Svenska kraftnät

Byggstart för ledningsbyte på sträckan Breared till Söderåsen

Dela

Idag startar arbetet med att byta ut den gamla elledningen på stora delar av de nio milen mellan stationerna Breared i Halland och Söderåsen i Bjuv. Den gamla som togs i drift 1954 har gjort sitt och måste ersättas.
– Det känns bra att vi är igång. Vi har förberett genom att till exempel markera ut alla objekt vi måste ta hänsyn till och idag börjar man bygga vägar för att vi ska komma fram till stolpplatserna, säger Roger Sivert projektledare på Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät är mitt uppe i en historisk utbyggnad och modernisering av det svenska elsystemet. De närmaste tio åren ska 1500 kilometer nya ledningar upp, 2500 kilometer moderniseras och ett 30 tal stationer byggas.

Som en del i detta arbete går nu startskottet med att modernisera ledningen på den nästan nio mil långa sträckan mellan Breared och Söderåsen.

Den nya ledningen går i den gamla ledningsgatan så generellt tas ingen ny mark i anspråk.

– Den befintliga ledingen firar 70 år och har gjort sitt. Genom att förnya den säkrar vi elförsörjningen för framtiden i de södra regionerna och upprätthåller handelskapaciteter med utlandet vilket är positivt för Sveriges försörjningstrygghet, säger Roger Sivert.

Det är inte hela sträckan som helt behöver förnyas då cirka 30 km av de södra delarna av ledningen förnyades redan 1997. På dessa sträckor genomförs endast jordningsåtgärder och byte av topplina. 

Projektet är en del i den omfattande förnyelsen av transmissionsnätet längs västkusten. Sammanlagt ska ca 40 mil transmissionsnätsledningar förnyas till 2032, från Skogssäter utanför Trollhättan ner till Sege utanför Malmö. 

– Västkustsklimatet med sältan från havet har gjort att våra ledningar och stationer slitits snabbare och flera av våra ledningar i regionen behöver nu ersättas för att inte äventyra driftsäkerhet och även personsäkerheten, säger Roger Sivert.

Kortfakta om ledningen Breared – Söderåsen

Antal stolpar som ska byggas:169 stycken

Antal stolpar som ska rivas: 175 stycken

Avstånd mellan stolparna: cirka 300 meter

Höjd på stolpar: cirka 25-44 meter

Längd: 88 kilometer
Ledningen berör: Halmstad, Laholm, Ängelholm och Bjuv
Byggstart: 2024
Driftsättning: 2026
Rivning av befintlig ledning: klart 2027
Teknik: 400 kilovolt växelström i luftledning

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar cirka 16 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 1250 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

Svenska kraftnät söker tillstånd att förstärka elnätet i Sollefteå7.5.2024 09:11:05 CEST | Pressmeddelande

Svenska kraftnät genomför en historisk satsning för att förnya och bygga ut stamnätet för el i Sverige. I mars ansökte vi om tillstånd att bygga en ny luftledning mellan den befintliga stamnätsstationen i Betåsen och en planerad station i Nässe öster om Långsele. Den planeras vara klar 2028. – Kapacitetsökningen i elnätet blir motsvarande att bygga en trefilig motorväg i stället för en riksväg. Det betyder att vi kommer kunna överföra mer el i nätet, förklarar Rainer Hietalahti, projektledare på Svenska kraftnät.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye