Region Uppsala

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 28 november

Dela

Utredning av ny sjukhusbyggnad på annan plats överlåts till regionstyrelsen

Vid sjukhusstyrelsens sammanträde presenterades en fördjupad förstudie av centralblocket på Akademiska sjukhuset.

Förstudien har tagit fram ett tänkbart scenario, som innebär att centralblocket renoveras och anpassas, men att det också skapas nybyggnader för vissa verksamheter, ett projekt som förväntas ta flera decennier. Som ett alternativ presenteras också ett förslag om att bygga ytterligare ett sjukhus.

Sjukhusstyrelsen ansåg att frågan om ny sjukhusbyggnad behöver utredas vidare, där man tar hänsyn till fler perspektiv, bland annat behovet av högspecialiserad sjukvård och det pågående omställningsarbetet för framtidens hälso- och sjukvård. Det behövs också samråd med fler förvaltningar inom Region Uppsala och med länets kommuner.

Sjukhusstyrelsen beslutade att överlåta ärendet till regionstyrelsen för fortsatt beredning.


Oförändrad prognos för Akademiska efter oktober

Akademiska sjukhusets årsprognos är oförändrad efter oktober månad. Sjukhuset förutspår ett underskott på minus 500 miljoner kronor, vilket är 300 miljoner kronor sämre än den beviljade budgeten på minus 200 miljoner kronor. Prognosen speglar bemanningssituationen på sjukhuset med brist på egen personal och ökat behov av inhyrd personal.

Prognosen för Lasarettet i Enköping ligger på minus 6 miljoner kronor. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet prognostiserar ett plusresultat på 48 miljoner kronor.

Det framgår av sjukhusstyrelsens månadsrapport.


Region Uppsala upphandlar operationslag för att öka kapaciteten

Sjukhusstyrelsen beslutade att initiera en upphandling av ett operationslag till robotkirurgi under sex månader, från 1 januari till senast 30 juni 2023. Syftet är att kunna öka kapaciteten med cirka tio operationer per vecka. De typer av operationer som kommer att genomföras är högspecialiserad cancerkirurgi och endometrios.

Sjukhusstyrelsen beslutade också att initiera upphandling av två instrument. Det ena är en sekvenseringsutrustning för storskaliga molekylärgenetiska analyser. Det andra är ett system för snabb PCR-analys av influensa, RS-virus och covid 19-virus.

Nyckelord

Länkar

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Uppsnabbat innehåller korta sammanfattningar av ett urval av de beslut som fattats i Region Uppsalas styrelser och nämnder. För en fullständig redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras tillsammans med handlingarna till aktuellt möte.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Över 40 procent av unga män känner sig ensamma16.1.2023 08:02:35 CET | Pressmeddelande

42 procent av män mellan 18 och 29 år upplever besvär av ensamhet och isolering, 5 procent uppger svåra besvär. Motsvarande siffror för kvinnor mellan 18 och 29 år är 38 procent respektive 4 procent. Rökningen fortsätter att minska – och för första gången någonsin är det nu vanligare att kvinnor snusar än att de röker. Detta är några av resultaten från den senaste befolkningsundersökningen Liv och hälsa, genomförd av Region Uppsala.

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 20 december 202220.12.2022 17:24:24 CET | Pressmeddelande

Region Uppsala genomför en förstudie om kompletterande sjukhusbyggnader En förstudie om kompletterande sjukhusbyggnader för att säkra framtida verksamhetsbehov ska tas fram. Därtill en underhållsplan för Akademiska sjukhusets centralblock. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. En lägesrapport ska lämnas till sjukhusstyrelsen och regionstyrelsen i augusti 2023. En återrapport ska också ske vad gäller en analys av verksamhetsbehoven, detta till regionstyrelsen i augusti 2023. Bakgrunden är att sjukhusstyrelsen i augusti 2021 beslöt att genomföra en fördjupad förstudie av centralblocket på Akademiska sjukhuset, med målet att ta fram en plan för hur renovering och eventuell nybyggnation kan utföras. Analyser visade ett ökat lokalbehov samt högre krav på lokalernas utformning. Begränsningar i konstruktion och takhöjd innebär exempelvis att det kommer att vara olämpligt att flytta tillbaka den ventilationskrävande operationsverksamheten till centralblocket. En slutsats är att sjukhu

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum