KK-stiftelsen

Mångårig satsning på forskning om hjärnhälsa

Dela
KK-stiftelsen, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, och tolv företag satsar tillsammans drygt 120 miljoner i ett mångårigt forskningsprojekt kring hjärnhälsa. Det som ska studeras är sambanden mellan fysisk aktivitet och friska hjärnfunktioner ur ett hållbart perspektiv. – Forskningsprofilen E-PABS är ett unikt projekt med tydlig agenda och en samhällsnyttig potential, där välmeriterade forskare och kompletterande företag samarbetar. Ökad kunskap om sambanden mellan fysisk aktivitet och hjärnans funktion kan ge möjlighet att optimalt anpassa och implementera träning och fysisk aktivitet i olika livssituationer, populationer och åldrar, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Inom Center of Excellence in Physical Activity, Healthy Brain Functions and Sustainability, E-PABS, kommer bland annat epidemiologiska studier att utföras via befintliga databaser, men nya data ska också samlas in för att bland annat studera hjärnans plasticitet och blodflöde i samband med fysisk aktivitet.

– Vi vill förstå mer om hur fysiska aktivitetsmönster påverkar våra hjärnor och hur hållbara rörelsekulturer kan stödjas i samhället, i arbetslivet och privatlivet för att på ett effektivt och attraktivt sätt bidra till ett hälsofrämjande för alla. Därför inkluderar vår forskning aktivt även människor med fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar så att nya innovationer av tjänster och produkter kan anpassas också efter deras behov, säger Maria Ekblom docent och projektledare för E-PABS vid GIH.

KK-stiftelsen beviljar drygt 47 miljoner kronor till projektet vid GIH, inom ramen för programmet Forskningsprofiler. Tillsammans med lärosätets eget bidrag och stöd från tolv företag landar summan på drygt 120 miljoner totalt under åtta år med start under 2021. Medverkande företag är Avonova Hälsa, Saab, Skandia, Ikea, HPI Health Profile Institute, Itrim, Sats, BioArctic, AbbVie, Permobil, Monark Exercise och Storytel.

– En ökad kunskap om effekter av tidiga insatser och förebyggande hälsa är mycket viktigt. Genom detta samarbete kan vi tillsammans aktivt höja vetskapen om fysisk aktivitet, prestation och hjärnhälsa. Med tjänster och erbjudanden som medför en förbättrad hälsa får vi positiva effekter för såväl den enskilde individen, näringslivet och samhället i stort, säger Stina Liljekvist, Chef Strategisk Kommunikation & Marknad och Ordförande Idéer för Livet, Skandia.

– Inom vårt program Forskningsprofiler får Sveriges högskolor och nya universitet möjlighet att söka medel för att på ett systematiskt sätt, under en längre tid, utveckla och befästa en internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil inom ett väl avgränsat och för näringslivet relevant kunskapsområde. Tidigare utvärderingar och erfarenheter av programmet visar goda resultat både vad gäller vetenskaplig kvalitet och stor nytta, inte minst för medverkande företag och samhället, säger Eva Schelin.

Beviljade medel inom Forskningsprofiler juni 2021

E-PABS-Ett center of excellence i fysisk aktivitet, hälsosamma hjärnfunktioner och hållbarhet
Lärosäte: GIH
Period: 2021-11-01 – 2029-10-31
Summa: 47 523 779 kronor

NeoPulp-Nytt perspektiv till egenskapsutveckling hos massafibrer
Lärosäte: MiUN
Period: 2021-09-01 – 2029-08-31
Summa: 49 200 000 kronor

Kontakter

Om

KK-stiftelsen
KK-stiftelsen
Kungsträdgårdsgatan 18
111 47 Stockholm

https://www.kks.se/

KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar projekt vid landets högskolor och nya universitet med målet att dessa ska bygga starka och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer inom profilerade områden. Projekten drivs i samproduktion med näringslivet, då utbyte mellan akademi och företag är avgörande för svensk konkurrenskraft. 

KK-stiftelsen bildades 1994 när löntagarfonderna avskaffades. Stiftelsen fick då ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har hittills satsat 11,1 miljarder kronor på drygt 3 382 projekt (årsskiftet 2021/2022).

 

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

KK-stiftelsen satsar 90 miljoner på ny kompetens för klimatomställning22.2.2023 08:34:40 CET | Pressmeddelande

Sveriges övergripande klimatpolitiska mål är att nettoutsläppet av växthusgaser inom landet ska vara noll år 2045. För att nå målet är näringslivets omställning avgörande. Därför kraftsamlar nu KK-stiftelsen med att avsätta nära 90 miljoner kronor på kompetensutveckling för näringslivets klimatomställning. Kurser och utbildningsprogram på avancerad nivå ska utvecklas gemensamt av lärosäten, näringsliv och andra samverkanspartners och anpassas med fokus på yrkesverksammas behov.

96 miljoner till företagsforskarskolor ska stärka svensk konkurrenskraft18.1.2023 08:58:17 CET | Pressmeddelande

KK-stiftelsen har beviljat medel till sex stycken forskarskolor som ska drivas av högskolor och nyare universitet i samverkan med företag. Totalt omfattar hela satsningen 96 miljoner kronor och utbildning av 46 industridoktorander under en sexårsperiod. Bland lärosätena som beviljas medel finns Karlstads universitet som nu får möjlighet att starta två forskarskolor inom högaktuella områden.

Mångmiljonsatsning på kompetens för näringslivets klimatomställning21.6.2022 10:14:44 CEST | Pressmeddelande

Nu öppnar Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, en utlysning som ska bidra till kompetens för näringslivets klimatomställning. – Vi vill se stora, långsiktiga satsningar där lärosätena som söker medel samverkar med regioner, kommuner och företag för att hitta nya lösningar för kursutformning, studentrekrytering och andra utmaningar i kompetensförsörjningsarbetet, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum