Studentlitteratur AB

Årets kurslitteraturpris till aktuell bok om Barnkonventionen

Dela

Maria Grahn-Farley, docent i offentlig rätt och universitetslektor vid Uppsala universitet, vinner Studentlitteraturs kurslitteraturpris 2019 med boken Barnkonventionen – en kommentar. Boken belönas för att på ett pedagogiskt och lättläst sätt ta sig an komplicerade juridiska frågeställningar.

Kurslitteraturprisets förstapris 2019 till Maria Grahn-Farley
Kurslitteraturprisets förstapris 2019 till Maria Grahn-Farley

Nästa år blir FN:s konvention för barnets rättigheter, Barnkonventionen, svensk lag. Det innebär att domstolar och rättstillämpare måste följa barnkonventionen. Lagen ska användas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. Regeringen vill genom detta skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.

Men att inkorporera, ta med, hela barnkonventionen i svensk lag är ingen enkel sak och också omdiskuterat. Inför att lagen träder i kraft 2020 råder det stor osäkerhet om hur konventionens artiklar kommer att tolkas i det enskilda fallet. Barnkonventionen saknar helt domstolspraxis eftersom den inte har någon överstatlig domstol. Lagstiftaren har lämnat det till rättstillämparen att avgöra den exakta tolkningen av varje artikel i konventionen.

Ny lag full av tvetydigheter
– Konventionen är full av tvetydigheter och kompromisser eftersom så många stater som möjligt skulle godkänna den, säger Maria Grahn-Farley.

– En annan utmaning är att lagtexten är skriven på originalspråken engelska, franska, spanska, arabiska, ryska och kinesiska. Den svenska översättningen som finns idag är enbart ett tolkningsstöd och kommer inte bli lag. Det finns stora skillnader mellan den svenska översättningen och den engelska och franska versionen, framförallt när det kommer till artikel 3, bedömningen av barnets bästa.

Bok prisas för att vara pedagogisk, lättläst och konkret
Boken Barnkonventionen – en kommentar tilldelas Kurslitteratursprisets förstapris 2019, som delas ut av Studentlitteratur. I boken går Maria Grahn-Farley på ett pedagogiskt och lättläst sätt igenom barnkonventionen.

– Maria Grahn-Farley har med sin stora kunskap i ämnet lyckats bryta ner Barnkonventionen till en konkret nivå. Efter en pedagogisk introduktion till folkrätten och Barnkonventionen som ett folkrättsligt traktat, presenteras en detaljerad och gedigen rättsdogmatisk analys av varje artikel, säger Stefan Persson, VD för Studentlitteratur och juryns ordförande.

Riktar sig till både studenter och rättstillämpare
Barnkonventionen – en kommentar riktar sig till studenter inom kurser som berör barn, i till exempel juridik, socialt arbete, sociologi, lärarutbildning och statsvetenskap, liksom till anställda vid myndigheter, socialtjänst, skolor, polis och domstolar, som kommer att arbeta med tillämpningen av den nya lagen 2020.

Vill inspirera forskare och lärare att skapa nytänkande pedagogisk kurslitteratur
Kurslitteraturpriset är Sveriges främsta utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Alla vars bidrag riktar sig mot den svenska universitets- och högskolemarknaden kan delta, oavsett ämne. Sammanlagt delas 250 000 kronor i prispengar ut varje år av Studentlitteratur. Maria Grahn-Farley tilldelas för förstapriset 150 000 kronor. Förstapriset delas ut till en bok som förväntas förnya lärandet för en stor målgrupp.

Fakta:

Juryns motivering lyder:
"För ett centralt verk inom ett aktuellt ämne som tar sig an komplicerade juridiska frågeställningar på ett lättläst och initierat sätt.

År 2020 blir FN:s konvention för barnets rättigheter svensk lag och det råder osäkerhet om hur konventionens artiklar kommer att tolkas i det enskilda fallet. Efter en pedagogisk introduktion till folkrätten, som genomsyras av författarens stora kunskap inom ämnet, presenteras en detaljerad och gedigen rättsdogmatisk analys av varje artikel. Boken är omistlig för den som ska tillämpa Barnkonventionen i svensk rätt."

Läs mer om boken Barnkonventionen – en kommentar
Läs mer om författaren Maria Grahn-Farley

Om Kurslitteraturpriset
Kurslitteraturpriset delas sedan 2009 årligen ut av Studentlitteratur. Prisen syftar till att inspirera forskare och lärare att skapa nytänkande och pedagogisk kurslitteratur för den högre utbildningen vid universitet och högskolor i Sverige och belöna författarnas insatser. I år delas priset ut för elfte gången. Samtliga pris delas ut under högtidliga former i Stockholm på Berns den 4 september. Prissumman, en kvarts miljon kronor, fördelas med 150 000 kronor för förstapriset och 50 000 kronor vardera för de två hederspriserna.

Vill du veta mer om Kurslitteraturpriset? 
Se www.studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset

För frågor om boken och Kurslitteraturpriset kontakta:
Maria Grahn-Farley, docent i offentlig rätt och universitetslektor vid Uppsala universitet
maria.grahn.farley@jur.uu.se
0708678802

Stefan Persson, VD Studentlitteratur och juryns ordförande
stefan.persson@studentlitteratur.se
046-31 22 77

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Kurslitteraturprisets förstapris 2019 till Maria Grahn-Farley
Kurslitteraturprisets förstapris 2019 till Maria Grahn-Farley
Ladda ned bild
Maria Grahn-Farley foto: Lisbet Spörnly
Maria Grahn-Farley foto: Lisbet Spörnly
Ladda ned bild

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkergränden 1
221 00 Lund

046-31 20 00https://www.studentlitteratur.se

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 359 miljoner kronor och har 152 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum