ManpowerGroup

Tre av tio tänker byta jobb i början av 2020

Dela

Svenskarna är sugna på att inleda det nya decenniet med att byta jobb, visar Sveriges största arbetslivspanel Manpower Work Life. Hela 29 procent uppger att de helt säkert tänker byta jobb det närmaste halvåret. Dessutom funderar ytterligare 31 procent på att byta jobb, vilket innebär att hela sex av tio går i tankarna på att inleda det nya året med att byta arbetsgivare. Dessutom är män är något mer bytesbenägna än kvinnor.

– Arbetsgivarnas jobbprognoser må ha bromsat in något, men svenskarnas bytesbenägenhet står sig stark. Det är fortfarande arbetstagarnas marknad med låg arbetslöshet och stor kompetensbrist. Att byta jobb är också ett sätt att skaffa sig ny kompetens och hålla sig attraktiv på en arbetsmarknad i snabb förändring, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup Sverige.

Tre av tio, 29 procent, uppger att de helt säkert planerar att byta jobb det närmaste halvåret. Det är på samma nivå som jämfört med för ett halvår sedan, då också 29 procent ville byta jobb. Dessutom uppger 31 procent att de funderar på att byta jobb det närmaste halvåret, vilket är en minskning jämfört med förra undersökningen då 39 procent är sugna på att byta arbetsgivare. Totalt innebär det att sex av tio, 60 procent, går i tankarna på att byta jobb.
Män är något mer bytesbenägna än kvinnor, med 65 procent av männen som funderar på att byta jämfört med 55 procent av kvinnorna.

Positiv jobbprognos från arbetsgivarna inleder det nya året
När det gäller efterfrågan på arbetskraft så visar ManpowerGroups kvartalsvisa Arbetsmarknadsbarometer att svenska arbetsgivare förväntar sig inleda det nya året med en något ökad efterfrågan på arbetskraft. Sysselsättningstrenden ligger på +4 procent för det första kvartalet 2020. Framför allt i tjänstesektorn, byggbranschen, energisektorn, gruvnäringen, tillverkningsindustrin samt hotell- och restaurangbranschen är efterfrågan på arbetskraft störst.

– Övergripande ser vi en positiv jobbprognos för inledningen av det nya året från svenska arbetsgivare. Samtidigt är kompetensbristen ett stort problem. Därför krävs systematiska åtgärder för att brygga gapet mellan arbetssökande och de som behöver arbetskraft, så att vi är väl rustade inför en möjlig lågkonjunktur. Annars riskerar arbetsmarknaden att stå inför en ökande arbetslöshet och en stor kompetensbrist på samma gång, säger Mikael Jansson.

För mer information, kontakta gärna:
Helene Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43, helene.belin@manpowergroup.se

Om Manpower Work Life
Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel. Den senaste undersökningen genomfördes av Inizio på uppdrag av ManpowerGroup under 3–23 juni 2019 och omfattar anställda, egenföretagare, arbetssökande och studerande. 3 878 personer har svarat på undersökningen. Frågan som ställdes var:

1. Planerar du att byta jobb inom det närmaste halvåret?

Alla

Man

Kvinna

Upp till 29 år

Mellan 30 och 45 år

46 år eller äldre

Ja, helt säkert

29%

30%

27%

33%

28%

22%

Ja, funderar på det

31%

35%

27%

28%

34%

34%

Nej

40%

35%

45%

40%

38%

44%

 

Om ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer och sysselsättningstrenden
ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i 16 år och är den enda undersökning som mäter framtida sysselsättning globalt, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet istället för att mäta vad som redan har hänt.

Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 44 länder. I Sverige har drygt 750 intervjuer genomförts. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under drygt 50 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i bland annat USA, Storbritannien och Kanada. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över. Respondenterna tas inte från ManpowerGroups kundregister.

Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det första kvartalet 2020 förväntar sig 9 procent av de svenska arbetsgivarna en ökad sysselsättning, 7 procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan, 0 procent svarar vet ej och majoriteten (84 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +2 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +4 procent.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Gustavlundsvägen 18
16102 Bromma

020-375 375http://www.manpowergroup.se

Om ManpowerGroup
ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Vi hjälper organisationer att omvandla sig i en snabbt föränderlig värld, genom att hitta, utveckla och leda talanger som gör det möjligt för våra kunder att utvecklas. Våra innovativa lösningar hjälper varje år organisationer att hitta rätt kompetens samtidigt som vi sätter människor i arbete. ManpowerGroup™ i Sverige har 12 000 medarbetare på ett 70-tal orter med fyra varumärken: Manpower®, Experis®, Right Management® och ManpowerGroup® Solutions. Varje år sätter vi 20 000 personer i jobb i Sverige. Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

Nollprognos för sysselsättningen på höstens arbetsmarknad8.9.2020 07:33:31 CESTPressmeddelande

Den globala hälsokrisen påverkar fortsatt sysselsättningen under det kommande kvartalet, enligt en ny prognos från svenska arbetsgivare. Det väntas råda stiltje på svensk arbetsmarknad med en oförändrad efterfrågan på arbetskraft under årets fjärde kvartal. Sysselsättningstrenden ligger på 0 procent, en stabilisering från förra kvartalets minusprognos som visade en arbetsmarknad i fritt fall. Det visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum