KK-stiftelsen

Örebroforskare får medel för att undersöka läkemedels påverkan på inflammation

Dela

Människor som drabbas av hjärt- och kärlsjukdom eller bröstcancer har ofta en pågående inflammation som påverkar sjukdomen. Nu beviljar KK-stiftelsen 12 miljoner kronor till ett projekt där Örebroforskare tillsammans med företag ska undersöka hur nya läkemedel påverkar inflammationen. Målet är att lägga grunden för bättre behandlingar vid svåra sjukdomar med inflammatorisk komponent.

Förutom KK-stiftelsen bidrar också sju företag och Örebro universitet med medel. Totalt kommer satsningen att omfatta 29 miljoner kronor. Forskningsprojektet kommer att ledas av Karin H Franzén som är docent i biomedicin vid Örebro universitet. De sju företagen som är med i projektet är Aptahem, Attgeno, BioReperia, Buzzard Pharmaceuticals, Lipum, Thermo Fisher Scientific och Toleranzia. I projektet deltar också Linköpings universitet, Region Örebro län och National Hellenic Research Foundation i Aten.

– De förväntade resultaten bedöms kunna driva forskningsfronten framåt och leda till kunskap om nya behandlingsalternativ inom området. Vi ser också att syftet med att bygga upp en biobank kan skapa goda möjligheter för forskargruppen på den internationella vetenskapliga arenan. Projektplanen har utarbetats gemensamt av forskargruppen och de medsökande företagen, och vi bedömer att nyttan för medverkande näringsliv är god, säger Eva Schelin, vd, KK-stiftelsen.

– Vi vill klargöra potentiella läkemedelskandidaters gynnsamma påverkan på inflammation vid olika sjukdomar. Vi undersöker sjukdomar som har snarlika inflammationsmekanismer – kärlsjukdomar, blodpropp och bröstcancer, säger Karin H Franzén.

– Vi kommer bland annat att undersöka läkemedelseffekter i cell- och vävnadsmodeller för att lära oss mer om dessa kandidatsubstansers verkningsmekanismer. Förhoppningen är att läkemedlen på sikt ska komma patienter till nytta, säger Anna Göthlin-Eremo, forskare i biomedicin, Örebro universitet.

Mer information

Projektet beviljas medel över en fyraårsperiod inom KK-stiftelsens synergiprogram. Målet för programmet är att forskare tillsammans med företag bidrar till vetenskaplig utveckling och samtidigt skapar nytta för företag. I det här projektet är det tre självständiga delprojekt som tillsammans bildar en synergi genom att besvara en gemensam kärnfråga. Alla delprojekten finns inom forskningsmiljön Cardiovascular Research Centre, CVRC, Örebro universitet.

Nyckelord

Kontakter

Om

KK-stiftelsen
KK-stiftelsen
Kungsträdgårdsgatan 18
111 47 Stockholm

https://www.kks.se/

KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Stiftelsen finansierar projekt vid landets högskolor och nya universitet med målet att dessa ska bygga starka och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer inom profilerade områden. Projekten drivs i samproduktion med näringslivet, då utbyte mellan akademi och företag är avgörande för svensk konkurrenskraft. 

KK-stiftelsen bildades 1994 när de så kallade löntagarfonderna avskaffades. Stiftelsen fick ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har hittills satsat 11,1 miljarder kronor på drygt 3 382 projekt.

 

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

Mångmiljonsatsning på kompetens för näringslivets klimatomställning21.6.2022 10:14:44 CEST | Pressmeddelande

Nu öppnar Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, en utlysning som ska bidra till kompetens för näringslivets klimatomställning. – Vi vill se stora, långsiktiga satsningar där lärosätena som söker medel samverkar med regioner, kommuner och företag för att hitta nya lösningar för kursutformning, studentrekrytering och andra utmaningar i kompetensförsörjningsarbetet, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Ny metod ska möjliggöra snabbare blodprovsanalyser24.5.2022 10:07:12 CEST | Pressmeddelande

Nu ska nya metoder tas fram för att snabbare och billigare analysera stora mängder blodprover. Det ska göra det möjligt att mer effektivt spåra hälsofarliga kemikalier och tidigt upptäcka sjukdomar. KK-stiftelsen beviljar nära sex miljoner kronor till ett forskningsprojekt vid Örebro universitet som ska ske i samverkan med näringsliv – och där man bland annat ska använda sig av artificiell intelligens.

Karlstads universitet beviljas 48 miljoner till stort projekt inom datavetenskap19.5.2022 11:11:54 CEST | Pressmeddelande

Digitaliseringen genomsyrar alla delar av vårt samhälle och fyller en viktig roll i vår strävan mot ett mer hållbart samhälle. En generell utveckling är att vi går mot datadrivna nät och tjänster. Med stöd från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Karlstads universitet tillsammans med företag bland annat undersöka hur mobila tjänster kan användas på ett så optimerat och energisnålt sätt som möjligt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum