KK-stiftelsen

111 miljoner till utveckling av intelligent automatisering, robotteknik och digital infrastruktur

Dela

För att stärka Sveriges ledande ställning inom smart industri och hållbar produktion, har KK-stiftelsen beviljat 48 miljoner kronor till Mälardalens universitet för forskning inom avancerad automatisering och robotteknik. Med ytterligare medel från industriella partners och universitetet landar hela satsningen på 111 miljoner kronor över åtta år.

Campus MDU Västerås
MDU Västerås

Projektet, MARC, som leds av Thomas Nolte vid Akademin för innovation, design och teknik på Mälardalens Universitet, syftar till att utveckla nästa generations robot- och automatiseringssystem för flexibel och resurseffektiv tillverkning. Genom ett nära samarbete med bland andra ABB, Volvo och Ericsson kommer forskningen att fokusera på adaptiva system som kan förbättra produktionslinjers effektivitet och öka hållbarheten i svensk industri.  

Enligt Thomas Nolte är MARC ett projekt som kommer hjälpa Sverige att dels bibehålla sin konkurrenskraft, dels möjliggöra den gröna omställningen. 

– Utvecklingen av portabla, smarta och effektiva automationslösningar är viktiga steg mot en cirkulär ekonomi. MARC kommer att bidra med nya innovativa produktionslösningar, som möjliggör automation på plats när det behövs. Detta gör att fler kan använda automation och robotar där det idag inte är lönsamt. Ökad flexibilitet och anpassningsbarhet innebär att robotsystem kan återanvändas i olika applikationer och för olika kunder.

Det finns en mängd tekniska utmaningar som MDUs projekt ska försöka lösa tillsammans med industrin. Thomas Nolte berättar att det dels handlar om att möjliggöra snabba omställningar inom produktion, för att kunna uppnå cirkulär produktion. Dels finns det ett behov av att förbättra människa-maskin-interaktioner och att skapa bättre förutsättningar för avancerad styrning av distribuerade robotsystem. 

– Målbilden är flexibel och robust robotteknologi för framtidens tillverkande industri.

Mer information

Forskningsprojektet "MARC" - Mälardalen University Automation Research Centre – finansieras under en åttaårsperiod som en del av KK-stiftelsens program Forskningsprofiler. I satsningen ingår också finansiering av två PhD-studenter och fyra PostDocs. Utöver stiftelsens medel bidrar Mälardalens Universitet själva med 23 miljoner kronor och de deltagande företagen med minst 40 miljoner kronor.

Företag som ska medverka i forskningsprojektet är ABB, Alfa Laval Technologies, Ericsson, Hitachi Energy Sweden, Skanska Sverige och Volvo Construction Equipment. 

Programmet Forskningsprofiler är ett strategiskt program som ska stödja profilering av lärosäten och forskningsmiljöer. Det riktar sig till forsknings- och utbildningsmiljöer som kommit långt i sin utveckling och har tydliga ambitioner för framtiden. Programmet förutsätter att lärosätesledning och berörd forskningsmiljö väljer ut ett avgränsat forskningsområde där det finns förutsättningar för internationell positionering och vetenskapligt genomslag

Kontakter

Länkar

Om oss

KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar projekt vid landets högskolor och nya universitet med målet att dessa ska bygga starka och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer inom profilerade områden. Projekten drivs i samproduktion med näringslivet, då utbyte mellan akademi och företag är avgörande för svensk konkurrenskraft. 

KK-stiftelsen bildades 1994 när löntagarfonderna avskaffades. Stiftelsen fick då ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har hittills satsat 11,1 miljarder kronor på drygt 3 382 projekt (årsskiftet 2021/2022).

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

90 forskningsmiljoner för klimatanpassad produktframtagning10.4.2024 09:32:09 CEST | Pressmeddelande

Den gröna omställning som industrin befinner sig mitt i behöver hanteras med stöd av ny kunskap. Nu beviljar KK-stiftelsen 49,2 miljoner kronor till Jönköping University, med särskilt fokus på att accelerera tillverkningsindustrins omställning till processer för produktframtagning som stödjer hållbarhet och cirkularitet. Tillsammans med insatserna från lärosätet och från näringslivspartners landar hela satsningen på minst 90 miljoner kronor.

Forskning och högre utbildning behövs över hela landet för att stärka svensk konkurrenskraft27.10.2023 09:06:24 CEST | Pressmeddelande

Omställningsbehoven växer och endast genom att säkra forskning och kompetensförsörjning i hela landet kan det svenska näringslivet och samhället möta utmaningarna. Politiken för högre utbildning, forskning och det livslånga lärandet behöver hänga samman för ökad svensk konkurrenskraft och för att Sverige ska förbli en stark kunskapsnation. I inspelet till den kommande forsknings- och innovationspropositionen har KK-stiftelsen valt att fokusera på fyra större reformförslag som långsiktigt stärker högskole- och universitetssektorn.

118 miljoner till forskning ska identifiera rätt kost för olika individer19.6.2023 09:07:36 CEST | Pressmeddelande

Flera av hållbarhetsutmaningarna som lyfts av FN i Agenda 2030 rör livsmedels- och hälsofrågor. Initiativ pågår runt om i världen för att styra om till en mer hållbar produktion och konsumtion av mat. Med stöd på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Örebro universitet, tillsammans med företagspartners och Region Örebro län, göra det enklare att äta rätt genom att identifiera biomarkörer och hitta smidiga sätt att mäta. Det kan handla om ett blodprov, en klocka eller biopsi från tarmen. Tillsammans med partners och Örebro universitets egna insatser landar hela satsningen på 118 miljoner kronor.

119 miljoner till forskning som ska stärka hållbart byggande i trä7.6.2023 10:30:15 CEST | Pressmeddelande

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. Att ersätta icke förnybara byggmaterial med trä har stor potential att minska klimatpåverkan. Med stöd på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Linnéuniversitetet tillsammans med 18 företagspartners studera hur träbaserade produkter kan förbättras avseende resurseffektivitet, prestanda och kostnadseffektivitet. Tillsammans med företagens och Linnéuniversitetets egna insatser landar hela satsningen på 119 miljoner kronor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye