KK-stiftelsen

Forskningsfinansiären KK-stiftelsen investerar i hållbara hyresfastigheter

Dela

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling bildar nu ett bostadsbolag, Granit Bostad, tillsammans med Afa Sjukförsäkringsaktiebolag, PRI Pensionsgaranti, Försäkringsbranschens Pensionskassa, Bliwa och Tenzing.

– Vi får genom detta samägande på ett kostnadseffektivt sätt tillgång till en investering som ger vår kapitalförvaltning ytterligare diversifiering. Långa och relativt säkra kassaflöden är något som gagnar stiftelsens möjlighet att skapa långsiktighet i vår finansiering av forskning och kompetensutveckling, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Granit Bostads inledande fastighetsbestånd kommer ursprungligen från Grön Bostad* och målet blir nu att långsiktigt äga, förvalta och utveckla hyresfastigheter som också bidrar till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Det nuvarande fastighetsbeståndet finns i Stockholm, Malmö och Uppsala och företaget kommer att expandera genom förvärv av fler fastigheter.

– Genom denna placering får vi ta del av stor kompetens och erfarenhet som våra medinvesterare besitter inom fastighetsinvesteringar. Fastigheterna har dessutom en grön och hållbar prägel vilket ligger i linje med utvecklingen av vår kapitalförvaltning, säger Eva Schelin.

– Kapitalförvaltningen i KK-stiftelsen skiljer sig i stort inte från kapitalförvaltning på de flesta områden. Diversifiering är ett nyckelord. Detta innebär att vi bör diversifiera oss både avseende tillgångsslag och de externa förvaltare vi använder. Med ökad medvetenhet och kunskap om möjligheterna inom hållbar förvaltning bör vi dessutom inom det området ligga så långt fram som det är möjligt för en förvaltning med KK-stiftelsens resurser, säger Arne Lidén, ordförande i KK-stiftelsens kapitalutskott.

*ett fastighetsbolag som tidigare ägdes av Afa Fastigheter och Byggvesta.

Om Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling
År 1994 bildades ett antal forskningsstiftelser av kapital från de avskaffade löntagarfonderna. KK-stiftelsen var en av dessa. Stiftelsens uppgift sedan starten är att tillsammans med näringslivet finansiera forskning inom profilerade forskningsområden vid Sveriges högskolor och nya universitet. Dessutom fick – och har fortfarande – stiftelsen i uppdrag att stödja kunskaps- och kompetensutbyte mellan akademi och näringsliv. KK-stiftelsen har hittills utbetalat över 10,6 miljarder kronor i projektmedel till Sveriges högskolor och nya universitet. Inget ytterligare kapital har tillförts från staten efter det kapital om 3,6 miljarder som tillfördes vid grundandet. Läs mer på vår webbplats kks.se

Kontakter

Om

KK-stiftelsen
KK-stiftelsen
Kungsträdgårdsgatan 18
111 47 Stockholm

https://www.kks.se/

KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Stiftelsen finansierar projekt vid landets högskolor och nya universitet med målet att dessa ska bygga starka och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer inom profilerade områden. Projekten drivs i samproduktion med näringslivet, då utbyte mellan akademi och företag är avgörande för svensk konkurrenskraft. 

KK-stiftelsen bildades 1994 när de så kallade löntagarfonderna avskaffades. Stiftelsen fick ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har hittills satsat 11,1 miljarder kronor på drygt 3 382 projekt.

 

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

Mångmiljonsatsning på kompetens för näringslivets klimatomställning21.6.2022 10:14:44 CEST | Pressmeddelande

Nu öppnar Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, en utlysning som ska bidra till kompetens för näringslivets klimatomställning. – Vi vill se stora, långsiktiga satsningar där lärosätena som söker medel samverkar med regioner, kommuner och företag för att hitta nya lösningar för kursutformning, studentrekrytering och andra utmaningar i kompetensförsörjningsarbetet, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Ny metod ska möjliggöra snabbare blodprovsanalyser24.5.2022 10:07:12 CEST | Pressmeddelande

Nu ska nya metoder tas fram för att snabbare och billigare analysera stora mängder blodprover. Det ska göra det möjligt att mer effektivt spåra hälsofarliga kemikalier och tidigt upptäcka sjukdomar. KK-stiftelsen beviljar nära sex miljoner kronor till ett forskningsprojekt vid Örebro universitet som ska ske i samverkan med näringsliv – och där man bland annat ska använda sig av artificiell intelligens.

Karlstads universitet beviljas 48 miljoner till stort projekt inom datavetenskap19.5.2022 11:11:54 CEST | Pressmeddelande

Digitaliseringen genomsyrar alla delar av vårt samhälle och fyller en viktig roll i vår strävan mot ett mer hållbart samhälle. En generell utveckling är att vi går mot datadrivna nät och tjänster. Med stöd från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Karlstads universitet tillsammans med företag bland annat undersöka hur mobila tjänster kan användas på ett så optimerat och energisnålt sätt som möjligt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum