Svenska kraftnät

Nytt myndighetssamarbete startat för att säkerställa trygg el-infrastruktur till havs

Dela

Svenska kraftnät, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Sjöfartsverket har enats om ett nytt samarbete för att säkerställa en trygg och hållbar marin el-infrastruktur för framtiden. Det är en viktig åtgärd med tanke på det förändrade säkerhetsläget i Sveriges närområde.

Med tanke på det förändrade säkerhetsläget och behovet av Svenska kraftnäts ökade marina beredskap och totalförsvarsförmåga inom el-infrastruktur har behov av ett nytt samarbete mellan Svenska kraftnät, SGU och Sjöfartsverket uppstått. Samarbetet kommer att stärka den statliga förmågan kring marina uppdrag, inklusive inspektion och övervakning av befintliga sjökablar samt bottenundersökningar inför nya sjökabelförbindelser. Samarbetet kommer även främja kunskapsdelning och utveckling inom det marina området.

Tillsammans bidrar vi till statens beredskapsförmåga

Philip Winberg, projektledare för havsrelaterade projekt på Svenska kraftnät, uttrycker entusiasm för samarbetet:

- Det är ett glädjande besked att vi nu ökar våra möjligheter att genomföra marina uppdrag för Svenska kraftnäts nuvarande och framtida anläggningar till havs. Tillsammans med SGU och Sjöfartsverket kan vi bidra till att öka svenska statens beredskapsförmåga för sin marina infrastruktur och samtidigt bidra till en säker elförsörjning för Sverige och våra grannländer.

SGU ska under 2024 utföra geofysiska och geotekniska undersökningar för nya Gotlandsförbindelsen och kommer att bidra med kunskap och information om de geologiska förutsättningarna på havsbotten. Det handlar om att förstå hur havsbottnen ser ut och vad den består av.

- Vi på Sveriges geologiska undersökning är väldigt glada över samarbetet och tror att just samverkan är en nyckelfaktor för att bygga ett robust samhälle. Med hjälp av vårt specialutrustade undersökningsfartyg Ocean Surveyor kommer vi att ta fram den information som behövs både för planering av ny marin infrastruktur i havet och för kontroll och underhåll av redan existerande anläggningar, säger Lovisa Zillén Snowball, avdelningschef för avdelningen samhällsplanering vid SGU.

Kapacitet för sjömätning kommer även tillhandahållas av Sjöfartsverket.

Uppdragen kommer bland annat att genomföras med hjälp av forskningsfartyget Svea utomskärs. Svea ägs av SLU men opereras och bemannas av Sjöfartsverket. Inomskärs och närmare kusten kommer Sjöfartsverkets egna sjömätningsfartyg användas.

- Vi är glada att ha möjlighet att medverka till den ökade förmågan inom marin el-infrastruktur genom detta samarbete. Det här kommer att vara en löpande inspektion under ett antal år och vi är redan igång med förberedelser, säger Björn Gustafsson, gruppchef vid Sjöfartsverkets avdelning för sjögeografi.

 

Bakgrund

Svenska kraftnät förvaltar och ansvarar för driften av svenska statens transmissionsnät för el, inklusive sjökabelförbindelser i Östersjön och Västerhavet. På grund av det ändrade säkerhetsläget bedömer Svenska kraftnät att det finns ett ökat behov av inspektioner och tillsyn av sjökabelförbindelserna samt ett ökat behov av marin beredskap och totalförsvarsförmåga för svenska staten för att ta hand om marin infrastruktur. Samtidigt har det nya säkerhetsläget påverkat Svenska kraftnäts möjligheter att få tillstånd till att utföra sjömätningar och sprida uppgifter från sådana mätningar, vilket inverkar på Svenska kraftnäts möjlighet att upphandla arbeten med inspektioner och sjömätningar från den privata sektorn.

 

Kontaktinformation:

För mer information, vänligen kontakta:

Svenska kraftnät: Emma Grubbström, +072-463 16 62, emma.grubbstrom@svk.se

Sveriges geologiska undersökning (SGU) presstjänst, 018 - 17 90 90, press@sgu.se

Sjöfartsverket: presstjänst, 0771-40 90 09, info@sjofartsverket.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar cirka 16 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 1250 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

Svenska kraftnät söker tillstånd att förstärka elnätet i Sollefteå7.5.2024 09:11:05 CEST | Pressmeddelande

Svenska kraftnät genomför en historisk satsning för att förnya och bygga ut stamnätet för el i Sverige. I mars ansökte vi om tillstånd att bygga en ny luftledning mellan den befintliga stamnätsstationen i Betåsen och en planerad station i Nässe öster om Långsele. Den planeras vara klar 2028. – Kapacitetsökningen i elnätet blir motsvarande att bygga en trefilig motorväg i stället för en riksväg. Det betyder att vi kommer kunna överföra mer el i nätet, förklarar Rainer Hietalahti, projektledare på Svenska kraftnät.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye