SBAB Bank

Bostadsägarna vädrar morgonluft

Dela

Bostadsägarnas optimism om bostadsprisernas utveckling ökar sett till skillnaden mellan hur många som tror på stigande respektive fallande bostadspriser på ett års sikt. 42 procent tror på stigande priser på ett års sikt och främsta skälet till detta anges vara sjunkande räntor. 9 procent tror på fallande priser och 40 procent tror på stillastående priser på samma tidshorisont. Bostadsägarna är generellt sett mer optimistiska om prisernas utveckling jämfört med bostadsspekulanter och de som hyr. Om elpriserna stiger tror 71 procent att det kan påverka bostadspriserna negativt. Detta visar SBAB:s mätning av drygt 1100 bostadsägares prisförväntningar (Housing Price Expectations – HPE) för årets första kvartal.

Optimismen tilltar om stigande bostadspriser på ett års sikt …

SBAB har, via Kantar, frågat drygt 1100 bostadsägare om vad de tror om bostadsprisernas utveckling framöver (se tabell 1). Undersökningen genomfördes under andra veckan i februari. Indextalet HPE (se diagram 1) som fångar prisförväntningarna på ett års sikt är positivt, viket visar att det är fler som tror på stigande än sjunkande bostadspriser. 42 procent av de svarande tror på stigande priser medan 9 procent tror på fallande. 40 procent tror på stillastående priser. Bland de som tror på stigande priser hänvisar 66 procent till sjunkande räntor vilket kan jämföras med 38 procent föregående kvartal. Bland de fåtal som i stället tror på fallande priser anger 52 procent stigande räntor som huvudsakligt skäl för detta.

När SBAB:s indikator jämförs med SEB:s där även boende i andra upplåtelseformer tillfrågats och Erik Olssons indikator där bostadsspekulanter tillfrågats, framgår att bostadsägarna som grupp är mer optimistiska om prisutvecklingen än andra. 

– Bostadsägarnas optimism har tilltagit markant sedan förra kvartalet. Det är tydligt att det hänger ihop med förväntningar om sjunkande räntor. Riksbankens besked om att styrräntan kan komma att sänkas före sommaren och många bankers nedskruvade ränteprognoser har troligen inverkat på denna stora omsvängning på kort tid, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– Bland de bostadsägare som tror på stigande bostadspriser på ett års sikt tror de allra flesta att de kommer att öka med maximalt 5 procent. En stor andel av samtliga svarande, 40 procent, tror samtidigt på stillastående priser under året. Denna bild stämmer sammantaget väl in med vår prognos om att vi inte bör förvänta oss några större prislyft under året, säger Robert Boije.

… och även på tre års sikt

På tre års sikt är det 64 procent som tror på stigande priser – en ökning sedan föregående kvartal. 17 procent tror på stillastående priser medan 4 procent i stället tror på fallande priser på samma tidshorisont. Bland de som tror på stigande priser anger 69 procent sjunkande räntor som huvudsakligt skäl för detta.

Andelen som tror på negativ prispåverkan till följd av stigande elpriser minskar

71 procent av de svarande bedömer att bostadspriserna skulle påverkas negativt om elpriserna skulle stiga markant (se tabell 2), vilket är en minskning från 78 procent sedan föregående kvartal. 20 procent av dessa svarar att de tror att priserna kommer att påverkas i hög grad och 51 procent i mindre grad. 11 procent tror inte på någon prispåverkan alls om elpriserna skulle stiga markant. Resterande andel svarar att de inte vet.

– Samtidigt som en stor majoritet av de svarande tror att bostadspriserna skulle påverkas negativt i händelse av markant stigande elpriser, ser oron för detta – generellt sett – ut att minska. Möjligen speglar det att elpriserna denna vinter inte har stuckit i väg på samma sätt som tidigare vintrar, säger Robert Boije.

Samtliga tabeller och diagram hittar du i bifogat pressmeddelande. 

Om granskningen:

Undersökningen genomfördes den 5–8 februari av Kantar på uppdrag av SBAB. Undersökningen genomfördes online via Kantars Sifopanel. Drygt 1100 individer (alla bostadsägare) mellan 18–79 år har svarat på frågorna. Sifopanelen består av slumpmässigt rekryterade individer från ett riksrepresentativt urval avseende kön, ålder och region. Det finns ingen möjlighet att själv gå med i panelen. De som deltagit i undersökningen har blivit slumpmässigt utvalda. Samtliga redovisade siffror är avrundade till närmsta hela procentenhet och behöver därför inte nödvändigtvis summera till exakt 100 procent.

Diagram 1. SBAB Housing Price Expectations (HPE), kvartal 1 2024

null

Förklaring till diagrammet:  Visar andelen svarande som tror på stigande minus andelen svarande som tror på sjunkande priser på ett års sikt. SBAB frågar bostadsägare, SEB både bostadsägare och de som hyr. Erik Olsson frågar de som går på bostadsvisningar.

Anm. SBAB Housing Price Expectations (HPE) är en av tre indexserier som SBAB och Booli tar fram för att brett undersöka temperaturen på bostadsmarknaden. De andra två är SBAB Booli Housing Market Index (HMI), som mäter läget för nyproduktionen av bostäder, och SBAB Booli Housing Price Index (HPI) som mäter den faktiska prisutvecklingen på bostäder utifrån samtliga registrerade bostadsförsäljningar. De första två indexen publiceras kvartalsvis och det senare månadsvis.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om SBAB

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli och mäklarguiden Hittamäklare är en del av SBAB:s trygga och enkla tjänster för bolån och boendeekonomi utan krångel. Antal bolånekunder uppgår till 287 000 och 602 000 privatpersoner har sparkonto (per den 31 december 2023). Antal medarbetare (FTE) är 948. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, hittamaklare.sefacebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

3-månaders listräntan är nu under 5%24.4.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

SBAB sänker listräntorna för bolån med bindningstider på 3 månader och 1 år med 0,10 procentenheter respektive 0,05 procentenheter. Det ger en listränta på 4,92 procent för lån med 3-månaders bindningstid (rörliga bolån). Samtidigt höjs räntorna för lån med bindningstider på 2 år och längre. Räntejusteringarna är framför allt en anpassning till marknadsräntornas rörelser, vilka påverkar bankens upplåningskostnader. Förändringarna träder i kraft idag onsdag den 24 april.

94 procent väljer rörlig ränta – räknar med att Riksbanken sänker styrräntan18.4.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

94 procent av SBAB:s nya bolånekunder valde rörlig ränta i mars. Endast 3 procent valde att binda sina lån och resterande del valde att dela upp lånet och kombinera bunden och rörlig ränta. Hushållen lockas inte att binda räntan trots att den bundna räntan nu är lägre än den rörliga. Det tyder på att man förväntar sig att den rörliga räntan kommer att sjunka påtagligt men det kan också finnas psykologiska skäl. De som inte band räntan före eller i början av ränteuppgången har fått betala ett högt pris och vill kanske inte därtill missa en potentiell nedgång. En känsla som stundom kan ha trumfat att det egentligen vore ekonomiskt rationellt att binda räntan.

”Snart till salu” gynnar mäklare och säljare – på köparnas bekostnad12.4.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Förmarknaden för bostäder växer när allt fler objekt läggs ut som ”snart till salu”. Enligt en ny undersökning bland landets storstadsmäklare drivs utvecklingen främst av att säljarna vill prova marknaden men endast är beredda att flytta om de får ett riktigt bra bud. Att säljarna kan minimera tiden mellan köp och försäljning uppges vara ytterligare ett skäl. Ett annat att det är ett sätt för mäklarna att knyta till sig osäkra säljare. Vinnarna tycks därmed vara säljare och mäklare. Köpare däremot får jobba hårdare då det krävs en mer aktiv insats nu för att hitta en ny bostad.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye