KK-stiftelsen

Forskningsfinansiären KK-stiftelsen investerar i hållbara hyresfastigheter

Dela

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling bildar nu ett bostadsbolag, Granit Bostad, tillsammans med Afa Sjukförsäkringsaktiebolag, PRI Pensionsgaranti, Försäkringsbranschens Pensionskassa, Bliwa och Tenzing.

– Vi får genom detta samägande på ett kostnadseffektivt sätt tillgång till en investering som ger vår kapitalförvaltning ytterligare diversifiering. Långa och relativt säkra kassaflöden är något som gagnar stiftelsens möjlighet att skapa långsiktighet i vår finansiering av forskning och kompetensutveckling, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Granit Bostads inledande fastighetsbestånd kommer ursprungligen från Grön Bostad* och målet blir nu att långsiktigt äga, förvalta och utveckla hyresfastigheter som också bidrar till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Det nuvarande fastighetsbeståndet finns i Stockholm, Malmö och Uppsala och företaget kommer att expandera genom förvärv av fler fastigheter.

– Genom denna placering får vi ta del av stor kompetens och erfarenhet som våra medinvesterare besitter inom fastighetsinvesteringar. Fastigheterna har dessutom en grön och hållbar prägel vilket ligger i linje med utvecklingen av vår kapitalförvaltning, säger Eva Schelin.

– Kapitalförvaltningen i KK-stiftelsen skiljer sig i stort inte från kapitalförvaltning på de flesta områden. Diversifiering är ett nyckelord. Detta innebär att vi bör diversifiera oss både avseende tillgångsslag och de externa förvaltare vi använder. Med ökad medvetenhet och kunskap om möjligheterna inom hållbar förvaltning bör vi dessutom inom det området ligga så långt fram som det är möjligt för en förvaltning med KK-stiftelsens resurser, säger Arne Lidén, ordförande i KK-stiftelsens kapitalutskott.

*ett fastighetsbolag som tidigare ägdes av Afa Fastigheter och Byggvesta.

Om Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling
År 1994 bildades ett antal forskningsstiftelser av kapital från de avskaffade löntagarfonderna. KK-stiftelsen var en av dessa. Stiftelsens uppgift sedan starten är att tillsammans med näringslivet finansiera forskning inom profilerade forskningsområden vid Sveriges högskolor och nya universitet. Dessutom fick – och har fortfarande – stiftelsen i uppdrag att stödja kunskaps- och kompetensutbyte mellan akademi och näringsliv. KK-stiftelsen har hittills utbetalat över 10,6 miljarder kronor i projektmedel till Sveriges högskolor och nya universitet. Inget ytterligare kapital har tillförts från staten efter det kapital om 3,6 miljarder som tillfördes vid grundandet. Läs mer på vår webbplats kks.se

Kontakter

Om

KK-stiftelsen
KK-stiftelsen
Kungsträdgårdsgatan 18 4TR
111 47 Stockholm

08-56648100https://www.kks.se/

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutvecklings, KK-stiftelsens, uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och nya universitet, när det sker i samverkan med näringslivet. KK-stiftelsen bildades 1994 när de så kallade löntagarfonderna avskaffades. Stiftelsen fick ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har hittills satsat 10,6 miljarder kronor på drygt 3 300 projekt.

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

Mångårig satsning på forskning om hjärnhälsa21.6.2021 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

KK-stiftelsen, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, och tolv företag satsar tillsammans drygt 120 miljoner i ett mångårigt forskningsprojekt kring hjärnhälsa. Det som ska studeras är sambanden mellan fysisk aktivitet och friska hjärnfunktioner ur ett hållbart perspektiv. – Forskningsprofilen E-PABS är ett unikt projekt med tydlig agenda och en samhällsnyttig potential, där välmeriterade forskare och kompletterande företag samarbetar. Ökad kunskap om sambanden mellan fysisk aktivitet och hjärnans funktion kan ge möjlighet att optimalt anpassa och implementera träning och fysisk aktivitet i olika livssituationer, populationer och åldrar, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

35 miljoner till forskning om ledarskap, robotar och kvalitetssäkring av bioinspirerade molekyler20.6.2021 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

Karlstads universitet, Jönköping University och Örebro universitet får dela på drygt 35 miljoner för tydligt avgränsade forskningsprojekt som direkt efterfrågas av näringslivet. – När akademi och näringsliv samverkar i gemensamma forskningsprojekt föds nya idéer och ytterligare projekt och samarbeten formas. I KK-stiftelsens program Synergi ges unika förutsättningar för forskare från olika ämnesområden att samarbeta för nya profilområden på lärosätet. Här har forskare identifierat gemensamma kärnfrågor tillsammans med tjugo företag och organisationer, säger Yvonne Fors, programansvarig KK-stiftelsen.

117 miljoner till forskning ska ge ökad bioekonomi och konkurrenskraft15.6.2021 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

KK-stiftelsen, Mittuniversitetet och sju företag satsar tillsammans 117 miljoner på en ny forskningsprofil, NeoPulp, som ska bidra till att bredda användandet av fiberbaserade material, minska klimatavtrycket och attrahera FoU-personal till skogsindustrin. – Resurseffektiva tillverkningsprocesser och biomaterial från skogen är ett starkt forskningsområde vid Mittuniversitetet. Här finns unik erfarenhet och kompetens i nära samverkan med företagspartners. NeoPulp blir nu grundstenen för ny processforskning med potential för internationellt genomslag och ökad konkurrenskraft, säger Eva Schelin, vd KK-stiftelsen.

5 miljoner till spetsutbildningar som sätter lärosäten på kartan31.5.2021 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

Blekinge Tekniska Högskola, Jönköping University och Högskolan Väst beviljas totalt 5 miljoner kronor för att utveckla nätbaserade och internationellt konkurrenskraftiga spetsutbildningar på avancerad nivå. – Utbudet av nätbaserade kurser är enormt och genom dessa satsningar får lärosätena en chans att sticka ut och erbjuda kurser med höga pedagogiska ambitioner, säger Petter Zirath, programansvarig för programmet NU på KK-stiftelsen.

Utvärdering av starka miljöer vid Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde och Mittuniversitetet21.5.2021 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

De tre lärosätena har under en tioårsperiod beviljats nära 1 miljard av KK-stiftelsen för att bygga starka och profilerade miljöer. Nu har resultatet utvärderats. – Vårt så kallade KK-miljöprogram har haft störst inverkan på de strategiska och organisatoriska förmågorna, vilka tydligt har stärkts vid de tre lärosätena samtidigt som det inneburit en stor utmaning. Det är ett spännande resultat att ta del av, såväl för lärosätena som för oss när det gäller att finansiera landets högskolor och nya universitet med goda resultat för svensk konkurrenskraft, säger Stefan Östholm, ansvarig för analys och utvärdering vid KK-stiftelsen.

Från covid-19 till intelligent industri – drygt 71 miljoner till forskningsprojekt11.5.2021 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

17 forskningsprojekt på sju lärosäten runt om i landet får dela på 71,8 miljoner från KK-stiftelsen. Ett av kraven är att projekten genomförs i samverkan med näringsliv som medverkar med insatser motsvarande minst den finansiering som KK-stiftelsen bidrar med. Forskningsprojekten är inom vitt skilda områden, två exempel är forskning på covid-19 vid Örebro universitet och maskininlärning inom intelligent industri vid Högskolan i Gävle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum