Drivkraft Sverige

Biodrivmedel minskade kraftigt i januari till följd av sänkningen av reduktionsplikten

Dela

Andelen biodrivmedel på energibas har minskat kraftigt från 26,6% för helåret 2023 till 14,2 % i januari 2024. Minskningen beror på att reduktionsplikten för diesel och bensin sänktes till 6 % från 30,5 % respektive 7,8 % den 1 januari 2024. Det är framför allt HVO drop in som rasat från 14,6 % 2023 till 1,4 % i januari 2024. Däremot har HVO 100 ökat från 2,7% till 4,9 %.

”Biodrivmedelsandelen har mer än halverats sedan årsskiftet. Även om vi ser en ökning av HVO 100 så uppväger inte det raset som vi sett på HVO drop in”, säger Anders Noren, Hållbarhetschef på Drivkraft Sverige.

I och med att reduktionsplikten kommer att ligga på 6% under perioden 2024-2026 innebär det att koldioxidutsläppen, från vägtransportsektorn, ökar och att Sveriges miljömål och åtaganden inom EU till 2030 blir svåra att nå. Regeringen har aviserat att en utredning ska tillsättas som ska föreslå nya effektiva styrmedel.

”Vi föreslår att reduktionsplikten ersätts av ett omställningssystem som är teknikneutralt, inkluderar alla förnybara energibärare som flytande biodrivmedel, biogas, el, och elektrobränslen och är i linje med redan gällande regelverk inom EU”, fortsätter Anders Norén.

”Systemet vi föreslår kommer att kunna leverera kostnadseffektivt över tid. Det är viktigt att såväl fortsatt elektrifiering som ökad andel biodrivmedel premieras för att omställningen från fossilt till fossilfritt ska ske så effektivt som möjligt. Ett omställningssystem bör även inkludera nya drivmedel som i dag är i sin linda, såsom vätgas och elektrobränslen. Vi behöver flera alternativ för olika trafikslag och applikationer vid olika tidpunkter”, avslutar Anders Norén.

Ta del av statistiken för januari 2024 på Drivkraft Sveriges webbplats

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om oss

Drivkraft Sverige är branschorganisationen för drivmedels-, bränsle- och laddoperatörsbranschen. Våra medlemsföretag omfattar cirka 2700 energistationer, 6 raffinaderier och mer än en tredjedel av den publika laddinfrastrukturen. Branschen befinner sig mitt i omställningen från det fossila till det fossilfria där biodrivmedel och elektrifiering är hörnstenar för att lyckas bli klimatneutrala 2045.

Följ Drivkraft Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Drivkraft Sverige

Drivkraft Sveriges synpunkter på Regeringens PM – Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel24.8.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Drivkraft Sverige avstyrker förslaget om kraftigt sänkt reduktionsplikt Drivkraft Sverige har idag skickat in ett remissvar på regeringens PM - Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel. Sverige har sedan länge en särställning med högst andel biodrivmedel i hela Europa - mycket tack vara reduktionsplikten. Drivkraft Sverige avstyrker regeringens förslag och föreslår istället att reduktionsplikten för bensin bibehålles på 7,8 procent men att reduktionsplikten för diesel sänks under 2024 från 30,5 procent till 19,3 procent för att därefter höjas successivt, dvs en återgång till de reduktionsnivåer för diesel som vi hade när reduktionsplikten infördes 1 juli 2018. "Att genomföra den föreslagna sänkningen av reduktionsnivåerna för bensin respektive diesel till sex procent skulle innebära att vi backar inblandningsnivåerna för diesel med ca tio år samtidigt som Sveriges klimatutsläpp kommer att öka med ca 4-5 miljoner ton koldioxid från och med 2024", säger Anders Norén, Hållbarhe

Fortsatt rekordhög andel biodrivmedel under inledningen av 2023 – reduktionsplikten bidrar till klimatmålen4.7.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Drivkraft Sverige presenterar idag ”Omställningsbarometern” som mäter trycket på omställningen från fossilt till fossilfritt inom bränsle- och drivmedelsbranschen. Andelen hållbara biodrivmedel var 26,7 procent under första kvartalet 2023 vilket är högre än motsvarande period 2022. Om alla biodrivmedlen i stället hade varit fossila hade utsläppen varit 5,5 miljoner ton högre och uppgått till ca 22 miljoner ton.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye