Moderaterna i Västra Götalandsregionen

RödGrön lednings populistiska förslag om tillskott återremitterades

Dela

M, KD, C och L återremitterade idag RödGrön lednings förslag om ytterligare 1 000 mnkr för att möta underskotten på Västra Götalandsregionens sjukhus. Motivet är främst att ledningens förslag inte är tillräckligt berett och förankrat samt saknar finansiering. 

  •  Att få se förslaget dagen innan regionstyrelsen är fullkomligt oseriöst. Det är en slöseriaktig användning av skattemedel och ger sjukhusen en tvetydig signal om hur ekonomiska brister ska hanteras, särskilt när de redan har börjat arbetet med åtgärdsplaner. Den externa granskningen av sjukhusens ekonomi påvisar bristande budgetdisciplin och en orealistisk förväntan på löpande extratillskott under året. Vi måste agera långsiktigt och hållbart, detta är inget annat än ett kortsiktigt populistiskt tilltag, därför återremitterade vi förslaget, säger Gustaf Josefson (M), regionråd. 

  • Socialdemokraternas tidigare populism i opposition följs nu av stora ekonomiska underskott i regionen sedan de tog över styret efter valet 2022. Trots slöseri med pengarna så är vårdköerna idag längre än innan de tog över makten. Vad som behövs är en ledning som vågar att prioritera i stället för att frånta sig allt ansvar och skylla på regeringen, säger Stefan Svensson (KD), regionråd. 

  • Aldrig tidigare har ett så omfattande och helt ofinansierat förslag lagts fram 24 timmar före att beslut ska fattas. Förslaget går dessutom tvärtemot tidigare beslut om att stärka primärvården med vårdcentralerna som ryggrad för att föra vården närmare invånarna, och därigenom avlasta sjukhusen och förbättra tillgängligheten till vård. Socialdemokraterna måste presentera ett seriöst underlag som vi kan ta ställning till, och som är värdigt en region av vår storlek, säger Cecilia Andersson (C), regionråd. 

  • Det är anmärkningsvärt att den rödgröna ledningen lägger fram ett förslag som strider mot fastställda principer och regelverk, åsidosätter den ordinarie beslutsprocessen samt omställningen till en nära vård. Allt detta utan en samlad ekonomisk bedömning. Hela beslutet andas panik och är inte berett. Ena dagen säger man en sak och den andra tvärtemot, det är inte ledarskap. Därför återremitterade vi ärendet, säger Pär Johnson (L), ersättare i regionstyrelsen. 

För mer information vänligen kontakta: 

Gustaf Josefson (M), regionråd 073-514 26 19 

Stefan Svensson (KD, regionråd 076-496 27 75 

Cecilia Andersson (C), regionråd 070-862 11 46 

Pär Johnson (L), ersättare i regionstyrelsen 070-942 30 13 

Kontakter

Moderaterna i Västra Götalandsregionen

Detta är Moderaterna i Västra Götalandsregionen pressrum. Vi är en del av den politiska oppositionen i Västra Götalandsregionen där Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna har en samverkan under namnet GrönBlå Samverkan men ändå bedriver oppositionspolitik som enskilda partier. Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling i Västra Götaland.

Följ Moderaterna i Västra Götalandsregionen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Moderaterna i Västra Götalandsregionen

Grönblå Samverkan presenterar en satsning om 500 miljoner kronor för att korta vårdköerna inom sjukvården14.5.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna tilldelar i sina respektive budgetar för 2025 en engångssumma på 500 miljoner kronor till den Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden för att upphandla vårdkapacitet. Syftet är att förbättra tillgängligheten, korta köerna och öka måluppfyllelsen för vårdgarantin. Västra Götalandsregionens största utmaning handlar om att komma till rätta med vårdköerna. Även om betydande resurser har tillförts har inte regionens sjukhus levererat tillräckligt mycket vård. Våra egna sjukhus spelar en central roll, men när tusentals patienter har väntat för länge på vård behöver vi överväga fler lösningar.

Budgetnyhet: Moderaterna presenterar en trygghetssatsning om 450 miljoner kronor för att stärka ambulanssjukvården från 202511.4.2024 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Moderaterna prioriterar kärnverksamheten och akutsjukvården som utgör ryggraden i hälso- och sjukvårdssystemet. När olyckor inträffar eller akuta medicinska tillstånd uppstår, är det ambulanssjukvården som utgör den första linjen av livräddande insatser. Snabb och effektiv ambulanssjukvård kan vara skillnaden mellan liv och död för den enskilde patienten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye