Röda korset

Nagorno-Karabach: Uppblossad konflikt slår hårt mot civila

Dela

Efter två veckor av intensiv våldsutveckling i Nagorno-Karabach har hundratusentals människor i regionen drabbats. Civila dör eller blir svårt skadade i stridigheterna. Äldre och familjer med spädbarn tvingas ta skydd i källare utan värme eller fly sina hem. Hus och hem, affärer och trafikerade gator har raserats till spillror.

Under den senaste tidens stridigheter i Nagorno-Karabach har familjer med barn och äldre tvingats ta sin tillflykt till källare. Foto: ICRC.
Under den senaste tidens stridigheter i Nagorno-Karabach har familjer med barn och äldre tvingats ta sin tillflykt till källare. Foto: ICRC.

─ Det finns all anledning att känna oro inför utveckling i Nagorno-Karabach där det rapporteras att civilbefolkningen utsätts för urskillningslös raketbeskjutning och artillerield vilket strider mot den internationella humanitära rätten. Sjukvårdsinrättningar, personal och ambulansservice kämpar för att hjälpa skadade och har till och med utsatts för direkta attacker på vissa ställen. säger Sofia Calltorp, internationell chef på Svenska Röda Korset och pekar på stora hjälpbehov i stridigheternas spår.

Just nu bedriver Röda Korset ett flertal hjälpinsatser i det drabbade området, däribland utdelning av kontanter, mat, hygien-kit och leverans av sjukvårdsmateriel, medicinsk utrustning och liksäckar till vårdinrättningar. Rättsläkare bistår myndigheterna samtidigt som situationen löpande utvärderas.

─ Tack vare Internationella rödakorskommitténs mandat i kraft av en oberoende, neutral organisation som ger humanitärt skydd och hjälp till krigens offer är det möjligt för oss att arbeta på bägge sidor av konflikten, säger Sofia Calltorp.

─ Närvaron av en rödakorsförening (Armenien) och en rödahalvmåneförening (Azerbajdzjan) är därtill grundläggande för att säkerställa att drabbade får den humanitära hjälp som de har rätt till enligt den internationella humanitära rätten.

Exempelvis bistår Armeniska Röda Korset med mat, hygienartiklar, första hjälpen och psykosocialt stöd, medan Azerbajdzjans Röda Halvmåne arbetar med mobila akutteam vars personal och volontärer ger första hjälpen och psykosocialt stöd till drabbade. Skadade undsätts även hjälp med transport till sjukhus och insamling av blod äger rum. 

Internationella rödakorskommittén står redo att underlätta överlämnandet av dem som dödats i striderna och bidra till frisläppande av fångar, men deltar inte i pågående förhandlingar mellan parterna i konflikten. För att överlämning av kroppar och utväxling av fångar ska kunna inledas ske måste dock säkerheten för rödakorsteamen garanteras. 

─ Vi hoppas att en humanitär vapenvila kan komma att respekteras och leda till att människor slipper fly undan bomber och beskjutning, säger Sofia Calltorp.

Internationella rödakorskommittén har utfärdat en akutappell om humanitärt stöd på drygt 88 miljoner kronor. Samtidigt har drygt 4,8 miljoner kronor snabbt frigjorts ur Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens katastroffond. Stödet går till utdelning av mat till 1 700 hushåll (6 800 personer) i månaden.

FAKTA
Internationella rödakorskommittén har genom sina delegationer i Baku och Yerevan samt uppdraget i Nagorno-Karabach arbetat i regionen sedan 1992. Främsta uppgiften är att bistå längs den så kallade kontaktlinjen och den internationella gränsen mellan Armenien och Azerbajdzjan. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Under den senaste tidens stridigheter i Nagorno-Karabach har familjer med barn och äldre tvingats ta sin tillflykt till källare. Foto: ICRC.
Under den senaste tidens stridigheter i Nagorno-Karabach har familjer med barn och äldre tvingats ta sin tillflykt till källare. Foto: ICRC.
Ladda ned bild

Om

Röda korset
Röda korset
Hornsgatan 54
11891 Stockholm

08-452 46 00http://www.rodakorset.se

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och finns i 192 länder. Vi kämpar för att ingen människa ska lämnas ensam i en katastrof.

Följ Röda korset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Röda korset

Rätten till skydd får stå tillbaka när EU fokuserar på återvändande28.9.2020 08:56:08 CESTPressmeddelande

I onsdags presenterade Ylva Johansson EU-kommissionens förslag till en migrations- och asylpakt. Ylva Johansson betonade under pressträffen att EU ska erbjuda skydd till människor som behöver det, vilket är välkommet. Tyvärr motsäger förslagen retoriken - rätten att söka skydd och möjligheten för migranter och flyktingar att tillgodose sina grundläggande mänskliga rättigheter ges litet utrymme i pakten.

Röda Korset: Kommentar på migrationskommitténs betänkande 15.9.2020 15:32:11 CESTPressmeddelande

Idag tog justitieminister Morgan Johansson emot betänkandet från den parlamentariska migrationspolitiska kommittén. Betänkandet lämnar förslag på ett antal områden, bland annat föreslår man att nuvarande längd på tidsbegränsade tillstånd permanentas och att permanenta uppehållstillstånd endast ska kunna ges om den sökande uppfyller vissa krav, vilket är helt nytt i Sverige. Betänkandet föreslår också att en humanitär skyddsgrund införs och att försörjningskraven för familjeåterförening blir kvar.

En majoritet av svenskarna är fortsatt positiva till en medmänsklig migrationspolitik  9.9.2020 07:30:00 CESTPressmeddelande

En majoritet av svenskarna är fortfarande för att barn och föräldrar som splittrats på flykt ska kunna återförenas i Sverige, att svårt sjuka barn och vuxna ska ha möjlighet att stanna och att barn som vistats länge i Sverige och lärt sig språket ska kunna stanna här. Det visar en ny opinionsundersökning från Novus gjord på uppdrag av Svenska Röda Korset, Rädda Barnen och Svenska kyrkan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum