Röda korset

Kommentar till regeringens tilläggsförslag till ny migrationslagstiftning 

Dela

Svenska Röda Korset finns på över 200 platser runtom i Sverige med verksamhet för asylsökande, flyktingar och andra migranter. I över 35 år har Röda Korset behandlat tusentals patienter på sex behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Idag har Röda Korset skickat in sitt remissyttrande över regeringens tilläggsförslag till ny migrationslagstiftning.

Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset. Foto: SRK.
Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset. Foto: SRK.

Den 8:e oktober 2020 remitterade regeringen betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54). Den 4:e december remitterades ett antal tilläggsförslag till betänkandet. Röda Korsets yttrande över betänkandet finns här. Detta yttrande avser tilläggsförslagen. 

Jämfört med den ordinarie utlänningslagen innebär det sammantagna lagförslaget att Sverige skulle få en mycket restriktiv migrationslagstiftning med en rad inskränkningar vad gäller möjligheter till uppehållstillstånd, till familjeåterförening och i slutändan till permanent uppehållstillstånd. Röda Korsets uppfattning är att tilläggsförslagen är en nödvändig garant för att lagstiftningen ska vara i överrensstämmelse med Sveriges internationella åtaganden.  

  • Tilläggsförslagen innebär en helt nödvändig, och begränsad, möjlighet att undvika orimliga humanitära effekter av ett i övrigt restriktivt förslag till lagstiftning, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset.

Röda Korset välkomnar förslaget om att det ska räcka med särskilt ömmande omständigheter för att barn ska kunna beviljas uppehållstillstånd på den grunden. Ändringen är nödvändig för att inte riskera humanitärt orimliga beslut där exempelvis svårt sjuka barn, och barn som växt upp i Sverige och har en stark anknytning hit, riskerar att utvisas.  

Röda Korset välkomnar även att kravet på särskilt istället för synnerligen ömmande omständigheter för uppehållstillstånd föreslås omfatta vuxna personer som vistats i Sverige och under den tiden fått en särskild anknytning till Sverige. Övergången till tidsbegränsade uppehållstillstånd innebär att det kommer att uppstå situationer där det kommer att vara uppenbart orimligt att personer som varit många år i Sverige, och har en stark anknytning hit, inte kan få fortsatt uppehållstillstånd. Ett exempel är personer som fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som barn men där skyddsbehoven inte anses kvarstå efter artonårsdagen. För denna typ av situationer kan i undantagsfall den föreslagna bestämmelsen blir aktuell. 

  • Ett annat exempel som Röda Korset redan stöter på är familjer där ett barn som kommit på anknytning till sina föräldrar utvisas efter artonårsdagen trots att resten av familjen är kvar i Sverige. Vi vill särskilt lyfta fram att den här gruppen bör omfattas av det här förslaget, säger Martin Ärnlöv.

Röda Korset anser också att det är viktigt att förslaget kompletteras med syftet att uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter även kan beviljas på grund av medicinska skäl, exempelvis till människor som lider av allvarlig sjukdom eller trauma.  

Röda Korset välkomnar att tilläggsförslagen i promemorian åtgärdar vissa icke-önskvärda effekter av lagförslaget som Röda Korset lyft vid ett flertal tillfällen; exempelvis ges kvotflyktingar samma praktiska möjlighet till familjeåterföreningar som flyktingar och alternativt skyddsbehövande. HBTQI-familjer som inte kunnat sammanbo i hemlandet får genom förslaget också en teoretisk möjlighet att kunna återförenas. 

 
 

 

Kontakter

Bilder

Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset. Foto: SRK.
Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset. Foto: SRK.
Ladda ned bild

Om

Röda korset
Röda korset
Hornsgatan 54
11891 Stockholm

08-452 46 00http://www.rodakorset.se

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och finns i 192 länder. Vi kämpar för att ingen människa ska lämnas ensam i en katastrof.

Följ Röda korset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Röda korset

Nomineringarna till Röda Korsets journalistpris 2021 är klara29.3.2021 12:20:58 CEST | Pressmeddelande

Sedan 2006 har Svenska Röda Korsets journalistpris belönat en journalistisk gärning – i form av ett reportage eller särskild satsning – som under föregående år ökat förståelsen för de humanitära konsekvenserna och komplexiteten i dagens kriser eller katastrofer, ute i världen såväl som i Sverige. Idag har åtta bidrag gått vidare i nomineringen till Svenska Röda Korsets journalistpris 2021.

Global rapport: Migranter har drabbats hårt under coronapandemin 9.3.2021 08:00:00 CET | Pressmeddelande

En ny rapport från den Internationella röda kors- och röda halvmånerörelsen visar att många flyktingar, asylsökande och andra migranter inte haft möjlighet att tillgodose sina grundläggande behov under coronapandemin. Rapporten "Locked down and left out? Why access to basic services for migrants is critical to our covid-19 response and recovery" visar på hinder för migranter för att få tillgång till grundläggande välfärdstjänster som testning eller behandling för covid-19. Det är samma barriärer som nu hotar en likvärdig tillgång till vaccin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum