Läkemedelsverket

Läkemedelsverket förbjuder försäljning av Mantle och Hemply Balance CBD-olja

Dela

Läkemedelsverket har förbjudit två bolag vid vite att sälja så kallade CBD-oljor och andra CBD-produkter. Bolagen har sålt CBD-lösningar som inte är godkända som läkemedel, och det har förekommit att personer självmedicinerat olika sjukdomstillstånd med CBD-produkterna.

CBD-olja är ett samlingsnamn på extrakt från cannabis som innehåller substansen cannabidiol (CBD). Cannabidiol är en aktiv substans i receptbelagda läkemedel och är känt för sin medicinska användning. Läkemedelsverket bedömer att syftet med produkterna har varit att ge intryck av att de kan behandla sjukdomar.

Läkemedelsverket har tidigare förbjudit flera bolag att sälja oljor och kapslar med CBD, då syftet med försäljningen har varit att behandla sjukdomar. Förvaltningsrätten bedömde i dessa fall att även om det inte finns underlag för att bedöma om produkterna har en medicinsk effekt så var produkterna läkemedel genom benämning. Det har framgått att bolagens kunder har uppfattat CBD-oljorna som att de har medicinska egenskaper.

Efter förvaltningsrättens domar har svenska ägare genom utländska bolag sålt CBD-oljor till den svenska marknaden.

Läkemedelsverket har nu fattat beslut att vid vite förbjuda två sådana utländska bolag att sälja CBD-oljor och andra CBD-produkter till Sverige.

Besluten kan överklagas till Förvaltningsrätten.

Om Läkemedelsverkets myndighetsutövning 

Vilka produkter som ska följa läkemedelsbestämmelserna finns definierat i läkemedelslagen. Det innefattar även produkter som inte är godkända läkemedel, men som antingen har läkemedelseffekter eller säljs i medicinskt syfte (2 kap 1§ Läkemedelslagen (2015:315)).

Denna definition tolkas av Läkemedelsverket genom myndighetsbeslut som kan överklagas till förvaltningsrätten.

Import, tillverkning, krav på godkännande och marknadsföring av läkemedel är exempel på vad som är reglerat i läkemedelslagen.

Läkemedelsverket kan besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att lagen ska följas. Beslut kan förenas med vite, vilket innebär att den som bryter mot ett sådant beslut kan dömas att betala det beloppet.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Björn Eriksson har fått i uppdrag att utreda digitala vårdgivare inom primärvården22.6.2022 17:10:00 CEST | Pressmeddelande

Björn Eriksson, generaldirektör på Läkemedelsverket, har fått i uppdrag av Socialdepartementet att utreda hur digitala vårdgivare ska kunna bli en del av en mer sammanhållen och kontinuitetbaserad del av primärvården. Översynen ska bland annat klargöra vilka digitala vårdtjänster som är att likställa med fysiska besök i primärvården och vad som är att betrakta som sjukvårdsrådgivning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum