Akademiska sjukhuset

Digital daglig styrning ska öka tillgängligheten på Akademiska

Dela

Våren 2021 införs digital daglig styrning sjukhusövergripande på Akademiska. Syftet är framförallt att säkerställa att sjukhusets samlade slutenvårdskapacitet utnyttjas på ett effektivt sätt. Det är ett exempel på digitala arbetssätt som tagit fart under coronapandemin.

2021 införs ett digitalt verktyg för visualisering och styrning av slutenvårdsflödet, DiViS, sjukhusövergripande på Akademiska. På bilden syns från vänster Emelie Thored och Pernilla Nilsson, sjuksköterska respektive undersköterska på kirurgiska utvecklingsavdelningen.
2021 införs ett digitalt verktyg för visualisering och styrning av slutenvårdsflödet, DiViS, sjukhusövergripande på Akademiska. På bilden syns från vänster Emelie Thored och Pernilla Nilsson, sjuksköterska respektive undersköterska på kirurgiska utvecklingsavdelningen.

- Coronapandemin har gjort vårdplatssituationen på sjukhuset extra ansträngd. Vi behöver hitta sätt att utnyttja kapaciteten så effektivt som möjligt. Slutenvårdsflödet är komplext och sjukhusledningen behöver kunna få en aktuell bild av olika delar av flödet för att fatta informerade beslut, säger produktionschef Stefan Hjulström.

Det digitala verktyget för visualisering och styrning av slutenvårdsflödet, DiViS, som nu införs, har testats och utvärderats inom ramen för ett pilotprojekt på den kirurgiska utvecklingsavdelningen i samarbete med EVRY. Under 2020 fick ytterligare tio vårdavdelningar tillgång till verktyget.

Utfallet är så positivt att sjukhusledningen beslutat införa verktyget sjukhusövergripande. Breddinförandet fortsätter nu i samband med att sjukhuset omvandlar två vårdavdelningar inom geriatrik och specialmedicin till utvecklingsavdelningar. Införandet ska slutföras under 2021 och omfattar samtliga av sjukhusets slutenvårdavdelningar för vuxna patienter. Endast psykiatrin och barnsjukhuset står utanför detta år.

- Införandet av det digitala verktyget innebär att vi får en tydlig styrnings- och uppföljningsmodell som omfattar både vårdavdelningar, central vårdplatskoordinering och sjukhusledningen, berättar Stefan Hjulström och fortsätter: 

- Verktyget ger vårdavdelningarna bättre möjlighet att visualisera aktuell beläggning, styra sina egna flöden, samordna och prioritera resurser och aktiviteter, men också att hantera utvecklingsarbete och följa upp kvalitetsmått och arbetsmiljö. En annan fördel är att medarbetarna får bättre förutsättningar för delaktighet och insyn. I förlängningen ska det digitala verktyget också stödja visualisering och uppföljning av överenskomna process- och utfallsmått för slutenvården.


För mer information/intervju, kontakta:

Stefan Hjulström, produktionschef på Akademiska sjukhuset, tel: 073-682 22 08, e-post: stefan.hjulstrom@akademiska.se

Nyckelord

Bilder

2021 införs ett digitalt verktyg för visualisering och styrning av slutenvårdsflödet, DiViS, sjukhusövergripande på Akademiska. På bilden syns från vänster Emelie Thored och Pernilla Nilsson, sjuksköterska respektive undersköterska på kirurgiska utvecklingsavdelningen.
2021 införs ett digitalt verktyg för visualisering och styrning av slutenvårdsflödet, DiViS, sjukhusövergripande på Akademiska. På bilden syns från vänster Emelie Thored och Pernilla Nilsson, sjuksköterska respektive undersköterska på kirurgiska utvecklingsavdelningen.
Ladda ned bild
Stefan Hjulström, produktionschef Akademiska sjukhuset.
Stefan Hjulström, produktionschef Akademiska sjukhuset.
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1 440 läkare och 2 550 sjuksköterskor och barnmorskor.

2019 var omsättningen cirka 10 miljarder kronor, varav 2,5 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion eller riket.

Sjukhuset har cirka 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 750 000 öppenvårdsbesök och cirka 32 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Avancerad intensivvård förbättrar överlevnaden för de mest underburna barnen2.3.2021 08:15:00 CETPressmeddelande

En konsekvent, avancerad neonatalvård för alla barn som föds extremt för tidigt leder till en överlevnad som inte skiljer sig nämnvärt mellan barn födda i graviditetsvecka 22 och 24. Det framgår av en studie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet där forskarna följt barn födda under perioden 2006-2015. Enligt forskarna talar studien för att aktiva intensivvårdsinsatser bör erbjudas de extremt underburna barnen.

Akademiska först i Skandinavien med kateterburen operation av hjärtklaffar vid hormonproducerande cancer22.2.2021 12:45:00 CETPressmeddelande

Thoraxkirurger på Akademiska sjukhuset har för första gången i Skandinavien utfört ett dubbelt hjärtklaffsingrepp med kateterteknik på en patient som tidigare genomgått öppen hjärtkirurgi för klaffsjukdom relaterad till neuroendokrin tumörsjukdom. Metoden innebär ökade möjligheter till andragångsoperationer av hjärtklaffarna för denna patientgrupp.

Patienter ger högre betyg till Akademiska17.2.2021 08:15:00 CETPressmeddelande

En attitydmätning hösten 2020 visar att patienter som besökt Akademiska ger sjukhuset högre betyg än i en jämförbar mätning våren 2017. Det gäller i stort sett alla punkter, men skillnaden är störst vad gäller miljön, såsom lokalernas standard och en trivsam miljö. Även tillgängligheten uppskattas. 60 procent upplevde inga eller små problem med väntetiderna trots den höga beläggningen under pandemin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum