Naturskyddsföreningen

”Bivänliga” växter innehåller gifter som skadar bin och människor

Dela

Trädgårdsväxter som marknadsförs som ”bivänliga” innehåller många bekämpningsmedel som är farliga för bin och olagliga inom EU. Det visar en ny omfattande undersökning från Naturskyddsföreningen som presenteras idag. Nu uppmanar miljöorganisationen trädgårdsbranschen att förhindra att skadliga bekämpningsmedel används på plantorna de säljer.

Stäppsalvia var en av de bivänliga växter som innehöll bekämpningsmedel.
Stäppsalvia var en av de bivänliga växter som innehöll bekämpningsmedel. Foto: Naturskyddsföreningen

– Växter som marknadsförs som bivänliga kan i själva verket bidra till bidöden. Vi hittade dessutom flera ämnen i plantorna som kan orsaka cancer och andra som är förbjudna inom EU. Det är allvarligt att kontrollen är så bristfällig inom trädgårdsbranschen, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Bin och andra pollinatörer minskar dramatiskt i hela världen. I Sverige är en tredjedel av de vilda bi-arterna hotade och riskerar att försvinna. Allt fler vill hjälpa pollinatörer och växter som marknadsförs som ”bivänliga” har därför blivit en allt vanligare syn i handelsträdgårdarna. Men Naturskyddsföreningen kan nu avslöja i en rapport att dessa växter ofta innehåller bekämpningsmedel som är skadliga för både bin och människor.

Naturskyddsföreningen köpte in 54 krukväxter och 65 fröpaket som marknadsfördes som bivänliga från tre butiker i Stockholm. De skickades sedan på analys till laboratoriet Eurofins i Lidköping som undersökte förekomsten av bekämpningsmedel. Värst var det i krukväxterna där 53 av 54 plantor innehöll minst ett bekämpningsmedel. Mer än hälften av växterna (54 procent) innehöll minst ett bi-skadligt bekämpningsmedel, och ännu fler (57 procent) innehöll minst ett ämne som är förbjudet inom EU. Nästan hälften av växterna (48 procent) innehöll miljögifterna PFAS.

Bland fröpåsarna innehöll 36 av 65 påsar minst ett bekämpningsmedel. Koncentrationen av bekämpningsmedel var generellt sett lägre i fröerna än i krukväxterna.

Totalt hittades 68 olika bekämpningsmedel i krukväxter och fröer varav:

  • 16 bekämpningsmedel är förbjudna inom EU.
  • 22 bekämpningsmedel är skadliga för bin.
  • 23 bekämpningsmedel kan eller misstänks orsaka cancer, ge genetiska defekter eller skada det ofödda barnet eller fertiliteten.
  • 57 bekämpningsmedel är giftiga för vattenlevande organismer, som fiskar, kräftdjur eller alger.
  • 9 bekämpningsmedel är PFAS-kemikalier.


Till skillnad från livsmedel saknas det idag gränsvärden som reglerar hur mycket bekämpningsmedel som får finnas på en planta när den säljs. Det måste ändras enligt Naturskyddsföreningen.

– Idag finns inga krav på information i butikerna om var plantorna kommer ifrån och vad de besprutats med. Det gör att det är i stort sett omöjligt att som konsument veta vad man köper. Växten kan ha odlats i en rad olika länder innan den når Sverige, till exempel i länder där man använt bekämpningsmedel som är förbjudna inom EU. Då kan gifterna följa med på plantan, säger Karin Lexén.

Naturskyddsföreningen uppmanar trädgårdsbranschen att ta sitt ansvar och se till att skadliga och olagliga bekämpningsmedel inte finns på växterna de säljer. Samtidigt måste Sveriges politiker arbeta aktivt för att införa gränsvärden i EU. Det behövs också en myndighet som kontrollerar så att olagliga växter inte säljs i butikerna.

– Vårt råd till trädgårdsodlare är att efterfråga ekologiskt odlade växter i butiken. Man kan även fråga hur växterna är odlade och om de innehåller skadliga bekämpningsmedel. På så vis kan vi tillsammans sätta press på butikerna att efterfråga den informationen i sina leverantörsled, avslutar Karin Lexén.

Läs hela rapporten här.

Nyckelord

Kontakter


Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Uttalande från Naturskyddsföreningens rikskonferens: Stoppa gruvan vid Norra Kärr5.5.2024 15:42:38 CEST | Pressmeddelande

Gruvplanerna strax öster om Vättern har återigen blivit aktuella. Det är bolaget Greenna Mineral (tidigare Tasman Metals) som vill starta en stor gruva för att utvinna de sällsynta jordartsmetaller som finns där. Men platsen, Norra Kärr, är den sämsta tänkbara för en gruva, utifrån hänsyn till såväl dricksvatten som miljö och människor. Planerna har tidigare underkänts av Högsta Förvaltningsdomstolen, men har nu fått förnyad aktualitet genom EU:s nya förordning om kritiska råvaror, som innebär att vissa gruvprojekt kan få en gräddfil genom miljöprövningen. Under den planerade gruvbrytningen kommer vatten från gruvan ledas genom känsliga vattensystem där den biologiska mångfalden riskerar att skadas. En del av vattnet från gruvan kan också hamna i Vättern, där en förorening skulle få oåterkalleliga konsekvenser. Vättern är idag dricksvattentäkt för cirka 300 000 människor och en viktig miljö för otaliga arter. I framtiden kan efterfrågan på Vätterns vatten komma att öka ännu mer. Vi bef

Ny rapport: Stora skillnader i klimat- och miljöpolitik inför EU-valet2.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det råder stora skillnader mellan de svenska partiernas inställning i klimat- och miljöpolitiska frågor inför EU-valet. Det visar Naturskyddsföreningens enkät, där partierna fått ta ställning till tjugo miljöpolitiska förslag. Enkäten visar också att endast tre av åtta partier vill minska EU:s klimatutsläpp till nära noll till 2040 och att en majoritet av partierna svarar nej till att ha kvar nuvarande artskydd i EU.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye