Afa Försäkring

Ny rapport: Sjukfrånvaro på grund av tumörer – bröstcancer vanligast

Dela
Tumörer är den fjärde vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro. Risken för långvarig sjukfrånvaro ökar med åldern och den vanligaste cancerformen är bröstcancer. Det visar aktuell statistik i en ny rapport från Afa Försäkring.
Foto: Karl Forsberg, Johnér Bildbyrå.
Foto: Karl Forsberg, Johnér Bildbyrå.

– För kvinnor är Malign tumör i bröstkörteln den klart vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro med tumördiagnos. För män är Maligna tumörer i matsmältningsorganen vanligast, säger Andreas Ek, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Bröstcancer ligger bakom den höga risken för kvinnor

Den högre risken för kvinnor beror på bröstcancer.

– Att kvinnor har högre risk än män för långvarig sjukfrånvaro med tumördiagnos förklaras till stor del av att bröstcancer nästan enbart drabbar kvinnor. Om den cancerformer skulle exkluderas ur beräkningarna skulle risken för kvinnor och män ligga på ungefär samma nivå, säger Andreas Ek.

Männens vanligaste cancerform, prostatacancer, inträffar ofta efter att man lämnat arbetslivet och får därför inte samma påverkan på männens långvariga sjukfrånvaro som bröstcancer får på kvinnornas.

Risk för långvarig sjukfrånvaro definieras i rapporten som antalet nya långa sjukfall per tusen sysselsatta.

Olika yrkesgrupper löper olika risk – och risken ökar med åldern

I rapporten framkommer stora skillnader mellan yrkesgrupper när det gäller risk för långvarig sjukfrånvaro med tumördiagnos. En förklaring till skillnaderna i statistiken här är ålderssammansättningen inom olika yrkesgrupper. Äldre löper nämligen högre risk än yngre.

– Risken för långvarig sjukfrånvaro med tumördiagnos ökar påtagligt med åldern och är som högst för åldersgruppen 56–64 år, säger Andreas Ek.

– Försäljare inom handel är ett exempel på en yrkesgrupp med många unga. Där är därför risken låg när det gäller långvarig sjukfrånvaro med tumördiagnos. Andra möjliga förklaringar till skillnaderna mellan yrkesgrupperna är huruvida man exponeras för cancerrisker och hur ens livsstil ser ut. Och sedan kan arbetsmiljön påverka i vilken utsträckning man behöver vara sjukskriven vid en cancerdiagnos.

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

– Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken bidrar till förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa Försäkring finansierar, säger Andreas Ek.

Mer information:

Statistiken i rapporten kommer från Afa Försäkrings skadedatabas.

Rapporten Tumörer – långvarig sjukfrånvaro finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

Rapporten bygger på en genomgång av 46 262 godkända försäkringsärenden med långvarig sjukfrånvaro för en tumördiagnos. Särskilt fokus ligger på de 9 774 långa sjukfall med tumördiagnos som startade mellan 2018 och 2020. Afa Försäkring har betalat ut ersättning för sjukfrånvaron via avtalsgruppsjukförsäkringarna AGS och AGS-KL. Med långvarig sjukfrånvaro menar vi sjukfall som leder till mer än 90 dagars sjukfrånvaro eller månadsersättning (sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan).

Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS omfattar arbetare inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO och kooperationen. AGS-KL omfattar anställda i kommuner, regioner, Svenska kyrkan och Sobonaföretag. Sjukförsäkringen omfattar däremot inte statligt anställda eller tjänstemän inom det privata avtalsområdet. Sjukförsäkringen ger ett komplement till sjukpenning eller sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan och sjukfrånvaron behöver inte vara arbetsrelaterad.

Kontakt:
Andreas Ek, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 42 76, andreas.ek@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter afaforsakring.se/statistikrapporter 

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa, klicka här. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Karl Forsberg, Johnér Bildbyrå.
Foto: Karl Forsberg, Johnér Bildbyrå.
Ladda ned bild
Foto: Karl Forsberg, Johnér Bildbyrå.
Foto: Karl Forsberg, Johnér Bildbyrå.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Afa Försäkring
Afa Försäkring9 av 10 är försäkrade via jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Följ Afa Försäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Afa Försäkring

Seminarium: Ny stor rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i svenskt arbetsliv7.6.2023 08:00:00 CEST | Pressinbjudan

Livesänt seminarium om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i det svenska arbetslivet. Få koll på hur statistik från arbetsskade­försäkringen och sjukförsäkringen ser ut. Vi presenterar siffror för olika yrkesgrupper, åldersgrupper, kön och avtalsområden. Även regionala siffror för olika områden i Sverige finns med i rapporten. Rapporten släpps den 12 juni och presenteras på detta seminarium den 16 juni kl. 9.00. Delta på plats eller se livesändningen.

EU-besök i Byggbranschens Säkerhetspark – gott exempel för säkrare arbetsmiljö17.5.2023 13:30:05 CEST | Pressmeddelande

Byggbranschens Säkerhetspark gästades den 16 maj av bland andra jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg och Nicolas Schmit, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter. Även flertalet EU-delegater och representanter från myndigheter deltog i besöket, som genomfördes i samband med Sveriges EU-ordförandeskap. Afa Försäkring, som möjliggjort att ca 3 600 lärare och studenter på bygg- och anläggningsutbildningar har kunnat gå kostnadsfri utbildning i Säkerhetsparken, var också på plats.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum