Vänsterpartiet Malmö

Tack vare Vänsterpartiet ska Malmö stad ta ökat arbetsgivaransvar för våldsutsatta

Dela

Efter ett nämndsinitiativ av Vänsterpartiet har kommunstyrelsen idag beslutat att ta ett större ansvar för våldsutsatta medarbetare, genom att beakta Sveriges kommuner och regioners stödmaterial om våld i nära relationer i stadens HR-process.

Emma-Lina Johansson
Emma-Lina Johansson

- Vi är väldigt glada att Malmö stad nu tar steget mot ett större ansvar för medarbetare som är våldsutsatta. Under förra året polisanmälde nästan 9000 kvinnor i landet våld i nära relation, men mörkertalet tros vara stort då mäns våld mot kvinnor fortfarande för många är tabubelagt. Malmö stad bör göra vad de kan för att motverka våld i nära relationer även hos medarbetare, säger Emma-Lina Johansson (V) kommunalråd och en av intiativtagarna.

Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, har var fjärde kvinna någon gång utsatts för våld av nuvarande eller tidigare partner, också män och personer i samkönade relationer kan drabbas. Den som lever med våld har ofta svårt att själv ändra sin situation eller be om hjälp. För att förebygga att män överhuvudtaget tar till våld krävs ett långsiktigt arbete med att förändra normer, men det behövs också direkta åtgärder här och nu för att upptäcka och erbjuda skydd till våldsutsatta. 

-  I värsta fall kan våldet vara så allvarligt att det är fråga om liv eller död. Chefer kan vara ett stort stöd för den som är eller har varit våldsutsatt. De kan skapa en trygg situation på arbetsplatsen och stödja medarbetare att få rätt stöd och hjälp, säger Anders Skans (V), gruppledare och den andre initiativtagaren.

Våldet får ofta stora konsekvenser för den utsattas psykiska och fysiska hälsa, både på kort och lång sikt. Våldet kan också få betydande konsekvenser för arbetsförmågan. För våldsutsatta kvinnor ökar sjukfrånvaron med 20 procent och varje år handlägger Försäkringskassan 11 000 ärenden som är kopplade till våld. 

- Inga fler kvinnor ska behöva dö innan samhället agerar, avslutar Emma-Lina Johansson.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Emma-Lina Johansson
Emma-Lina Johansson
Ladda ned bild
Anders Skans
Anders Skans
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Inför en Cirkulationsplan för Malmö13.8.2021 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Klimatpolitiska rådet har ännu en gång understrukit vikten av omställning vad gäller våra transportsystem och påpekat att omställningstakten behöver accelereras. Fordonstrafiken måste minska till förmån för mer hållbara transporter såsom fossilfri kollektivtrafik, cykel eller gång. Vänsterpartiet vill därför att Malmö Stad verkar för en omställning av sitt trafiksystem och att en cirkulationsplan införs i Malmö.

Malmövänstern motionerar om plan för sexuell hälsa12.8.2021 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Idag startar World Pride och Malmövänstern vill se en ambitionshöjning i arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa. Dessa rättigheter omfattar hela befolkningen och genom människans hela liv. Vänsterpartiet föreslår därför Malmö stad att ta fram en strategi och handlingsplan för arbetet med sexuell hälsa i alla åldrar för den kommande mandatperioden, samt att de ska förnyas var fjärde år.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum