Ekeby Hälsocenter

Kortare väntetider och nöjda patienter

Dela

När vårdcentralen Ekeby Hälsocenter förändrade sitt arbetssätt med psykisk ohälsa minskade väntetiden från två månader till en vecka. Patienterna är också nöjda, 67 procent anser att de har fått "väldigt mycket hjälp" av samtalskontakten.

Kurator Lena Göök. En av de behandlare som arbetar med FACT på Ekeby Hälsocenter.
Kurator Lena Göök. En av de behandlare som arbetar med FACT på Ekeby Hälsocenter.

Vården av patienter med psykisk ohälsa präglas av långa väntetider och missnöjda patienter. Inte minst inom primärvården.

På vårdcentralen Ekeby Hälsocenter i Uppsala fick patienterna ofta vänta flera månader på en tid, trots hög bemanning med många behandlare, både kuratorer och psykologer.

- Vi var inte alls nöjda med att våra patienter med depression, utmattningsproblematik, ångest och andra psykiska besvär inte kunde få snabb hjälp hos oss. Vi såg också hur de långa väntetiderna belastade våra sköterskor och läkare och riskerade att bidra till att patienterna blev sämre och att sjukskrivningarna ökade, säger Helena Hovstadius, verksamhetschef på Ekeby Hälsocenter.

Ekeby Hälsocenter bestämde sig för att förändra verksamheten med målsättningen att korta väntetiderna. Tanken var att ett snabbare omhändertagande skulle ge patienterna bättre mående och en högre funktionsnivå samt att minska sjukskrivningarna.

Efter att olika metoder utvärderats valde Ekeby Hälsocenter terapimodellen FACT, Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy. FACT är en korttidsterapi där patienten träffar behandlaren från en till fem-sex gånger under cirka 30 minuter per besök. Patienten får hjälp med att acceptera sin upplevelse och med att omformulera sitt förhållningssätt till sina oönskade och plågsamma upplevelser.

Psykologen Mattias Myrälf som driver KBT i Primärvården anlitades för att hjälpa till med omställningen.

Inför och tre månader efter förändringen mättes patienternas väntetider för behandling. Genomsnittlig väntetid för samtal på vårdcentralen var två månader innan införandet av FACT. Tre månader senare hade väntetiderna minskat till cirka en vecka.

- Vi är glada och stolta över att vi lyckats korta väntetiderna rejält. Idag kan vi erbjuda hjälp till patienter som mår psykiskt dåligt inom en vecka, vilket vi tror är av stor betydelse för tillfrisknandet, säger Helena Hovstadius.

Ekeby Hälsocenter har även mätt patienternas nöjdhet med den nya terapimodellen. 114 patienter svarade på en enkät efter avslutad behandling. Frågorna besvarades på en niogradig skala från "inte alls" till "väldigt mycket". Utfallet visar bland annat:

  • 89 procent anser att de blivit "mycket eller väldigt mycket" hjälpta med att hantera sina symptom.
  • 56 procent anser att de blivit "väldigt mycket" hjälpta med att hantera sina symptom.
  • 96 procent anser att de har varit "mycket eller väldigt mycket" hjälpta av samtalskontakten.
  • 67 procent anser att de har varit "väldigt mycket" hjälpta av samtalskontakten.
  • 68 procent anser att de är "mycket eller väldigt mycket" nöjda med samtalens längd.
  • 39 procent anser att de är "väldigt mycket" nöjda med samtalens längd.
  • 32 procent anser att de "inte alls eller lite" är nöjda med samtalens längd.

Med "mycket eller väldigt mycket" menas de som svarat på de fem högsta nivåerna på den niogradiga skalan. Med "väldigt mycket" menas de som svarat på de tre högsta nivåerna på den niogradiga skalan. Med "inte alls eller lite" menas de som svarat på de fyra lägsta nivåerna. Resultaten finns i sin helhet i dokumentet som bifogas här.

De behandlande kuratorerna och psykologerna på vårdcentralen fick gå en utbildning i FACT inför förändringen. Att växla arbetssätt från det traditionella till denna korttidsbehandling har inneburit en ganska stor förändring för personalen.

- 30 minuter är kort tid för ett samtal men jag är positivt överraskad att så mycket ändå hinner hända under de samtalskontakter vi erbjuder. Det känns bra att jobba på en vårdcentral som satsar särskilt på att möta människors behov av samtalsstöd, säger Lena Göök, kurator på Ekeby Hälsocenter.

Mer om FACT

Terapimodellen Fokuserad Acceptance and Commitment therapy (FACT) utgår ifrån att de flesta människor är utrustade med förmågan att handskas med de svårigheter som livet innebär.

Med hjälp av acceptansstrategier, medveten närvaro och andra individanpassade interventioner får patienten hjälp med att omformulera sitt förhållningssätt.

Försöken att få kontroll över sina upplevelser ses som det egentliga problemet. Syftet med att förändra hållningen till, snarare än själva upplevelserna, är att det underlättar för patienten att komma i kontakt med och agera utifrån sina personliga värden, det vill säga att återta den egentliga kontrollen över sitt liv, samt skapa ett innehållsrikt och meningsfullt liv.

Lite tid ägnas åt att analysera patientens historia, däremot att frikoppla sig ifrån den. Vidare utgår FACT ifrån två idéer – att små förändringar möjliggör större och att människor är kapabla till det om de vet hur och har mål som är konkreta och möjliga att uppnå. Terapeutens viktigaste uppgift är att hitta den förändring som klienten är villig att göra.

FACT har utarbetats av psykologerna Kirk Strosahl, Patricia Robinson och Thomas Gustavsson.

Nyckelord

Bilder

Kurator Lena Göök. En av de behandlare som arbetar med FACT på Ekeby Hälsocenter.
Kurator Lena Göök. En av de behandlare som arbetar med FACT på Ekeby Hälsocenter.
Ladda ned bild
Leg. Psykolog Linda Trapp. En av de behandlare som arbetar med FACT på Ekeby Hälsocenter.
Leg. Psykolog Linda Trapp. En av de behandlare som arbetar med FACT på Ekeby Hälsocenter.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Ekeby Hälsocenter
Ekeby Hälsocenter
Ekeby bruk 2L
752 63 Uppsala

018-419 91 02http://www.ekebyhalsocenter.se

Ekeby Hälsocenter har avtal med Region Uppsala för vårdcentral, barnmorskemottagning, barnavårdscentral, gynekologi och psykoterapi.

Ekeby Hälsocenter erbjuder även hälso- och sjukvård till myndigheter, företag och privatpersoner.

Ekeby Hälsocenter ägs av Ekebygruppen Vård och Omsorg AB som även äger vårdcentralen Aros Hälsocenter och Ability Care som bedriver arbete med ungdomar med psykisk ohälsa.

Ekeby Hälsocenter är en nytänkande hälso- och sjukvårdsmottagning i Uppsala som driver utvecklingen mot en helhetssyn inom hälso- och sjukvård, främt inom primärvården.

Hälsoteamet på Ekeby Hälsocenter erbjuder olika typer av hälsoinsatser. Teamet består av allmänläkare, gynekologer, psykiater, fysioterapeuter, barnmorskor, distriktssköterskor, sjuksköterskor, dietist, psykologer, psykoterapeuter, kuratorer, undersköterskor, biomedicinsk analytiker och hälsopedagog.

Syftet med det hälsofrämjande arbetet är att förstärka både den fysiska och psykiska hälsan hos våra patienter. Insatserna är även ämnade att inspirera till att göra positiva livsstilsförändringar som leder till bättre och långvarig hälsa, som mer fysisk träning och bättre kostvanor.

Ekeby Hälsocenter startade i november 2011. Vårdcentralen finns i anrika Ekeby bruk i Uppsala. Efterfrågan från patienterna är stor och växande. Ekeby Hälsocenter är en av de större vårdcentralerna i Uppsala län och har närmare 10.000 listade patienter. För att kunna ta emot alla som söker sig till oss med bibehållen hög patientsäkerhet och tillgänglighet, korta väntetider och god service har vi kontinuerligt ökat våra resurser i form av personal och lokaler.

Vi är drygt 60 medarbetare fördelat på cirka 45 heltider. Vi arbetar i ett Hälsoteam där alla kollegor är nyckelpersoner med sin unika erfarenhet och kompetens.

Följ Ekeby Hälsocenter

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Ekeby Hälsocenter

Aros Läkarmottagning blir Aros Hälsocenter med ny ägare29.8.2018 08:33:39Pressmeddelande

Två av Uppsalas större vårdcentraler - Ekeby Hälsocenter och Aros Läkarmottagning - blir systervårdcentraler genom att ägarna till Ekeby Hälsocenter förvärvar Aros Läkarmottagning. I samband med ägarbytet byter Aros Läkarmottagning namn till Aros Hälsocenter. Förändringarna innebär att de två vårdcentralerna utvecklar sitt samarbete och kommer tillsammans att kunna erbjuda god tillgänglighet och ett brett utbud av hälso- och sjukvårdstjänster av hög kvalité.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum