Röda korset

Nagorno-Karabach: Uppblossad konflikt slår hårt mot civila

Dela

Efter två veckor av intensiv våldsutveckling i Nagorno-Karabach har hundratusentals människor i regionen drabbats. Civila dör eller blir svårt skadade i stridigheterna. Äldre och familjer med spädbarn tvingas ta skydd i källare utan värme eller fly sina hem. Hus och hem, affärer och trafikerade gator har raserats till spillror.

Under den senaste tidens stridigheter i Nagorno-Karabach har familjer med barn och äldre tvingats ta sin tillflykt till källare. Foto: ICRC.
Under den senaste tidens stridigheter i Nagorno-Karabach har familjer med barn och äldre tvingats ta sin tillflykt till källare. Foto: ICRC.

─ Det finns all anledning att känna oro inför utveckling i Nagorno-Karabach där det rapporteras att civilbefolkningen utsätts för urskillningslös raketbeskjutning och artillerield vilket strider mot den internationella humanitära rätten. Sjukvårdsinrättningar, personal och ambulansservice kämpar för att hjälpa skadade och har till och med utsatts för direkta attacker på vissa ställen. säger Sofia Calltorp, internationell chef på Svenska Röda Korset och pekar på stora hjälpbehov i stridigheternas spår.

Just nu bedriver Röda Korset ett flertal hjälpinsatser i det drabbade området, däribland utdelning av kontanter, mat, hygien-kit och leverans av sjukvårdsmateriel, medicinsk utrustning och liksäckar till vårdinrättningar. Rättsläkare bistår myndigheterna samtidigt som situationen löpande utvärderas.

─ Tack vare Internationella rödakorskommitténs mandat i kraft av en oberoende, neutral organisation som ger humanitärt skydd och hjälp till krigens offer är det möjligt för oss att arbeta på bägge sidor av konflikten, säger Sofia Calltorp.

─ Närvaron av en rödakorsförening (Armenien) och en rödahalvmåneförening (Azerbajdzjan) är därtill grundläggande för att säkerställa att drabbade får den humanitära hjälp som de har rätt till enligt den internationella humanitära rätten.

Exempelvis bistår Armeniska Röda Korset med mat, hygienartiklar, första hjälpen och psykosocialt stöd, medan Azerbajdzjans Röda Halvmåne arbetar med mobila akutteam vars personal och volontärer ger första hjälpen och psykosocialt stöd till drabbade. Skadade undsätts även hjälp med transport till sjukhus och insamling av blod äger rum. 

Internationella rödakorskommittén står redo att underlätta överlämnandet av dem som dödats i striderna och bidra till frisläppande av fångar, men deltar inte i pågående förhandlingar mellan parterna i konflikten. För att överlämning av kroppar och utväxling av fångar ska kunna inledas ske måste dock säkerheten för rödakorsteamen garanteras. 

─ Vi hoppas att en humanitär vapenvila kan komma att respekteras och leda till att människor slipper fly undan bomber och beskjutning, säger Sofia Calltorp.

Internationella rödakorskommittén har utfärdat en akutappell om humanitärt stöd på drygt 88 miljoner kronor. Samtidigt har drygt 4,8 miljoner kronor snabbt frigjorts ur Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens katastroffond. Stödet går till utdelning av mat till 1 700 hushåll (6 800 personer) i månaden.

FAKTA
Internationella rödakorskommittén har genom sina delegationer i Baku och Yerevan samt uppdraget i Nagorno-Karabach arbetat i regionen sedan 1992. Främsta uppgiften är att bistå längs den så kallade kontaktlinjen och den internationella gränsen mellan Armenien och Azerbajdzjan. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Under den senaste tidens stridigheter i Nagorno-Karabach har familjer med barn och äldre tvingats ta sin tillflykt till källare. Foto: ICRC.
Under den senaste tidens stridigheter i Nagorno-Karabach har familjer med barn och äldre tvingats ta sin tillflykt till källare. Foto: ICRC.
Ladda ned bild

Om

Röda korset
Röda korset
Hornsgatan 54
11891 Stockholm

08-452 46 00http://www.rodakorset.se

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och finns i 192 länder. Vi kämpar för att ingen människa ska lämnas ensam i en katastrof.

Följ Röda korset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Röda korset

Svenskarnas vanligaste ursäkter tonsätts till pampig julmusik16.12.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

Det finns många ursäkter för att inte skänka pengar. ”Jag swishar sen” eller ”jag hinner inte nu, en annan gång” är några klassiker. Med Ursäktskören vill Röda Korset väcka igenkänning hos människor genom ursäkter man slänger sig med för att undvika att donera pengar. Ursäktskören leds av sångerskan Julia Frej som framför "Det är sjukt mycket nu" till melodin av “Gläns Över Sjö och Strand”.

Förslaget till ny migrationslagstiftning skulle få allvarliga humanitära konsekvenser3.12.2020 08:00:00 CETPressmeddelande

Svenska Röda Korset har lång erfarenhet av arbete för och med människor på flykt globalt, nationellt och lokalt. Vi finns med från flyktens början i konflikt och katastrof, längs flyktens väg, vid ankomsten i Sverige, i asylprocessen och etableringen i samhället samt med medmänskligt stöd i Sveriges förvar. Idag har Röda Korset skickat in sitt remissyttrande över betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum