Region Uppsala

Vaccinationer av äldre i Uppsala län fortsätter enligt plan

Dela
Vaccinationen av gruppen 80 år och äldre fortsätter enligt plan. Det beskedet lämnar Region Uppsala efter att Folkhälsomyndigheten nu har pausat användningen av Astra Zenecas vaccin.

- Vi använder just nu andra vaccinsorter till gruppen äldre och därför påverkas inte vaccinationerna som utförs i de särskilda vaccinationslokalerna. Om du är 80 år och äldre och har fått en kallelse till vaccination kan du lugnt gå dit och räkna med att bli vaccinerad, säger Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare i Region Uppsala.

Inför den här veckan har 2 900 doser av Astra Zenecas vaccin skickats ut till vaccinatörer i Region Uppsala. Vaccinet skulle främst ha använts till personal inom hälso- och sjukvården. Det vaccin som ännu inte använts kommer nu att sparas i väntan på besked från Folkhälsomyndigheten om den fortsatta användningen.

Nyckelord

Kontakter

Vaccinationssamordnare Margareta Öhrvall (nås via Jessica Elgenstierna, presschef, 070-611 39 51)

Länkar

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 31 mars 202331.3.2023 10:30:47 CEST | Pressmeddelande

Ny lokal för steriltekniska enheten i Enköping Nu går projektet Lokal för steriltekniska enheten på Lasarettet i Enköping vidare till genomförandefas. Detta efter ett beslut av fastighets- och servicenämnden. Den totala investeringsutgiften för projektet får uppgå till högst 18,3 miljoner kronor. Dagens steriltekniska enhet vid Lasarettet Enköping har en bristfällig arbetsmiljö och saknar tillfredställande flöden för förvaring av sterilt gods. De befintliga autoklaverna (en slags tryckkokare) för sterilisering har dessutom uppnått sin tekniska livslängd och måste bytas ut. Nya autoklaver ryms inte inom den idag befintliga byggnaden, och en ny tillbyggnad samt ombyggnad av befintliga lokaler behöver ske. Nya lokaler behövs även på grund av den beslutade ökningen av antalet operationer som skall flyttas ut från Akademiska sjukhuset till Lasarettet i Enköping. Därför fattade fastighets- och servicenämnden dagens beslut.

Uppsala får toppbetyg i nationell utvärdering av den kliniska forskningen31.3.2023 08:23:27 CEST | Pressmeddelande

En ny utvärdering av kvaliteten i klinisk forskning ger Uppsala toppbetyg inom två av tre områden. Detta kommer att medföra en ansenlig ökning av ALF-anslaget för forskning och är ett resultat av mycket gott samarbete mellan Region Uppsala och Uppsala universitet. Utvärderingen, som gjordes av Vetenskapsrådet 2022-2023, avspeglar kvalitet, klinisk betydelse/samhällsnytta och forskningens förutsättningar.

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 28 mars 202328.3.2023 15:31:31 CEST | Pressmeddelande

Stort överskott tack vare engångsposter Region Uppsala gör ett resultat efter balanskravsjusteringar för 2022 på plus 994 miljoner kronor. Bakom siffrorna finns dock precis som föregående år stora engångsposter. Detta är två av de fakta som framgår när Region Uppsalas årsredovisning för 2022 idag passerade regionstyrelsen (det är regionfullmäktige som godkänner årsredovisningen). Resultatet är en förbättring av Region Uppsalas resultat med 177 miljoner kronor sedan prognosen i november, och 789 miljoner kronor bättre än årets budget. Men resultatet förbättras kraftigt av engångsposter. Bakom siffrorna finns bland annat förbättrade skatteintäkter (där ekonomin gått bättre än förväntat), och generella statsbidrag (plus 531 miljoner kronor). Även intäkter som statliga ersättningar för provtagning, vaccination och sjukfrånvaro har betydelse för resultatet. Under året har regionen också genomfört effektiviseringsåtgärder och arbetat med budgetföljsamhet. Räknas engångsposter bort ligger Reg

Uppsnabbat Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 27 mars 202327.3.2023 17:09:02 CEST | Pressmeddelande

Bättre ekonomiskt resultat än budgeterat De totala intäkterna för Trafik och samhälle under perioden januari-februari 2023 landade på 431 miljoner kronor. Det är en förbättring med 3,1 mnkr jämfört med budget. Biljettintäkterna har den största avvikelsen med en förbättring med 5,6 mnkr jämfört med budget. Stadsbusstrafiken i Uppsala har fler antal resande jan-februari jämfört med samma period förra året. Statistiken visar också att antalet resande på det nya linjenätet i Enköping ökat månad för månad sedan i höstas. Tidstaxa införs från den 22 januari 2024 Nämnden fattade beslut om att dagens fem zoner för enkelbiljetter ersätts med en zon och att två prisnivåer införs: helt pris och rabatterat pris. Helt pris gäller för vuxen, 20-64 år, rabatterat pris gäller för ungdom, 7-19 år, studenter med minst 75 procent studietakt och äldre från 65 år och förmånstagare. Tidstaxans enkelbiljetter har en giltighetstid om 75 minuter. Nytt linjenät i Bålsta Ett nytt linjenät för busstrafiken införs

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 27 mars27.3.2023 16:39:18 CEST | Nyheter

Minusprognos för Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset väntas göra ett minusresultat på 650 miljoner kronor under 2023. Det framgår av månadsrapporten för februari. Detta är 550 miljoner kronor sämre än den beviljade budgeten på minus 100 miljoner kronor. Prognosen beror på att sjukhuset inte klarade av hela åtgärdsprogrammet under 2022, ökat budgetkrav och låg uppräkning i förhållande till kostnadsökningarna. Sjukhuset arbetar med åtgärder både sjukhusövergripande samt på verksamhetsområdesnivå för att minska det negativa ekonomiska gapet. Prognosen för Lasarettet i Enköping ligger på minus 15 miljoner kronor. Försämringen beror på höga kostnader för inhyrd personal och ökad produktion Sjukhusstyrelsens egen verksamhet prognostiserar ett nollresultat. (S) yrkade under detta ärende på att sjukhusstyrelsen skulle avsätta 700 000 kronor till verksamhet på Akademiska sjukhuset för sjukhushundarna. Detta avslogs. Svar på initiativ om geriatriken i Tierp Vivianne Macdisi (S), Peter Lyde

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum