Röda korset

Kommentar till regeringens tilläggsförslag till ny migrationslagstiftning 

Dela

Svenska Röda Korset finns på över 200 platser runtom i Sverige med verksamhet för asylsökande, flyktingar och andra migranter. I över 35 år har Röda Korset behandlat tusentals patienter på sex behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Idag har Röda Korset skickat in sitt remissyttrande över regeringens tilläggsförslag till ny migrationslagstiftning.

Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset. Foto: SRK.
Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset. Foto: SRK.

Den 8:e oktober 2020 remitterade regeringen betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54). Den 4:e december remitterades ett antal tilläggsförslag till betänkandet. Röda Korsets yttrande över betänkandet finns här. Detta yttrande avser tilläggsförslagen. 

Jämfört med den ordinarie utlänningslagen innebär det sammantagna lagförslaget att Sverige skulle få en mycket restriktiv migrationslagstiftning med en rad inskränkningar vad gäller möjligheter till uppehållstillstånd, till familjeåterförening och i slutändan till permanent uppehållstillstånd. Röda Korsets uppfattning är att tilläggsförslagen är en nödvändig garant för att lagstiftningen ska vara i överrensstämmelse med Sveriges internationella åtaganden.  

  • Tilläggsförslagen innebär en helt nödvändig, och begränsad, möjlighet att undvika orimliga humanitära effekter av ett i övrigt restriktivt förslag till lagstiftning, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset.

Röda Korset välkomnar förslaget om att det ska räcka med särskilt ömmande omständigheter för att barn ska kunna beviljas uppehållstillstånd på den grunden. Ändringen är nödvändig för att inte riskera humanitärt orimliga beslut där exempelvis svårt sjuka barn, och barn som växt upp i Sverige och har en stark anknytning hit, riskerar att utvisas.  

Röda Korset välkomnar även att kravet på särskilt istället för synnerligen ömmande omständigheter för uppehållstillstånd föreslås omfatta vuxna personer som vistats i Sverige och under den tiden fått en särskild anknytning till Sverige. Övergången till tidsbegränsade uppehållstillstånd innebär att det kommer att uppstå situationer där det kommer att vara uppenbart orimligt att personer som varit många år i Sverige, och har en stark anknytning hit, inte kan få fortsatt uppehållstillstånd. Ett exempel är personer som fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som barn men där skyddsbehoven inte anses kvarstå efter artonårsdagen. För denna typ av situationer kan i undantagsfall den föreslagna bestämmelsen blir aktuell. 

  • Ett annat exempel som Röda Korset redan stöter på är familjer där ett barn som kommit på anknytning till sina föräldrar utvisas efter artonårsdagen trots att resten av familjen är kvar i Sverige. Vi vill särskilt lyfta fram att den här gruppen bör omfattas av det här förslaget, säger Martin Ärnlöv.

Röda Korset anser också att det är viktigt att förslaget kompletteras med syftet att uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter även kan beviljas på grund av medicinska skäl, exempelvis till människor som lider av allvarlig sjukdom eller trauma.  

Röda Korset välkomnar att tilläggsförslagen i promemorian åtgärdar vissa icke-önskvärda effekter av lagförslaget som Röda Korset lyft vid ett flertal tillfällen; exempelvis ges kvotflyktingar samma praktiska möjlighet till familjeåterföreningar som flyktingar och alternativt skyddsbehövande. HBTQI-familjer som inte kunnat sammanbo i hemlandet får genom förslaget också en teoretisk möjlighet att kunna återförenas. 

 
 

 

Kontakter

Bilder

Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset. Foto: SRK.
Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset. Foto: SRK.
Ladda ned bild

Om

Röda korset
Röda korset
Hornsgatan 54
11891 Stockholm

08-452 46 00http://www.rodakorset.se

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och finns i 192 länder. Vi kämpar för att ingen människa ska lämnas ensam i en katastrof.

Följ Röda korset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Röda korset

Svenskarnas vanligaste ursäkter tonsätts till pampig julmusik16.12.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

Det finns många ursäkter för att inte skänka pengar. ”Jag swishar sen” eller ”jag hinner inte nu, en annan gång” är några klassiker. Med Ursäktskören vill Röda Korset väcka igenkänning hos människor genom ursäkter man slänger sig med för att undvika att donera pengar. Ursäktskören leds av sångerskan Julia Frej som framför "Det är sjukt mycket nu" till melodin av “Gläns Över Sjö och Strand”.

Förslaget till ny migrationslagstiftning skulle få allvarliga humanitära konsekvenser3.12.2020 08:00:00 CETPressmeddelande

Svenska Röda Korset har lång erfarenhet av arbete för och med människor på flykt globalt, nationellt och lokalt. Vi finns med från flyktens början i konflikt och katastrof, längs flyktens väg, vid ankomsten i Sverige, i asylprocessen och etableringen i samhället samt med medmänskligt stöd i Sveriges förvar. Idag har Röda Korset skickat in sitt remissyttrande över betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum