gunnar Løvås, Statnett; Jukka Ruusunen, CEO, Fingrid; Lotta Medelius-Bredhe, GD, Svenska kraftnät;. Rolands Irklis, CEO, AST; Liutauras Varanavicius, Litgrid and Kalle Kilk, Elering. Fotograf Tomas Ärlemo

Två gånger om året möts systemoperatörerna kring Östersjön samt Norge i ett forum som heter Baltic Sea Leaders’. I fredags stod Svenska kraftnät som värd för mötet. Syftet med forumet är att systemoperatörerna ska dela och informera varandra om bland annat marknads- och driftsfrågor.

En av punkterna på dagordningen var en genomgång av risker kopplade till effekt-tillräcklighet i regionen samt hur de har utvecklats över tid.

− I Östersjöregionen har vi en förbättrad situation denna vinter jämfört med föregående vinter, även om det finns vissa lokala och begränsade risker. En av mötets slutsatser är att vi systemoperatörer fortsätter att hjälpa varandra vid behov, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör, Svenska kraftnät.

Kontinentaleuropas elnät

Ett annat ämne som diskuterades var Estland, Lettland och Litauens arbete med att frånkoppla sig från det ryska och belarusiska synkrona elnätet för att istället bli en del av Kontinentaleuropas elnät. Det är både ett svårt och tidskrävande arbete, där målet är att det ska vara genomfört 2025. Mötets deltagare uttryckte som gemensam ställningstagande att de ska bistå de baltiska staterna i denna process.

− Vi kom även överens om att fortsätta vårt samarbete kring planeringen av ett havsbaserat transmissionsnät i Östersjön, säger Lotta Medelius-Bredhe.

Ett konkret resultat av det samarbetet är att teknisk expertis från de olika systemoperatörerna har bidragit vid framtagandet av strategiska utvecklingsplaner på hög nivå för integrerade havsbaserade elnät för Nordsjön respektive Östersjön, vilket sker i regi av Entso-E.

Baltic Sea Leaders’ är ett forum där de högsta cheferna hos respektive systemoperatörer inom Östersjöregionen inklusive Norge möts och har fokus på att informera om marknad och driftfrågor. Mötet är återkommande och hålls två gånger per år med roterande värdskap.

Entso-E  är de europeiska systemoperatörernas samarbetsorganisation. Svenska kraftnät är en av Entso-E:s 39 medlemmar från 35 länder i Europa.

Läs mer här om Entso-E.

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar cirka 16 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 1250 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

Ett steg närmare ökat effektuttag i Göteborg och Stenungssund när Skogssäter-Ingelkärr förbereder samråd22.2.2024 08:31:46 CET | Pressmeddelande

Efter myndighetsdialog har Svenska kraftnät nu valt utredningskorridorer som är aktuella för den nya ledningsträckningen från Skogssäter till Ingelkärr, via Stenungsund. Det innebär att ytterligare ett steg tagits i tillståndsprocessen för projektet som ska bidra till att möjliggöra ökade effektuttag i bland annat Göteborg och Stenungsund.

Effektivare användning av befintligt nät ger ökat effektuttag i Skaraborg7.2.2024 09:27:53 CET | Pressmeddelande

Effektsituationen i sydvästra Sverige är ansträngd när stora industrier ska elektrifieras och nya elintensiva verksamheter etableras. Utöver nätinvesteringar som planeras ser Svenska kraftnät även över hur det befintliga nätet kan utnyttjas mer effektivt. I Skaraborg har detta nu gett resultat då ett ökat effektuttag på 120 MW har tilldelats Vattenfall Eldistribution, förutsatt att mindre stationsåtgärder vidtas.

Svenska kraftnät skruvar upp elförbrukningen i nya analyser24.1.2024 08:46:09 CET | Pressmeddelande

Utvecklingen och planeringen mot ökad elektrifiering inom industrin och samhället i stort går mycket snabbt. Svenska kraftnät har tagit fram och analyserat fyra olika scenarier för kraftsystemet fram till år 2050. ”Det är inga prognoser. Scenarierna representerar olika utvecklingsvägar och de resulterar i olika utmaningar för kraftsystemet”, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem, Svenska kraftnät.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye