Röda korset

Ny rapport: omfattande utsatthet bland ensamkommande

Dela

En ny rapport från Röda Korset visar att många ensamkommande ungdomar befinner sig i en mycket utsatt situation utan tillgång till mat, kläder och tak över huvudet. Rapporten visar samtidigt att det finns stora lokala skillnader som har direkt påverkan på ungdomarnas situation och mående.

Röda Korset har verksamheter för ensamkommande barn och unga på 116 orter och hjälper bland annat unga att hitta boende, bistår med mat, kläder, sociala verksamheter och juridisk hjälp. Vår rapport Mitt liv räknas handlar om den sociala situationen för gruppen och har genomförts genom intervjuer och enkäter med ensamkommande, volontärer och tjänstemän och visar att många av ungdomarna befinner sig i en mycket utsatt situation.  

En stor del av denna grupp har fått möjlighet att stanna i Sverige tack vare den så kallade nya gymnasielagen, för att studera och söka jobb. Gymnasielagen har lett till förbättringar genom att flera tusen unga fått en stabilare tillvaro med uppehållstillstånd och möjlighet att söka ekonomiskt stöd, vilket för många inneburit en klart förbättrad social situation.  

Samtidigt finns det ett antal brister i gymnasielagen som påverkar ungdomarnas liv på ett negativt sätt, inte minst kring boendesituationen.    

Över 11 800 ungdomar saknar rätt till boende, det gäller även dem som fått stanna tack vare gymnasielagen. Detta har lett till att unga runt om i hela landet saknar stabila boenden samtidigt som de förväntas klara av skolan för att få fortsatta uppehållstillstånd. Avsaknaden av stabila boenden har lett till att många av de unga utnyttjas på olika sätt, exempelvis inom sex- och droghandel, i utbyte mot någonstans att sova eller ett mål mat. Vi ser också att situationen för de ungdomar som inte omfattats av gymnasielagen befinner sig i en än mer socialt utsatt situation.   

Stora lokala skillnader 

Rapporten visar att det finns stora kommunala skillnader i ungdomarnas förutsättningar att klara skolan och etablera sig i samhället. I kommuner som samverkat med civilsamhället har positiva lösningar kunnat hittas, exempelvis i Umeå och i Visby har kommunerna genom IOP med flera civilsamhällesaktörer ordnat boendeplatser och andra hälsofrämjande insatser. I andra kommuner finns ungdomar som inte ens kan tillgodose sina mest grundläggande behov så som mat, kläder och tak över huvudet, exempelvis i Göteborg och Huddinge möter vi varje vecka ungdomar som lever i hemlöshet under svåra förhållanden.  

Röda Korsets rekommendationer 

  • Stat och kommuner måste ta ansvar för den mycket svåra boendesituationen som ensamkommande unga befinner sig i. Kommunernas ansvar för att ordna boenden måste förtydligas och pengar för detta säkerställas.  
  • Röda Korset vill att regeringen tillsätter ett nationellt samordningsuppdrag för frågor som rör ensamkommande barn och unga i Sverige. 
  • Röda Korset anser att kommuner ska möjliggöra för ensamkommande barn att stanna kvar i kommunen efter 18-årsdagen, tex genom att kommunen beslutar att ensamkommande ska ses som en särskilt utsatt grupp och beslutet om fortsatt boende fattas med stöd av Socialtjänstlagen 

 

Under 2015 kom över 35 000 ensamkommande barn till Sverige. Det har gått fyra år sedan dess och flera avgörande förändringar har genomförts som på olika sätt påverkat dessa ungdomars förutsättningar för ett stabilt och tryggt liv. Rapporten handlar om dessa ungdomars tillvaro i Sverige och har gjorts genom undersökningar med ensamkommande, volontärer och tjänstemän samt enkätundersökningar bland ensamkommande och volontärer.  

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Röda korset
Röda korset
Hornsgatan 54
11891 Stockholm

08-452 46 00http://www.rodakorset.se

_________________________________________________
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820                      

Följ Röda korset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Röda korset

​Röda Korset leder humanitär kraftsamling tillsammans med världens stater8.12.2019 15:59:00 CETPressmeddelande

I ett läge då FN uppskattar att över 168 miljoner människor är i behov av humanitärt stöd under det kommande året samlas representanter för världens stater, Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen samt samarbetsorganisationer inom FN, NGO-världen och akademiska institutioner i Genève för att stärka skyddet och hjälpen till drabbade av krig, katastrof och kris. Det är den 33:e Internationella rödakors- och halvmånekonferensen (IC33) som går av stapeln den 9-12 december. Fokus är den internationella humanitära rätten, krigets lagar. ‒ Konferensen är ett unikt tillfälle för Internationella rödakors- och röda halvmånerörelsen att träffas och enas med staterna om hur krigets lagar ska efterlevas och kunskapen om dess regelverk öka. Skydd av sjukvård i väpnade konflikter är tyvärr en fortsatt aktuell fråga och därmed en prioritering, säger Margareta Wahlström, ordförande för Svenska Röda Korset, som också driver frågan om fler kvinnor på ledande positioner inom den humanitära sekt

Årets julklapp är ett riktigt katastrofpaket21.11.2019 08:30:00 CETPressmeddelande

Klimatkrisen är inte längre ett hot – den är redan här. Och hårdast slår den mot de redan utsatta. I årets julkampanj som har namnet Klimatkrisens Ansikte, väljer Svenska Röda Korset att uppmärksamma de människor som drabbas av klimatrelaterade katastrofer. Kampanjen berättar historier från människor som drabbats av översvämningar, torka, cykloner och andra extremväder och uppmanar till att köpa julklappar som räddar liv. Årets julklapp är ett riktigt katastrofpaket.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum