Studentlitteratur AB

Här möts forskningen och skolans vardag – Ny bok beskriver det kollegiala lärandet 2.0

Dela

Hur kan man bedriva forskningsbaserad förändring utifrån en skolas lokala förutsättningar? Och hur kan lyckade satsningar i ett klassrum, eller på en skola, spridas och komma fler till del? Om just dessa frågor handlar Att förbättra skolan för alla. Boken är en översättning av Leaning to Improve, skriven av ledande skolforskare i USA. Anthony S. Bryk, en av bokens författare, är en av huvudtalarna på Nordiska Skolledarkongressen 2018 (13-14 mars), i Göteborg.

Författaren och forskaren Per Kornhall har skrivit förordet till den svenska utgåvan av boken och beskriver modellen som det ”Kollegiala lärandet 2.0”.

Kollegialt lärande 1.0 är när lärare och skolledning tar ansvar för sin egen professionella utveckling och sitt lärande och arbetar sig fram emot en allt bättre praktik på den egna skolan genom att anta de utmaningar som finns […][Men]vem får reda på vilka lösningar man kommit fram till och hur det gått? Hur kan systemet som helhet lära sig av det fantastiska arbete man gjort på en skola? Det är här som kollegialt lärande 2.0 och den här boken kommer in, menar jag.”

Ny kunskap genom forskningsbaserad modell
En av bokens styrkor, menar Per Kornhall, är att den integrerar den forskningsbaserade kunskapen i processen:

”Det starka i Bryk och hans kollegors idé är att de har en både systematisk och forskningsbaserad modell för hur man genererar ny kunskap och för hur den kunskap man erövrar på varje skola kan spridas i ett helt skolsystem.

Forskare och praktiker arbetar tillsammans
– Vår förhoppning är att skapa en sammanslutning av forskare och praktiker som tillsammans arbetar för att förstå problemen och sedan kommer överens om en handlingsplan. På så sätt skapar vi expertis och en gemensam kunskapsbank för att lösa problem på en större skala, säger Anthony S. Bryk, författare till boken.

Fem principer för lyckad skolutveckling
Ramverket vilar på fem grundläggande principer, som bland visar hur man kan formulera problem utifrån lärares och skolledares perspektiv. Men det handlar också om att förstå vad som fungerar för vem och under vilka omständigheter, samt hur man genom närverk påskyndar och sprider lärande och förändring.
     – Nätverken bör utformas så att de accelererar utveckling, test och förfining av åtgärder, samt att de integreras effektivt i olika delar av verksamheten, säger Antony.

Lösningar som tar hänsyn till lokala förutsättningar
Boken drivs av en forskningsbaserad och beprövad idé om hur vi kan göra skolan bättre för alla elever. Den presenterar inte en enkel lösning för skolans alla problem, men pekar ut ett sätt att hantera komplexiteten och variationen och hur man kan dra nytta av den.
     – Detta är inte ett reformarbete som måste implementeras plikttroget. Detta är ett förbättringsarbete från botten och upp, där lärare är aktiva deltagare i definitionen av problemen som behöver lösas och där de hjälper eleverna att förbättra sina resultat, säger Anthony.

Användbar på alla nivåer i skolsystemet
Ramverket som beskrivs i Att förbättra skolan för alla spänner över hela skolsystemet och vänder sig till alla som arbetar med skolutveckling; lärare, skolledare och personer inom förvaltning och politik.
     – Ramverket kan användas på samtliga organisatoriska nivåer. Du kan använda det som lärare för att testa förändringar i undervisningsplanen, som rektor för att jobba med personalomsättningen eller som skolutvecklare för förbättringsarbete i din kommun, säger Anthony.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 344 miljoner kronor och har 130 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Ett nytt perspektiv på läraryrket som profession14.2.2019 08:47:12 CETNyheter

De senaste åren har debatten om förstelärarreformen och avprofessionaliseringen av läraryrket varit livlig och känslorna har många gånger varit starka, något som kan stå i vägen för en mer objektiv diskussion kring arbetsinnehållet och vad införandet av förstelärarna egentligen kan tillföra skolan. Det menar Johan Alvehus, lektor vid Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap, Lunds Universitet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum