Studentlitteratur AB

Minusräntor förklaras i fjortonde upplagan av Vår ekonomi

Dela

Vår ekonomi är den mest sålda läroboken i Sverige. 30 år efter att boken först publicerades kommer nu den fjortonde upplagan, uppdaterad med den senaste utvecklingen för svensk och internationell ekonomi. – Med den senaste finanskrisen, minusräntor och en intensiv migrationsdebatt har verkligheten sprungit ifrån många gamla läroböcker. Den nya upplagan av Vår ekonomi är modern, uppdaterad och anknyter till dagens debatt, säger SEB:s seniorekonom Klas Eklund, bokens författare.

När Klas Eklund undervisade i nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm märkte han att det saknades en lättläst kursbok på svenska med exempel och erfarenheter från Sverige. Därför skapade han sitt eget undervisningsmaterial, som till slut resulterade i den första upplagan av Vår ekonomi. 30 år senare är den fortfarande en av de mest populära läroböckerna inom området.  

     – Min ambition är att ge en uppdaterad och heltäckande bild som beskriver utvecklingen i Sverige, utgår från svensk politik och använder svensk data och svenska exempel. På det sättet är boken fortfarande ensam i sitt slag, säger Klas.

Förklarar negativa räntor
Förutom en allmän uppdatering av statistik och diagram, har en stor del av innehållet reviderats för att vara i linje med den svenska och internationella utvecklingen.
     – I gamla läroböcker kan man läsa att räntor inte kan gå under noll. Men det har ju faktiskt hänt på många håll efter finanskrisen. Nu måste en lärobok förklara hur det fungerar och vilka för- och nackdelar som kan finnas med negativa räntor, säger Klas.

Inte en debattbok
Den nya upplagan tar upp debatten om migration och den tilltagande protektionismen, liksom relationen mellan miljöoch ekonomisk tillväxt. Frågor som förorsakar livlig diskussion, såväl bland ekonomer som runtom i samhället.
     – Just för att den allmänna debatten är så intensiv är det viktigt att påpeka att Vår ekonomi inte är en debattbok utan en lärobok. Därför försöker den förhålla sig objektivt till ämnet, diskutera för- och nackdelar och ta upp olika aspekter utan att slå fast en tes, förklarar Klas.

Översätter ekonomiska termer till begriplig svenska
Vår ekonomi är en grundbok i samhällsekonomi som vänder sig till både studerande och yrkesverksamma. Klas menar dock att ämnet är något som berör oss alla:
     – Ekonomi griper in i våra vardagsliv vare sig vi vill det eller inte. Den rör den stora bilden av Sveriges relationer med omvärlden, handeln och valutan, men också små och stora ting som berör oss dagligen, såsom våra egna inkomster och jobb.  Det handlar om skatter och offentlig sektor, miljö och klimat, arbetslöshet och bidrag. Bildning på det här området är bra för både individen och för samhället, men ibland kan det vara svårt att översätta ekonomernas abstrakta resonemang till verkligheten. Med boken försöker jag överbrygga den klyftan genom att översätta ekonomiska termer till så begriplig svenska som möjligt. Jag hoppas att jag lyckats.

Sagt om 14 upplagan av Vår ekonomi

Finansminister Magdalena Andersson:
”När jag själv undervisade i nationalekonomi använde jag ofta resonemang och exempel från Vår ekonomi för att förklara olika samband. Även i dag står sig Klas Eklunds bok som en av de mest läsvärda och pedagogiska beskrivningarna 
av samhällsekonomin. Den har blivit en klassiker inom svensk facklitteratur.”

Riksbankschef Stefan Ingves:
”Klas Eklunds bok är en utmärkt introduktion till ekonomi. Den bör väcka intresse för ämnet hos många läsare. Komplicerade ekonomiska samband beskrivs på ett lättbegripligt sätt och illustreras med konkreta exempel från svensk och internationell ekonomi. Klas Eklund levandegör både ämnet och flera färgstarka ekonomer.”

Nyckelord

Kontakter

Jonas Eklund
Kommunikatör
040-31 21 80
jonas.eklund@studentlitteratur.se

Bilder

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 344 miljoner kronor och har 130 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum