Fastighetsägarna

Skiljeman avgör hyresförhandlingar i Stockholmsregionen

Dela

Fastighetsägarna Stockholm har vänt sig till hyresnämnden för att få en skiljeman utsedd för att avgöra hyresförhandlingarna om 2024 års hyror i elva stockholmskommuner. Hyresförhandlingarna i dessa kommuner inleddes i september, men efter tre månaders förhandlingar står parterna fortfarande långt från varandra. Nu blir det upp till en skiljeman att avgöra hyran.

Förhandlingarna om 2024 års hyresjustering har förts utifrån den modell som Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen har enats om. Modellen baseras på kostnadsutvecklingen under de senaste tre åren för att minska risken för att höga kostnader under enskilda år ska få allt för stort genomslag på hyresjusteringen. Bara under det senaste året har kostnaderna för hyresvärdarna ökat med 25-30 procent. Med modellen justeras den nivån ned till cirka 14 procent.

– För att komma framåt i förhandlingarna valde vi att lägga oss lägre, på 12 procent, i våra yrkanden. Det skulle ge en hyreshöjning på cirka 700 kronor för en vanlig trerummare. För de som i stället äger sitt boende handlar motsvarande ökning i många fall om 10 000 kronor eller mer i månaden. På hyresmarknaden är det istället hyresvärden som får ta större delen av kostnadsökningarna, säger Nathalie Brard, chef fastighetsmarknad på Fastighetsägarna Stockholm.

Trots att Hyresgästföreningen i stort delar Fastighetsägarnas syn på kostnadsutvecklingen, hamnade organisationens ingångsbud runt 3 procent i stockholmsregionen. I de förhandlingar som bedrevs under hösten lyckades inte parterna närma sig varandra på ett konstruktivt sätt. Precis som tidigare har skett i Stockholms stad, väljer Fastighetsägarna därför att använda sig av den nya lagstiftningen, som gör det möjligt att låta en skiljeman avgöra hur mycket hyrorna ska höjas, i ytterligare elva kommuner i Stockholms län. De elva kommunerna är Danderyd, Huddinge, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Sigtuna – Märsta, Solna, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje och Norrtälje.

– Att vi nu tvingas använda skiljeförfarandet är beklagligt eftersom det är tänkt som en sista utväg. Motpartens agerande kommer sannolikt att leda till att många förhandlingar i landet kommer att avgöras av en skiljeman. Det ser ungefär likadant ut på den allmännyttiga sidan, säger Nathalie Brard.

Nathalie Brard beklagar att parterna nu tvingas låta en skiljeman avgöra hur mycket hyrorna ska justeras. Förutom att det sannolikt kommer att leda till retroaktiva hyresjusteringar, innebär förfarandet också stora kostnader för parterna. Det hade kunnat undvikas om motparten hade haft en större förståelse för att det måste finnas en koppling mellan utvecklingen av intäkterna och kostnaderna om det ska vara möjligt att långsiktigt förvalta hyresrätter på ett seriöst sätt.

–Med Hyresgästföreningens syn på hyresutvecklingen kommer det i princip att vara omöjligt att vända den kraftiga nedgången vi nu ser i nyproduktionen, säger Nathalie Brard.

Hyresnämnden ska nu skyndsamt utse en skiljeman. När skiljemannen är utsedd ska tvisten avgöras inom sex veckor. Därefter ska parterna inom två veckor omsätta skiljemannens rekommendation i en förhandlingsöverenskommelse. 


Så fungerar tvistelösningen
 
• Tidigast 3 månader och senast 4 månader efter påbörjad förhandling kan någon av parterna vända sig till Hyresnämnden som utser en skiljeman. 
• Hyresnämnden ska utse en skiljeman skyndsamt. 
• Tvisten ska avgöras inom 6 veckor efter att skiljemannen utsetts. 
• Parterna ska sedan inom 2 veckor omsätta skiljemannens rekommendation i en förhandlingsöverenskommelse. 

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Fastighetsägarna Stockholm är en medlems- och branschorganisation för fastighetsägare i Stockholms och i Gotlands län med 4 500 medlemmar. Vi strävar efter en väl fungerande fastighetsmarknad och driver fastighetsbranschens frågor framåt – hållbar stadsutveckling, en välfungerande bostadspolitik, fastighetsägares digitala verklighet. Vi arbetar för en levande stad som utvecklas hållbart, nu och i framtiden.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Sverigebarometern 2024: fortsatt ansträngd ekonomi för många fastighetsägare29.2.2024 07:30:48 CET | Pressmeddelande

2023 blev ett tufft år på fastighetsmarknaden. Höga kostnader och fallande reallöner halverade bostadsbyggandet samtidigt som handeln med fastigheter minskade med drygt 60 procent. Förväntan om lägre räntor och starkare konjunktur ger hopp om en vändning under 2024. Under tiden fortsätter många fastighetsägare att kämpa med svag lönsamhet. Det framgår av Fastighetsägarnas Sverigebarometer, som presenteras i dag.

Landets första rekommendationen från skiljeman klar: Hyrorna i Göteborg ska höjas med 5,3 procent26.2.2024 20:54:09 CET | Pressmeddelande

I början av året vände sig Fastighetsägarna GFR till Hyresnämnden för att få en skiljeman utsedd som skulle avgöra hyresförhandlingarna om 2024 års hyror i Göteborg. Ansökan omfattade omkring 25 000 lägenheter. Under måndagskvällen kom rekommendationen. Skiljemannen anser att en rimlig hyreshöjning för 2024 är 5,3 procent. Fastighetsägarna är djupt kritiska till nivån och till att rekommendationen inte är tydligt motiverad.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye