Röda korset

Global rapport: Migranter har drabbats hårt under coronapandemin 

Dela

En ny rapport från den Internationella röda kors- och röda halvmånerörelsen visar att många flyktingar, asylsökande och andra migranter inte haft möjlighet att tillgodose sina grundläggande behov under coronapandemin. Rapporten "Locked down and left out? Why access to basic services for migrants is critical to our covid-19 response and recovery" visar på hinder för migranter för att få tillgång till grundläggande välfärdstjänster som testning eller behandling för covid-19. Det är samma barriärer som nu hotar en likvärdig tillgång till vaccin.

Röda Korset i Lindängen. Foto: Svenska Röda Korset.
Röda Korset i Lindängen. Foto: Svenska Röda Korset.

Rapporten bygger på statistik och intervjuer från åtta länder, däribland Sverige. Rapporten visar att många av de åtgärder som vidtagits för att minska spridningen av covid-19, såsom nedstängningar, har haft en oproportionerligt negativ effekt för migranter. Detta beror bland annat på att migranter i många länder varit utestängda från de stödåtgärder som vidtagits för att mildra effekterna av restriktionerna. För många migranter har pandemin därför inneburit ökad utsatthethemlöshet, bristande matsäkerhet med förhöjd risk för smitta och andra hälsoproblem, inklusive psykisk ohälsa, som följd.

− Vår studie visar en ”osynlig vägg” som blockerar migranter  särskilt de utan legal status – från att ta del av grundläggande samhällsservice. Migranter exkluderas ofta inte avsiktligt i policys och stödåtgärder för att hantera effekterna av pandemin men de förbises när de utformas, säger Jagan Chapagain, generalsekreterare för den Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC)  

−Rapporten visar att även när migranter inkluderas i åtgärderna så finns det andra omständigheter som hindrarEtt exempel är att migranter kan ha rätt till testning eller behandling för covid-19 men nekas vård med hänvisning till att de saknar ett nationellt ID-kort eller motsvarande. Digitaliseringen av vården under pandemin är också ett hinder för den som saknar internetuppkoppling, dator eller telefon. 

− Svenska Röda Korsets vårdförmedling för papperslösa och andra migranter, som bidragit till studien, lyfter fram att de som redan innan pandemin hade svårt att få tillgång till vård fått det ännu svårareEn av flera anledningar är att många digitala vårdtjänster kräver Bank-ID eller personnummer men även att det kan vara svårare att överbygga språkbarriärer på telefonsäger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset 

Av de 133 länder som UNHCR hade information om hade 81 slutfört sina vaccinationsstrategier bara 54 av dessa tydliggjorde att exempelvis flyktingar och asylsökande kommer att inkluderas i vaccinationsprogrammen 

− Covid-19 smittar lika mycket oavsett legal status eller om man är migrant eller ejOm inte alla inkluderas i vaccinationsplanerna kommer viruset fortsätta att cirkulera och mutera vilket potentiellt kan underminera effekten av hela vaccinationsprogrammet, säger Jagan Chapagain.

Bakgrund 

Rapporten är framtagen av den Internationella rödakors- och röda halvmånerörelsens nystartade Migration Lab som koordineras av Australiensiska Röda Korset med stöd av den Internationella rödakors- och röda halvmånefederationen (IFRC) och den Internationella rödakorskommittén (ICRC). Totalt har fler än 3 200 migranter bidragit med erfarenheter in i studien.  

Rapporten bygger på statistik och intervjuer utförda av de nationella rödakors- och röda halvmåneföreningarna i Australien, Colombia, Etiopien, Egypten, Sudan, Sverige, Filippinerna och Storbritannien och studerar i vilken utsträckning migranter inkluderas i åtgärder för att begränsa smittspridning och följdeffekter av covid-19Studien tittar på flyktingar, asylsökande och migranter i ett antal olika kontexter – såsom  asylsökande, skyddsbehövande med tidsbegränsade uppehållstillståndflyktingar och migranter i transit, återvändaremigranter utan legal status och de som fastnat i transit under pandemin.  

Här finns du rapporten: 
Locked down and left out? Why access to basic services for migrants is critical to our covid-19 response and recovery

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Röda Korset i Lindängen. Foto: Svenska Röda Korset.
Röda Korset i Lindängen. Foto: Svenska Röda Korset.
Ladda ned bild

Om

Röda korset
Röda korset
Hornsgatan 54
11891 Stockholm

08-452 46 00http://www.rodakorset.se

Röda Korset finns över hela världen. Tack vare miljontals volontärer når vi fram till människor i kriser och katastrofer, även när det är svårt. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp, överallt och varje dag.

Följ Röda korset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Röda korset

Nomineringarna till Röda Korsets journalistpris 2021 är klara29.3.2021 12:20:58 CEST | Pressmeddelande

Sedan 2006 har Svenska Röda Korsets journalistpris belönat en journalistisk gärning – i form av ett reportage eller särskild satsning – som under föregående år ökat förståelsen för de humanitära konsekvenserna och komplexiteten i dagens kriser eller katastrofer, ute i världen såväl som i Sverige. Idag har åtta bidrag gått vidare i nomineringen till Svenska Röda Korsets journalistpris 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum