Röda korset

Röda Korsets kommentar till förslaget till ny migrationslagstiftning

Dela

Regeringen skickade igår förslaget till Sveriges framtida migrationslagstiftning till Lagrådet. Jämfört med den ordinarie utlänningslagen innebär lagförslaget en rad inskränkningar exempelvis vad gäller möjligheten till familjeåterförening och till permanent uppehållstillstånd.

Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset. Foto: Kim Eldinadotter.
Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset. Foto: Kim Eldinadotter.

Förslaget till ny migrationslagstiftning som regeringen aviserade idag innebär i korthet att korta, tidsbegränsade uppehållstillstånd under EU-genomsnittet blir norm, att de hårda kraven på inkomst och bostadsstorlek för att få återförenas med partner eller barn behålls och att krav införs, förutom behovet av skydd, för att få permanent uppehållstillstånd. Röda Korset är kritiskt till flera av förslagen mot bakgrund av det vi ser i våra verksamheter för flyktingar, asylsökande och andra migranter. Dock välkomnar Röda Korset att regeringen till viss del tagit till sig av den kritik som framkommit under remitteringen av migrationskommitténs förslag.

−Förslaget som regeringen aviserar innebär bland annat att många barn och föräldrar kommer att behöva leva åtskilda under lång - för vissa oöverskådlig - tid, vilket påverkar hela familjen. Det är ofta är kvinnor och barn som lever ensamma kvar i krigszoner och flyktingläger. Därför är det viktigt att det gentemot ursprungsförslaget nu aviseras en lite bredare möjlighet till undantag från försörjningskraven i vissa fall, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset

Röda Korset är positivt till att regeringen nu slår fast att barn ska kunna få uppehållstillstånd av humanitära skäl om det föreligger särskilt ömmande omständigheter. Ur ett barnrättsligt perspektiv är en sådan återgång mycket viktig, särskilt mot bakgrund att lagen ändrades 2014 just med hänsyn till att andra skrivningar ansågs ge alltför orimliga konsekvenser och att barnrättsperspektivet behövde förtydligas. När det gäller den utvidgade möjligheten att få uppehållstillstånd av humanitära skäl för vuxna som föreslås så måste det förstås mot bakgrund av den i övrigt mycket restriktiva migrationslagstiftningen med exempelvis korta, tidsbegränsade uppehållstillstånd och effekterna detta medför.

−Röda Korset anser att de utvidgade möjligheterna att få uppehållstillstånd av humanitära skäl för både barn och vuxna är nödvändiga för att undvika orimliga konsekvenser av en i övrigt mycket restriktiv lagstiftning. De som berörs är exempelvis mycket svårt sjuka eller traumatiserade barn och vuxna, människor som utsatts för övergrepp eller som spenderat en majoritet av sin barndom i Sverige. Det är en liten grupp människor men de är i mycket utsatta situationer, säger Martin Ärnlöv

Röda Korset är kritiskt till att regeringen väljer att gå fram med förslaget om språk- och samhällskunskapskrav för permanent uppehållstillstånd även om det skjuts på framtiden. Svenska Röda Korset vill särskilt framhålla att det saknas stöd för att ett högt ställt krav på språkkunskaper leder till att integration förbättras eller främjas. Tvärtom finns evidens för att högre krav på språkkrav leder till exkludering och diskriminering. Det finns även en risk att kvinnor kommer att drabbas hårdare av det föreslagna kravet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset. Foto: Kim Eldinadotter.
Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset. Foto: Kim Eldinadotter.
Ladda ned bild

Om

Röda korset
Röda korset
Hornsgatan 54
11891 Stockholm

08-452 46 00http://www.rodakorset.se

Röda Korset finns över hela världen. Tack vare miljontals volontärer når vi fram till människor i kriser och katastrofer, även när det är svårt. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp, överallt och varje dag.

Följ Röda korset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Röda korset

Sydasien på randen till humanitär kris 30.4.2021 12:48:30 CEST | Pressmeddelande

En humanitär kris hotar Sydasien där mer än 200 000 människor infekteras i covid-19 varje dag. Regionen är snabbt på väg att bli ett nytt globalt epicentrum i coronapandemin. Denna våg som är både dödligare och mer smittsam än tidigare överväldigar sjukhus och sociala system. Ytterst slår den med full kraft mot hundratals miljoner redan fattiga och sårbara människor vars oro och utsatthet bara ökar.

Nomineringarna till Röda Korsets journalistpris 2021 är klara29.3.2021 12:20:58 CEST | Pressmeddelande

Sedan 2006 har Svenska Röda Korsets journalistpris belönat en journalistisk gärning – i form av ett reportage eller särskild satsning – som under föregående år ökat förståelsen för de humanitära konsekvenserna och komplexiteten i dagens kriser eller katastrofer, ute i världen såväl som i Sverige. Idag har åtta bidrag gått vidare i nomineringen till Svenska Röda Korsets journalistpris 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum