Enköpings kommun

Enköpings kommun klättrar flera platser i NKI-rankingen

Dela

Enköpings kommun klättrar från plats 149 till 111 i den nationella Nöjd kundindex-rankingen (NKI). För tredje året i rad hamnar också vårt servicebetyg på ett högt betyg, med 75 i snitt (72 föregående år).

I 2023 års mätning landar Enköping på plats 111 av 198 möjliga i den nationella Nöjd kundindex-rankningen.

– NKI är ett viktigt verktyg för vår utveckling och det är fint att se att vi går i en stadig kurva uppåt i servicebetyget. Tack vare detta resultat vet vi vad vi behöver fokusera ännu mer på i vårt kommande arbete, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Book.

Ökat inom tre områden

Mätningen visar hur Enköpings företag upplever kommunens myndighetsutövning inom områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling.

En ökning av NKI-värdet har skett inom områdena brandskydd (88), bygglov (69) och serveringstillstånd (80) under 2023.

Inom områdena miljö- och hälsoskydd samt livsmedel har det skett en liten nedgång jämfört med 2022. Servicebetyget för varje område ligger dock fortfarande på ett högt betyg.

I området markupplåtelse har vi fått ett mycket högt värde. Det går dock inte att jämföra med föregående år då inte tillräckligt många företag svarade 2022.

Läs hela rapporten på SKR:s webbplats

Ett mål för näringslivsprogrammet

Enköpings kommun har tagit fram ett näringslivsprogram, som beskriver vårt uppdrag och prioriteringar för att underlätta för företag som vill starta, växa och etablera sig i kommunen. Det övergripande målet för näringslivsprogrammet är:

  • Nöjd kundindex (NKI): mål 80 i snitt och lägst 70 i index på alla serviceområden.
  • Nöjd upphandlingsindex (NUI): mål 70 i snitt.


– Det är glädjande att vi även i år får ett högt servicebetyg, det är vårt gemensamma arbete i kommunen som ger resultat och det är jag stolt över. I näringslivsprogrammet har vi ett mål för NKI som vi arbetar för att nå, vi är inte där än men har kommit en bra bit på vägen, säger näringslivschef Anna Holmström.

 Läs mer om näringslivsprogrammet på vår näringslivswebb

Nöjd upphandlingsindex

För fjärde året i rad mäts NUI (Nöjd upphandlingsindex). Där hamnar vi på servicebetyg 66 (67 föregående år).

– Resultatet visar en marginell minskning jämfört med förra året men glädjande nog ligger vi fortfarande över det nationella genomsnittet. Vi har gjort en hel del insatser såsom att ha dialog inför upphandlingarna, vilket vi hoppades skulle visa sig i resultatet, men vi noterar en stark uppgång under det sista kvartalet 2023. Vi ser optimistiskt på att denna positiva trend kommer att fortsätta under 2024, säger inköpschef Laila Eklund.

På plats tre i länet

Av länets kommuner hamnar Enköping på plats tre i rankingen 2023.

  1. Tierp: 78
  2. Uppsala: 75
  3. Enköping: 75
  4. Älvkarleby: 75
  5. Heby: 73
  6. Knivsta: 72
  7. Östhammar: 72
  8. Håbo: 71

Tack till Enköpings företagare

Vi passar på att säga stort tack till alla företagare som tar sig tiden att svara på enkäten. Det ger oss ett bra underlag för vårt fortsatta arbete framåt.

Mer om mätningen

Mätningen av kommunernas myndighetsutövning har gjorts sedan 2010 av Sveriges kommuner och Regioner, i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA).

I årets undersökning deltog 213 kommuner i NKI-mätningen och 106 kommuner i NUI-mätningen för upphandling

Svarsfrekvensen var 51 procent för både NKI- och NUI-mätningen.

Betygsskalan 0–100

>80: Mycket högt

70–80: Högt

62–69: Godkänt

50–61: Lågt

<50: Mycket lågt

Kontakter

Om oss

Enköping, Sveriges närmaste stad, är en av landets snabbast växande kommuner – mitt i Europas mest expansiva tillväxtområden. Här byggs nya verksamheter, nya stadsdelar växer fram och vi planerar för framtidens Enköping. I kommunen jobbar cirka 3 500 personer för att varje dag erbjuda välfärd och service till invånare, föreningar, företag och besökare.

Följ Enköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Enköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye