ManpowerGroup

Fortsatt jobbtillväxt i Västsverige

Dela

Efter en försiktig inledning på året bedömer arbetsgivarna i Västsverige nu att sysselsättningen ökar något och sysselsättningstrenden är +7 procent inför det kommande kvartalet. Bland de undersökta branscherna är det inom finans-, fastighets- och uppdragsbranscherna som de största jobbchanserna finns medan handeln backar rejält mot förra kvartalets prognos.

Västra Götalands och Hallands län 2006-2017
Västra Götalands och Hallands län 2006-2017

Sysselsättningstrenden (se fotnot) för Västra Götalands och Hallands län är alltså +7 procent, en ökning med två procentenheter både jämfört med förra kvartalet och med samma kvartal för ett år sedan. Sysselsättningstrenden för riket är +2 procent.

- Att en stor och viktig region som Västsverige precis som Stockholm-Uppsala tror på ökad sysselsättning är glädjande. Samtidigt finns viss oro för andra delar av landet som Norrland och Skåne som signalerar stora nedgångar. Även handelns negativa signaler, även i andra prognoser än vår egen, är oroväckande och de spretiga resultaten för Sverige är tecken på en ökad osäkerhet på flera håll, säger Lars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige.

- Globalt kan vi konstatera få förändringar jämfört med inledningen på 2017. Många företag tycks ligga kvar med nuvarande arbetsstyrka och bevaka vad som händer i omvärlden för att snabbt kunna ställa om beroende på vilka förändringar som kommer på den globala arenan, fortsätter Lars Forseth.

Norrland backar
Arbetsgivarna i fyra av de sex svenska regionerna lämnar positiva jobbprognoser inför årets andra kvartal. Starkast rapport kommer från östra Götaland med sysselsättningstrenden +15 procent, följt av Stockholms- och Uppsalaregionen med +11 procent. Västra Götaland ökar alltså något till +7 procent. Norrland rasar med 20 procentenheter ner till pessimistiska -11 procent och Skåne backar till klart negativa -9 procent. medan mellersta Sverige minskar med sju procentenheter på kvartalsbasis.

Handeln rasar efter optimistisk inledning på året
Bland de undersökta branscherna lämnar sex av tio en positiv sysselsättningsprognos. Den starkaste prognosen kommer från finans-, fastighets- och uppdragsbranscherna med sysselsättningstrenden +14 procent. Även de gröna näringarna (jordbruk, skogsbruk, fiske) och byggbranschen går starkt. Sämre går det för handeln som rasar ner 19 procentenheter, men sysselsättningstrenden ligger trots detta kvar på försiktigt optimistiska +5 procent. Gruvindustrin går kräftgång ner till en minusprognos efter ett relativt positivt fjolår, och även transportsektorn signalerar neddragningar under det kommande kvartalet.

Relativt oförändrat på arbetsmarknaderna globalt
Globalt rapporteras positiva jobbprognoser från 39 av 43 undersökta länder och arbetskraftsefterfrågan ligger på i ungefär samma nivåer som i början av året. Störst efterfrågan på arbetskraft globalt kommer fortsatt från Taiwan följt av Japan och Slovenien. De svagaste prognoserna rapporterar arbetsgivarna i Brasilien, Italien och Belgien. I Europa är det Slovenien och Bulgarien som har störst behov av arbetskraft.

Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det andra kvartalet 2017 förväntar sig 10 procent av de svenska arbetsgivarna en ökad sysselsättning, sex procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (84 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +4 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +2 procent.

För mer information, kontakta:
Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, tel. 070-377 45 43, helene.belin@manpowergroup.se

På www.manpowergroup.se/pressrum kan följande laddas ner:

• Rapporten i sin helhet
• Film där resultaten beskrivs
• Diagram
• Bild VD Lars Forseth samt bilder på undersökta branscher

ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer för det tredje kvartalet 2017 presenteras den 6 juni.

Om ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer
ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i snart 14 år och är den enda undersökning som mäter framtida sysselsättning globalt, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet istället för att mäta vad som redan har hänt. Undersökningen baseras på intervjuer med över 58 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 43 länder. I Sverige har 751 intervjuer genomförts. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under drygt 50 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i bland annat USA, Storbritannien och Kanada. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

Unik: Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning.

Framtidsinriktad: Arbetsmarknadsbarometern är den enda undersökningen som mäter hur arbetsgivarna bedömer personalsituationen inför det kommande kvartalet. De flesta andra undersökningar mäter vad som hänt bakåt i tiden, så kallad retrospektiv analys.

Konsekvent: Under drygt 50 år har en och samma fråga ställts till arbetsgivarna i bland annat USA och Kanada. Undersökningen har funnits i Sverige sedan 2003.

Oberoende: Deltagarna i enkäten utgör ett representativt urval bland arbetsgivarna i respektive land och hämtas inte från ManpowersGroups kundregister.

Pålitlig: Undersökningen baseras på intervjuer med över 58 000 arbetsgivare från näringslivet och den offentliga sektorn i 43 länder. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. Respondenterna tas inte från ManpowerGroups kundregister.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Västra Götalands och Hallands län 2006-2017
Västra Götalands och Hallands län 2006-2017
Ladda ned bild
ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer för det andra kvartalet 2017 per region.
ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer för det andra kvartalet 2017 per region.
Ladda ned bild

Om

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Gustavlundsvägen 18
16102 Bromma

020-375 375http://www.manpowergroup.se

Om ManpowerGroup
ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder. Vi kallar det Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup™ Sverige har 12 000 medarbetare på ett 70-tal orter och med fyra varumärken: ManpowerGroup™ Solutions, Experis, Manpower och Right Management. Varje år sätter vi 20 000 personer i jobb i Sverige.

Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

Kommentar: Så påverkar den krisande bostadsmarknaden arbetsmarknaden6.2.2019 11:00:00Pressmeddelande

I dag presenterar Svenskt Näringsliv den nya rapporten ”Den krisande bostadsmarknaden – dags för genomgripande reformer” under ett seminarium, där bland annat ManpowerGroups vd Mikael Jansson medverkar. Rapporten pekar på konsekvenserna som bostadsmarknaden har för den svenska arbetsmarknaden och visar att bostadsbristen försvårat rekryteringen för vart femte företag under det senaste året.

Prognos: 2019 inleds med fler jobbtillfällen inom hotell- och restaurangbranschen8.1.2019 09:08:05Pressmeddelande

Arbetsgivare inom hotell- och restaurangbranschen förväntar sig en fortsatt stark efterfrågan på arbetskraft under första kvartalet 2019 med en sysselsättningstrend på +12 procent, en minskning jämfört med motsvarande period förra året då prognosen låg på urstarka +21 procent. Jobbprognosen för Sverige som helhet ligger på +5 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum