If Skadeförsäkring

Femdubbelt fler ungdomar får sömnmedel

Dela

Sömn är viktig för hälsan och ökar vår motståndskraft. För att få en bild av hur utbredda sömnsvårigheterna är i landet har försäkringsbolaget If gått igenom statistik från Socialstyrelsen. Det visar sig att förskrivningen till ungdomar mångdubblats på tio år.

Sömnmedel och lugnande medel ökar kraftigt bland personer under 45, och allra mest bland de yngre. Pressbild: If
Sömnmedel och lugnande medel ökar kraftigt bland personer under 45, och allra mest bland de yngre. Pressbild: If

Försäkringsbolaget If har i rapporten Hälsobarometern tittat närmare på svenskarnas hälsa i spåren av pandemin. Sömn är viktig för vårt välmående och efter två år med pandemi uppgav nästan en fjärdedel av respondenterna att deras sömn hade försämrats under pandemin. Bland unga (18–35 år) upplevde nästan en tredjedel försämrad sömn.

För att få en uppfattning av hur utbredda sömnproblemen är har If sammanställt statistik från Socialstyrelsen över hur sömnmedel skrivs ut som läkemedel.

Den övergripande bilden är att sömnmedel och lugnande medel ökat kraftigt bland personer under 45, och allra mest bland de yngre. Samtidigt har användandet minskat bland de över 45.

– Det är en oroande utveckling att användandet av insomningsläkemedel bland unga ökar så kraftigt. Detta är ett ganska nytt fenomen. För tio år sedan förekom det knappt bland unga. Sömn är en viktig byggsten både för hälsa och välmående och sömnsvårigheter eller sömnproblem måste tas på allvar, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

Under 2021 hämtade 69 675 patienter i åldersgruppen 10-19 år ut sömnmedel och lugnande medel på recept. Det är nästan fem gånger så många som 2011, om vi samtidigt beaktar befolkningstillväxten.

– Att färre äldre använder sömnmedel är en positiv utveckling. Men den negativa trenden bland unga är oroande. Det behövs mer förebyggande insatser för att främja ungas fysiska och psykiska hälsa både på det individuella planet och på ett samhälleligt plan så att behovet av sömnmedel och lugnande minskar, säger Kristina Ström Olsson.

Förskrivningen till unga ökar i hela landet, men särskilt på Gotland, samt i Uppsala län och Dalarnas län. På Gotland förskrivs det ungefär dubbelt så mycket sömnmedel till ungdomar som i Kronoberg där användningen bland unga är minst i landet.

Ladda ned Ifs hälsobarometer här.

ANVÄNDNING AV SÖMNMEDEL OCH LUGNANDE MEDEL I ÅLDERSGRUPPEN 10-19 ÅR

Region

Patienter per 1 000 inv 2021

Förändring jämfört med 2011

Gotland

80

+68

Uppsala

72

+52

Dalarna

71

+56

Stockholm

68

+54

Jämtland

68

+54

Blekinge

66

+56

Halland

66

+48

Västmanland

64

+50

Gävleborg

63

+46

Västerbotten

62

+45

Norrbotten

61

+48

Västernorrland

55

+42

Skåne

55

+45

Södermanland

52

+39

Västra Götaland

50

+38

Örebro

50

+40

Värmland

49

+39

Östergötland

48

+36

Jönköping

43

+35

Kalmar

43

+30

Kronoberg

40

+33

 Källa: Socialstyrelsen/If

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Sömnmedel och lugnande medel ökar kraftigt bland personer under 45, och allra mest bland de yngre. Pressbild: If
Sömnmedel och lugnande medel ökar kraftigt bland personer under 45, och allra mest bland de yngre. Pressbild: If
Ladda ned bild
Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If. Pressbild: If
Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If. Pressbild: If
Ladda ned bild
Fler unga använder sömnmedel.
Fler unga använder sömnmedel.
Ladda ned bild

Dokument

Om

If Skadeförsäkring
If Skadeförsäkring

106 80 Stockholm

0771-655 655

If är Nordens största skadeförsäkringsbolag med cirka 3,7 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Vi erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och barnförsäkring för privatpersoner samt olika typer av företagsförsäkringar för små och stora kunder. Koncernen har cirka 7 900 anställda.

If bildades 1999 när svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter fusionerades. If är helägt av den nordiska försäkringsgruppen Sampo.

Följ If Skadeförsäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från If Skadeförsäkring

Digitalization a key factor behind If’s strong financial performance2.11.2022 11:33:51 CET | Press release

QUARTERLY RESULT If P&C Insurance presents a strong quarter, with a 5.7 percent growth in gross written premiums and a combined ratio of 81,6. The times are challenging, with high inflation, rising interest rates and a war raging in Europe. If handles the turbulence well. One key factor is the hybrid model that combines the most digital insurance company with a non-digital, physical delivery.

Digitalisering en nyckelfaktor bakom Ifs starka resultat2.11.2022 08:45:16 CET | Pressmeddelande

KVARTALSRAPPORT Försäkringsbolaget If presenterar ett starkt kvartal, med en tillväxt på 5,7 procent i premieinkomst och en totalkostnadsprocent på 81,6. Det är en turbulent tid med hög inflation, stigande räntor och ett krig i Nordens närhet. If hanterar turbulensen väl. En nyckelfaktor är bolagets hybridmodell som kombinerar det mest digitaliserade försäkringsbolaget med en icke-digital, fysisk leverans.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum