Skogsindustrierna

Europeisk skogsindustri överens om bioekonomisk forskningsagenda

Dela

Den europeiska skogsnäringen är enig om de 10 viktigaste forskningsmålen fram till år 2030. Vägar för att nå målen beskrivs i en strategisk forskningsagenda – SIRA 2030 – som lanseras idag under FTP Conference 2019 i Finland. Agendan är ett viktigt inspel till EU:s kommande stora forskningssatsning Horizon Europe.

Johan Elvnert, Managing Director, Forest-basesd Sector Technology Platform (FTP).
Johan Elvnert, Managing Director, Forest-basesd Sector Technology Platform (FTP).

– Bioekonomin bidrar starkt till lösningar på många av de stora samhällsutmaningar som Europa står inför. Klimatsmart byggande i trä och fiberbaserade produkter som bidrar till ett fossilfritt samhälle är viktiga lösningar som kan stärkas ytterligare med rätt forskningsfinansiering, säger Johan Elvnert, Managing Director för FTP, Forest-based Sector Technology Platform i Bryssel.

Det kommande forskningsprogrammet Horizon Europe planeras att omsätta cirka 100 miljarder euro mellan åren 2021–2027.
– Skogsnäringens forskningsområden behöver få en tydlig adressering i forskningsprogrammet, säger Johan Elvnert.

Agendan är framtagen av den europeiska skogsindustrin inom ramarna för Forest-based Sector Technology Platform (FTP). Agendans tio mål tar ett tydligt helhetsgrepp för bioekonomins utveckling och dess roll för samhällsutvecklingen för såväl jobb och rekreation som för konsumtion, bostäder och transporter.

Den euroepiska forskningsagendan belyser också forskningsbehov kring hållbart skogsbruk, ny teknologisk utveckling för samverkan mellan olika industrier, samt behovet av ökad kunskap för utveckling av cirkulära affärsmodeller.

– Det är en styrka att skogsindustrins möjligheter att utveckla biobaserade lösningar för hela samhället nu synliggörs i en europeisk forskningsagenda. Här tydliggörs forskningsbehov för utveckling av klimatsmarta produkter från hållbart brukade skogar som kan göra skillnad i Europa och i hela världen, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

Agendans tio punkter är:

1. Hållbart skogsbruk, diversitet och förmåga att hantera effekter av klimatförändringar

2. Ökad hållbar skogsproduktion

3. Ökat värde från icke skogliga ekosystemtjänster

4. Forskning för ett cirkulärt bioekonomiskt samhälle

5. Effektivt nyttjande av naturresurser

6. Utvecklad produktionsteknik och logistik

7. Meningsfulla och säkra jobb som länkar samman landsbygd och stad

8. Förnybara byggnadsmaterial för hälsosamt boende

9. Nya fiberbaserade produkter och 80 procents lägre koldioxidutsläpp

10. Förnybar energi för samhället

The Forest-based Sector Technology Platform (FTP) samlar industri, skogsägare och myndigheter för samverkan kring forsknings- och innovationsfrågor i Europa. Läs mer på http://new-www.forestplatform.org/#!/pages/6  

Kontakt för mer information

Johan Elvnert
Managing Director, Forest-basesd Sector Technology Platform (FTP)
+32 (0) 485 651 505
johan.elvnert@forestplatform.org


Torgny Persson
forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna
08-762 79 79
torgny.persson@skogsindustrierna.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Johan Elvnert, Managing Director, Forest-basesd Sector Technology Platform (FTP).
Johan Elvnert, Managing Director, Forest-basesd Sector Technology Platform (FTP).
Ladda ned bild

Dokument

Om

Skogsindustrierna
Skogsindustrierna
Box 55525
102 04 Stockholm

+46 8 762 72 00http://www.skogsindustrierna.se

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Följ Skogsindustrierna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsindustrierna

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum