Svenska institutet

Trots kritisk medierapportering: flertalet fortsatt positiva till Sverige visar ny undersökning av Svenska institutet

Dela

Svenska institutets (SI) studie visar att medierapporteringen om Sverige var omfattande och kritisk i Mellanöstern, Nordafrika, delar av Asien och Turkiet under 2023. Koranbränningar och vilseledande budskap om att den svenska staten omhändertar muslimska barn har stått i centrum och fått mycket stor spridning.  

SI har undersökt hur Sverige uppfattas av allmänheten i ett antal länder i Mellanöstern, Nordafrika, Asien och Turkiet, hur medierapporteringen om Sverige varit och i vilken grad den har påverkat uppfattningen, samt hur svenska näringslivsrepresentanter i dessa länder upplevt det gångna året.  

- 2023 var ett år då händelser i Sverige fick stor internationell uppmärksamhet och allvarliga säkerhetsmässiga konsekvenser. Påverkan på bilden av Sverige har dock varit mindre omfattande än befarat, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för SI. 

Studien visar att:  

  • medierapporteringen om Sverige har varit kritisk och mycket omfattande. En av tre av de tillfrågade har tagit del av information om koranbränningar samt en av fem har tagit del av budskapen kopplade till påverkanskampanjen mot LVU 
  • händelserna har haft en begränsad påverkan på svenska företag i regionen 
  • en majoritet i länderna är positivt eller neutralt inställda till Sverige 
  • uppfattningen är mer negativ än i andra länder som SI har studerat 
  • den enskilda individens erfarenhet av Sverige och världen i stort, grundläggande värderingar och individuella drivkrafter är avgörande för dennes syn på Sverige.  

Erfarenhet av Sverige bygger motståndskraft  

Trots en kritisk och omfattande medierapportering är en majoritet av de tillfrågade fortsatt positiv eller neutral till Sverige. Den negativa uppfattningen är begränsad till vissa länder, bland andra Saudiarabien, Iran, Irak och Pakistan. Endast en av tio av de totalt antal svarande uppger att de fått en försämrad och mer negativ bild av Sverige.  

- Studien visar att erfarenhet av Sverige skapar motståndskraft mot en försämrad uppfattning om oss. Har en person egna positiva upplevelser som förknippas med Sverige är steget längre till att den ändrar uppfattning vid vilseledande eller negativa påståenden. Därför är det av stor vikt att vi fortsätter att främja och sprida kunskap om Sverige till allmänheten i regionen, säger Madeleine Sjöstedt.  

För att kunna utveckla arbetet i den riktningen har SI tagit fram ett antal personas, eller persontyper, som baseras på bland annat attityd till Sverige, utbildningsnivå, värderingar och erfarenhet av Sverige. Dessa kan användas för att illustrera hur olika aspekter påverkar synen på Sverige, samt som underlag i utvecklingen av strategier för att öka kännedom om och förtroendet för Sverige i regionen.  

Svenska företag viktiga företrädare för Sverige 

Drygt hälften av de tillfrågade svenska företagen som intervjuats vittnar om att de varit oroliga för en negativ påverkan till följd av koranbränningarna och LVU-kampanjen. Rapporteringen har dock inte påverkat deras möjligheter att göra affärer på sikt.  

Studien visar att det svenska varumärket står starkt och att svenska företag i de undersökta länderna har en viktig roll som bärare av svenska lösningar och värderingar, men den oroväckande utvecklingen i regionen innebär stora utmaningar för svenska aktörer. 

Del ett av SI:s studie av Sverigebilden i Mellanöstern, Nordafrika, Asien och Turkiet släpptes i december 2023. Den belyser allmänhetens uppfattning om Sverige och går att läsa här. 

Kontakter

Bilder

Generaldirektör Madeleine Sjöstedt
Generaldirektör Madeleine Sjöstedt
Ladda ned bild

Dokument

Svenska institutet (SI) är en myndighet med uppdrag att skapa intresse och förtroende för Sverige utomlands. Vi arbetar med Sverigefrämjande, samarbete i Östersjöregionen och global utveckling. www.si.se.

Följ Svenska institutet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet

Svensk kultur är en viktig drivkraft för handel9.5.2024 09:38:21 CEST | Pressmeddelande

2024 är ett storslaget år för svensk musik. Få har missat att det är 50 år sedan ABBA slog genom globalt efter sin Eurovision-seger med ”Waterloo”. Som om det inte vore nog hålls finalen för årets Eurovision i Malmö, efter att Loreen vunnit tävlingen för andra gången. Uppmärksamheten som musikevenemanget får, innebär ett bra tillfälle att lyfta fram det inkluderande, öppna och positiva budskapet som Eurovision och Sverige vill förmedla med hjälp av musik.

Sverigebilden i Mellanöstern och Asien har försämrats men en majoritet är fortsatt positiv14.12.2023 07:15:00 CET | Pressmeddelande

Svenska institutets undersökning av Sverigebilden i Mellanöstern och Asien visar att koranbränningar och felaktiga budskap om att den svenska staten kidnappar muslimska barn har bidragit till en försämrad bild av Sverige. Dock har fler fortsatt en positiv uppfattning om Sverige än en negativ. Hög livskvalitet och engagemang i miljöfrågor anses vara landets främsta styrkor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye