Röda korset

Ny rapport: omfattande utsatthet bland ensamkommande

Dela

En ny rapport från Röda Korset visar att många ensamkommande ungdomar befinner sig i en mycket utsatt situation utan tillgång till mat, kläder och tak över huvudet. Rapporten visar samtidigt att det finns stora lokala skillnader som har direkt påverkan på ungdomarnas situation och mående.

Röda Korset har verksamheter för ensamkommande barn och unga på 116 orter och hjälper bland annat unga att hitta boende, bistår med mat, kläder, sociala verksamheter och juridisk hjälp. Vår rapport Mitt liv räknas handlar om den sociala situationen för gruppen och har genomförts genom intervjuer och enkäter med ensamkommande, volontärer och tjänstemän och visar att många av ungdomarna befinner sig i en mycket utsatt situation.  

En stor del av denna grupp har fått möjlighet att stanna i Sverige tack vare den så kallade nya gymnasielagen, för att studera och söka jobb. Gymnasielagen har lett till förbättringar genom att flera tusen unga fått en stabilare tillvaro med uppehållstillstånd och möjlighet att söka ekonomiskt stöd, vilket för många inneburit en klart förbättrad social situation.  

Samtidigt finns det ett antal brister i gymnasielagen som påverkar ungdomarnas liv på ett negativt sätt, inte minst kring boendesituationen.    

Över 11 800 ungdomar saknar rätt till boende, det gäller även dem som fått stanna tack vare gymnasielagen. Detta har lett till att unga runt om i hela landet saknar stabila boenden samtidigt som de förväntas klara av skolan för att få fortsatta uppehållstillstånd. Avsaknaden av stabila boenden har lett till att många av de unga utnyttjas på olika sätt, exempelvis inom sex- och droghandel, i utbyte mot någonstans att sova eller ett mål mat. Vi ser också att situationen för de ungdomar som inte omfattats av gymnasielagen befinner sig i en än mer socialt utsatt situation.   

Stora lokala skillnader 

Rapporten visar att det finns stora kommunala skillnader i ungdomarnas förutsättningar att klara skolan och etablera sig i samhället. I kommuner som samverkat med civilsamhället har positiva lösningar kunnat hittas, exempelvis i Umeå och i Visby har kommunerna genom IOP med flera civilsamhällesaktörer ordnat boendeplatser och andra hälsofrämjande insatser. I andra kommuner finns ungdomar som inte ens kan tillgodose sina mest grundläggande behov så som mat, kläder och tak över huvudet, exempelvis i Göteborg och Huddinge möter vi varje vecka ungdomar som lever i hemlöshet under svåra förhållanden.  

Röda Korsets rekommendationer 

  • Stat och kommuner måste ta ansvar för den mycket svåra boendesituationen som ensamkommande unga befinner sig i. Kommunernas ansvar för att ordna boenden måste förtydligas och pengar för detta säkerställas.  
  • Röda Korset vill att regeringen tillsätter ett nationellt samordningsuppdrag för frågor som rör ensamkommande barn och unga i Sverige. 
  • Röda Korset anser att kommuner ska möjliggöra för ensamkommande barn att stanna kvar i kommunen efter 18-årsdagen, tex genom att kommunen beslutar att ensamkommande ska ses som en särskilt utsatt grupp och beslutet om fortsatt boende fattas med stöd av Socialtjänstlagen 

 

Under 2015 kom över 35 000 ensamkommande barn till Sverige. Det har gått fyra år sedan dess och flera avgörande förändringar har genomförts som på olika sätt påverkat dessa ungdomars förutsättningar för ett stabilt och tryggt liv. Rapporten handlar om dessa ungdomars tillvaro i Sverige och har gjorts genom undersökningar med ensamkommande, volontärer och tjänstemän samt enkätundersökningar bland ensamkommande och volontärer.  

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Röda korset
Röda korset
Hornsgatan 54
11891 Stockholm

08-452 46 00http://www.rodakorset.se

_________________________________________________
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820                      

Följ Röda korset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Röda korset

Nomineringarna till Röda Korsets journalistpris 2021 är klara29.3.2021 12:20:58 CEST | Pressmeddelande

Sedan 2006 har Svenska Röda Korsets journalistpris belönat en journalistisk gärning – i form av ett reportage eller särskild satsning – som under föregående år ökat förståelsen för de humanitära konsekvenserna och komplexiteten i dagens kriser eller katastrofer, ute i världen såväl som i Sverige. Idag har åtta bidrag gått vidare i nomineringen till Svenska Röda Korsets journalistpris 2021.

Global rapport: Migranter har drabbats hårt under coronapandemin 9.3.2021 08:00:00 CET | Pressmeddelande

En ny rapport från den Internationella röda kors- och röda halvmånerörelsen visar att många flyktingar, asylsökande och andra migranter inte haft möjlighet att tillgodose sina grundläggande behov under coronapandemin. Rapporten "Locked down and left out? Why access to basic services for migrants is critical to our covid-19 response and recovery" visar på hinder för migranter för att få tillgång till grundläggande välfärdstjänster som testning eller behandling för covid-19. Det är samma barriärer som nu hotar en likvärdig tillgång till vaccin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum