Röda korset

Förslaget till ny migrationslagstiftning skulle få allvarliga humanitära konsekvenser

Dela

Svenska Röda Korset har lång erfarenhet av arbete för och med människor på flykt globalt, nationellt och lokalt. Vi finns med från flyktens början i konflikt och katastrof, längs flyktens väg, vid ankomsten i Sverige, i asylprocessen och etableringen i samhället samt med medmänskligt stöd i Sveriges förvar. Idag har Röda Korset skickat in sitt remissyttrande över betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54).

Mottagande av asylsökande vid Malmö Centralstation hösten 2015.
Mottagande av asylsökande vid Malmö Centralstation hösten 2015.

Jämfört med den ordinarie utlänningslagen innebär lagförslaget en rad inskränkningar vad gäller möjligheter till uppehållstillstånd, till familjeåterförening och i slutändan till permanent uppehållstillstånd. Förslaget ger även begränsade möjligheter till undantag.
- Röda Korsets sammantagna bedömning är att delar av förslaget riskerar att leda till familjesplittring, försvåra för att ge tillstånd i särskilt ömmande fall och försvåra och förlänga integration och etablering i Sverige, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda Korset.

Inför förlängningen av tillfälliga lagen ansåg Svenska Röda Korset att regeringen borde ha utvärderat den tillfälliga lagens ändamålsenlighet och humanitära konsekvenser. Detta har tyvärr inte heller gjorts inför aktuellt förslag.
- Det oroar mig att man i förslaget inte drar lärdom av misstagen man gjorde med den tillfälliga lagen. I så pass livsavgörande frågor som förslaget hanterar anser Röda Korset att det krävs betydligt mer analys och evidens. Generellt bör det också införas fler möjligheter till undantag för att undvika orimliga humanitära konsekvenser, säger Martin Ärnlöv.

 Röda Korsets synpunkter i urval

  • Röda Korset har visat att höga krav på lön och bostadsstorlek för familjeåterförening leder till att barn och föräldrar splittras under lång tid. Därför avstyrker Svenska Röda Korset kommitténs förslag att det som huvudregel ska ställas ett försörjningskrav vid familjeåterförening. Om ett sådant förslag ändå blir permanent bör det i situationer där det framstår som olämpligt att ställa upp ett försörjningskrav vara möjligt att göra undantag när det finns särskilda skäl.

  • Svenska Röda Korset möter redan idag barn som kommit på anknytning till sina föräldrar med tidsbegränsade uppehållstillstånd. Under tiden deras tidsbegränsade tillstånd löper hinner många av dem fylla 18 år och får då avslag på sin förlängningsansökan då anknytningen inte anses kvarstå trots att familjekonstellationen är intakt. Förslaget från kommittén riskerar medföra orimliga konsekvenser för barn som hinner hinna fylla 18 år under tillståndstiden. Om det ska införas bestämmelser likt den nu förslagna är det av yttersta vikt att det införs en ventil i syfte att undvika familjesplittring.

  • Korta, tidsbegränsade uppehållstillstånd riskerar att öka den psykiska ohälsan, leda till att människor får sämre tillgång till vård och försvåra etablering. Svenska Röda Korset avstyrker därför Migrationskommitténs förslag att ett uppehållstillstånd som regel ska vara tidsbegränsat vid det första beslutstillfället. Om tidsbegränsade uppehållstillstånd införs som huvudregel bör de vara lika långa för flyktingar och alternativt skyddsbehövande och inte vara kortare än medellängden i EU. Om tidsbegränsade uppehållstillstånd införs som huvudregel bör det finnas fler undantag än för kvotflyktingar.

  • Försörjnings-, språk- och samhällskunskapskrav för permanent uppehållstillstånd skulle innebära en genomgripande förändring av svensk migrationspolitik. Sådana krav bör inte införas utan noggrann utredning och beredning, med en analys av konsekvenserna för de enskilda som berörs och hur etableringen och integrationen skulle påverkas.

  • Första januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag och Svenska Röda Korset anser att det är extra angeläget att lagstiftaren föreslår en lagstiftning som säkerställer barnets rättigheter på ett tydligt sätt. Det borde därför vara självklart att i vart fall föreslå en återgång till att det ska vara möjligt att ge uppehållstillstånd för barn om ”särskilda skäl” föreligger.

Bilder

Mottagande av asylsökande vid Malmö Centralstation hösten 2015.
Mottagande av asylsökande vid Malmö Centralstation hösten 2015.
Ladda ned bild
Martin Ärnlöv, Röda Korsets generalsekreterare
Martin Ärnlöv, Röda Korsets generalsekreterare
Ladda ned bild

Länkar

Om

Röda korset
Röda korset
Hornsgatan 54
11891 Stockholm

08-452 46 00http://www.rodakorset.se

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och finns i 192 länder. Vi kämpar för att ingen människa ska lämnas ensam i en katastrof.

Följ Röda korset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Röda korset

Svenskarnas vanligaste ursäkter tonsätts till pampig julmusik16.12.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

Det finns många ursäkter för att inte skänka pengar. ”Jag swishar sen” eller ”jag hinner inte nu, en annan gång” är några klassiker. Med Ursäktskören vill Röda Korset väcka igenkänning hos människor genom ursäkter man slänger sig med för att undvika att donera pengar. Ursäktskören leds av sångerskan Julia Frej som framför "Det är sjukt mycket nu" till melodin av “Gläns Över Sjö och Strand”.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum