Studentlitteratur AB

Ny bok ger röst åt barn på flykt

Dela

De senaste åren har Sverige tagit emot tusentals barn på flykt, många med svåra erfarenheter i bagaget. I sin nya bok Barn på flykt vill Sophie Arnö, psykolog och journalist, lyfta fram deras egna berättelser och samtidigt öka förståelsen för hur rätt stöd kan hjälpa dem att finna trygghet i Sverige. Boken innehåller bilder tagna av de välkända fotograferna Paul Hansen, Jörgen Hildebrandt, Karl Melander och Kari Beate Nosterud, som varit med under flera av författarens resor.

Boken Barn på flykt är skriven av Sophie Arnö (psykolog och journalist) och innehåller bilder tagna av de välkända fotograferna Paul Hansen, Jörgen Hildebrandt, Karl Melander och Kari Beate Nosterud.
Boken Barn på flykt är skriven av Sophie Arnö (psykolog och journalist) och innehåller bilder tagna av de välkända fotograferna Paul Hansen, Jörgen Hildebrandt, Karl Melander och Kari Beate Nosterud.

Varför har du skrivit den här boken?

Som journalist har jag under många år rest längs flyktvägarna i Italien, Grekland och Jordanien och träffat barn på väg. Samtidigt har jag i mitt arbete som psykolog sett hur kunskapen om deras bakgrund och olika behov brister när de väl kommer fram till Sverige. Det väckte tanken på en bok som kombinerar reportage från flyktvägarna med fakta och strategier för hantering av traumatiska upplevelser.

Saknas det perspektivet i diskussionen kring flyktingbarn idag?

Ja, vi blir ofta väldigt tekniska i det offentliga samtalet. Vi pratar siffror, boenden och åldersbestämningar men inte så mycket om det som händer inom dem som kommer hit – och inom oss som möter dem.

Ofta beskrivs barn som flytt i kategoriska termer, som offer eller problem. Själva begreppet ”flyktingbarn” speglar också detta. Man är inte ett flyktingbarn, man är en människa. Genom att lyfta barnens röster om flykten vill jag ge en djupare bild och skapa större förståelse.

Jag vill också betona att barn har en enorm förmåga till återhämtning om de får rätt stöd.

Hur påverkas barnen av sina erfarenheter?

En flykt kan pågå flera år och det har förstås en stor betydelse för en ung människa. Även processen efteråt, med väntan på beslut från svenska myndigheter är påfrestande. Det ger en ökad känslighet för frustration och oro, vilket lätt kan misstolkas som att barnen är stökiga och svårhanterliga. Där är det oerhört viktigt att vi vuxna har intresse och förståelse för det som ligger bakom, behåller lugnet och skapar trygghet.

Vem ska läsa Barn på flykt?

Jag hoppas att min bok ska vara till nytta för alla som möter barn på flykt, som lärare, anställda på asylboenden, gode män, poliser, jurister, socialtjänst, men även gemene man. Många barn jag träffar pratar om en särskild vuxen som har gjort skillnad i deras liv genom sitt bemötande. Och det kan vara precis vem som helst. Det finns också ett avsnitt i boken som handlar om hur vi själva kan påverkas i mötet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Boken Barn på flykt är skriven av Sophie Arnö (psykolog och journalist) och innehåller bilder tagna av de välkända fotograferna Paul Hansen, Jörgen Hildebrandt, Karl Melander och Kari Beate Nosterud.
Boken Barn på flykt är skriven av Sophie Arnö (psykolog och journalist) och innehåller bilder tagna av de välkända fotograferna Paul Hansen, Jörgen Hildebrandt, Karl Melander och Kari Beate Nosterud.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 344 miljoner kronor och har 130 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Kurslitteraturprisets hederspris till bok som ger nycklar till grammatisk förståelse14.6.2018 10:32Pressmeddelande

Genom sina pedagogiska resonemang som på djupet förklarar grammatiska moment som många studenter snubblar på, tilldelas Nycklar till grammatik ett av Kurslitteraturprisets hederspriser 2018. – Grammatiken är erkänt svår för många: Hur ska man tänka, var ska man börja och varför ska man göra på ett visst sätt? Med vår bok vill vi ge nycklar till en ökad förståelse för hur språket fungerar, säger bokens författare.

Årets Kurslitteraturpris till modern grundbok i ortopedi14.6.2018 10:28Pressmeddelande

Den kommande boken Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna belönas med Kurslitteraturpriset 2018 för att på ett heltäckande och välskrivet sätt ge en aktuell introduktion till ett föränderligt fält. – Vår förhoppning är att läroboken fyller ett behov där det tidigare saknats evidensbaserad information och råd anpassade till svensk sjukvård och svensk behandlingstradition, säger bokens redaktörer.

Fortsatt uppåt när Studentlitteratur publicerar årsbokslut5.6.2018 11:15Pressmeddelande

Studentlitteraturs goda utveckling fortsätter. När koncernens årsbokslut nu blir offentlig redovisas en omsättning på 359 miljoner kronor, vilket är en ökning på 4,4 procent mot föregående år. – Trots en något stagnerande marknad fortsätter vi att växa och ta marknadsandelar, vilket ger oss möjligheter att ytterligare förstärka vårt erbjudande, säger Stefan Persson, Studentlitteraturs VD.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum