Svea Ekonomi

Så många amorterar sina bolån

Dela

Trots en stadig prisuppgång på bostadsrätter och villor under de senaste åren väljer många svenskar att amortera på skulden. 83 procent av de som har bolån betalar av på skulden. Unga amorterar i större utsträckning än äldre medan var fjärde stockholmare med bolån väljer att inte amortera. Det visar en undersökning gjord av Novus på uppdrag av Svea Ekonomi.

Varannan person i Sverige har bolån, visar undersökningen. Av dessa är det 83 procent som amorterar på lånet. Mest ovilliga att minska på bostadsskulden är äldre människor och de som bor i storstäder. Det visar sig att de som amorterar minst är de som bor i Stockholm, där hela 24 procent uppger att de inte amorterar. Det är med andra ord var fjärde stockholmare som inte betalar av på sina boendeskulder. Utanför storstäderna är viljan att amortera betydligt större. 88 procent av de som bor i övriga delar av landet uppger att de amorterar. När bostadspriserna sjunker ökar skuldsättningsgraden för de hushåll som inte amorterar.

– Det har varit en kraftig prisutveckling på bostäder, framför allt i större städer, vilket kan förklara varför fler stockholmare än andra avstår från att amortera, säger Helena Klein affärsområdeschef för Privatlån och Spar hos Svea Ekonomi.

Inte heller bland de som är mellan 65 och 79 år är intresset för att amortera stort. Fler än hälften (55%) i denna grupp saknar bolån, men för 30 procent av de resterande minskar inte skulden genom amorteringar. Även de yngre, i åldersgruppen 18-29 år, betalar av sina skulder i stor utsträckning. Det är de unga som hamnar högst i ”amorteringsligan” med 92 procent medan de äldsta (åldersgruppen 65-79) i undersökningen kommer på sista plats med 70 procent.

– Att yngre människor amorterar mest av alla beror troligen på att den gruppen har flest personer med nya lån. De har därför i större utsträckning än andra drabbats av bankernas hårdare krav på amortering, säger Helena Klein på Svea Ekonomi. 

Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel under perioden 3-10 maj 2018. Målgruppen är den svenska allmänheten i åldern 18-79 år. Totalt har 1 008 intervjuer genomförts. Deltagarfrekvensen var 61 procent.

Nyckelord

Kontakter

Helena Klein affärsområdeschef för Privatlån och Spar, Svea Ekonomi, +46 70 555 46 80
Peter Balod marknadschef, Svea Ekonomi, +46 72 506 54 84

Dokument

Om

Svea Ekonomi
Svea Ekonomi
Evenemangsgatan 31
169 81 Solna

Svea Ekonomi är en ledande aktör i Nordeuropa som erbjuder finansiella och administrativa tjänster sedan 1981. Vår serviceportfölj inkluderar administration, företagsfinansiering, betallösningar och privatlån. Svea Ekonomi är auktoriserat av Finansinspektionen i Sverige och har kontor i ett flertal länder i Europa, samt samarbete med partners runt om i världen. För mer information, se www.svea.com.

 

Följ Svea Ekonomi

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svea Ekonomi

Svea Ekonomis obligation noterad vid Nasdaq Stockholm7.9.2018 11:12Pressmeddelande

Svea Ekonomi AB (publ) (“Svea Ekonomi”) offentliggjorde den 3 april 2018 en emissionav Additional Tier 1-obligationer om 300 miljoner kronor (”Obligationerna”). Den 5september 2018 offentliggjorde Svea Ekonomi ett prospekt och meddelade samtidigt att ansökan lämnas in till Nasdaq Stockholm avseende notering av Obligationerna. Nasdaq har godkänt Svea Ekonomis ansökan om upptagande till handel och första dag för handel med Obligationerna är idag, 7 september 2018. Prospektet avseende Obligationerna finns tillgängligt på Svea Ekonomis hemsida (www.svea.com). Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svea Ekonomi AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 september 2018.

Svea Ekonomi offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm5.9.2018 11:20Pressmeddelande

Svea Ekonomi AB (publ) (“Svea Ekonomi” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 3 april 2018 en emission av Additional Tier 1-obligationer om 300 miljoner kronor(”Obligationerna”). I enlighet med villkoren för Obligationerna avses de inom kort bli noterade samt upptagna till handel på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Ansökan ska lämnas in till Nasdaq Stockholm avseende notering av Obligationerna. Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och Bolagets hemsida (www.svea.com). Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svea Ekonomi AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 september 2018.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum