ManpowerGroup

Var tredje svensk ser ny teknik som ett hot mot jobben

Dela

Var tredje svensk, 34 procent, ser ny teknik i arbetslivet som ett hot mot jobben. Samtidigt är den överväldigande majoriteten positiva till ny teknik och hela åtta av tio, 79 procent, anser att den är till hjälp för människor i jobbet. Det visar Sveriges största arbetslivspanel Manpower Work Life.

– Det stämmer att arbetsmarknaden är i stark förändring. Vi tror inte att jobben blir färre, däremot kommer innehållet i jobbet att förändras och kompetenserna måste hänga med. Arbetsgivare måste hjälpa sina anställda att utveckla sina kompetenser och hålla sig anställningsbara på framtidens arbetsmarknad. För att samhället ska utvecklas åt rätt håll måste gapet minska mellan de som hänger med och de som halkar efter, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige.

Åtta av tio, 79 procent, anser att ny teknik i arbetslivet är till hjälp för människor i jobbet och mer än hälften, 53 procent, ser den som avgörande för att deras arbetsgivare ska vara fortsatt konkurrenskraftig. Samtidigt ser en tredjedel av svenskarna, 34 procent, den nya tekniken som ett hot mot jobb utförda av människor.

Undersökningen visar även att ålder och utbildningsnivå har en avgörande betydelse för hur man ställer sig till ny teknik. Unga och de som har en universitets- eller högskoleutbildning är generellt sett betydligt mer positiva. Även chefer har generellt sett en mer teknikbejakande syn än anställda utan chefsbefattning.

– Människor som snabbt anpassar sig och tillgodogör sig nya kunskaper är en tillgång för företagen. När omvärlden förändras i allt snabbare takt blir förmågan att hela tiden lära sig nytt avgörande – både för individens anställningsbarhet och för företagens konkurrenskraft, säger Lars Forseth.

1 707 personer deltog i ManpowerGroups arbetslivspanel. De utgör ett representativt urval av Sveriges arbetsföra befolkning avseende ålder, kön och bostadsort.

Bilagor
Tre tips om framgångsrik förändring
Om Manpower Work Life

För mer information, kontakta gärna:
Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43
helene.belin@manpowergroup.se

Tre tips om framgångsrik förändring

  1. Informera mycket
    All förändring medför en osäkerhetskänsla. De flesta gillar att ha kontroll och känna lugn och trygghet. Informera därför kontinuerligt om förändringsprocessen så att medarbetarna har all kunskap de behöver.

  2. Ställ krav
    Större förändringar är oftast ledningsbeslut och kräver att medarbetarna rättar sig efter beslutet. Samtala individuellt med de medarbetare som är motvilliga till förändringen och låt den enskilde medarbetaren ta fram en strategi för hur hen ska hantera förändringen.
  3. Gör medarbetarna delaktiga.

    Gör medarbetarna delaktiga i förändringen så att de själva kan påverka vissa delar av den. Delaktighet bidrar till engagemang och sannolikt blir förändringen effektivare eftersom medarbetare bidrar med värdefull input.

Om Manpower Work Life
Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel med närmare 20 000 personer som regelbundet får svara på aktuella frågor om arbetslivet. Den senaste undersökningen genomfördes av Inizio på uppdrag av ManpowerGroup under februari-mars 2018 och omfattar anställda, egenföretagare, arbetssökande och studerande. 1 707 personer har svarat på frågorna. 
Tips: missa inte faktabladet med infografer och alla siffror som finns bifogat.

1. I vilken utsträckning uppfattar du att ny teknik i arbetslivet huvudsakligen är...?
Ett hot mot jobb utförda av människor
16 procent svarade ”i mycket stor utsträckning”, 17 procent svarade ”i ganska stor utsträckning”. 21 procent svarade ”varken eller”, 18 procent svarade ”i ganska liten utsträckning” och 21 procent svarade ”i mycket liten utsträckning”. 7 procent svarade ”vet ej”.

2. I vilken utsträckning uppfattar du att ny teknik i arbetslivet huvudsakligen är...?
Till hjälp för människor i jobbet
43 procent svarade ”i mycket stor utsträckning”, 36 procent svarade ”i ganska stor utsträckning”. 12 procent svarade ”varken eller”, 5 procent svarade ”i ganska liten utsträckning” och 1 procent svarade ”i mycket liten utsträckning”. 3 procent svarade ”vet ej”.

3. I vilken utsträckning uppfattar du att ny teknik i arbetslivet huvudsakligen är...?
Avgörande för att min arbetsgivare ska vara konkurrenskraftig
28 procent svarade ”i mycket stor utsträckning”, 25 procent svarade ”i ganska stor utsträckning”. 26 procent svarade ”varken eller”, 4 procent svarade ”i ganska liten utsträckning” och 6 procent svarade ”i mycket liten utsträckning”. 11 procent svarade ”vet ej”.

I pressmeddelandet har svarsalternativen ”i mycket stor utsträckning” och ”i ganska stor utsträckning” summerats. Avrundning kan göra att summan av svaren inte alltid blir 100 procent.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Gustavlundsvägen 18
16102 Bromma

020-375 375http://www.manpowergroup.se

Om ManpowerGroup
ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Vi hjälper organisationer att omvandla sig i en snabbt föränderlig värld, genom att hitta och utveckla talanger som gör det möjligt för våra kunder att utvecklas. ManpowerGroup™ Sverige har 12 000 medarbetare på ett 70-tal orter med fyra varumärken: Manpower®, Experis®, Right Management® och ManpowerGroup® Solutions. Varje år sätter vi 20 000 personer i jobb i Sverige.

Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

Ny prognos: Det våras för fler jobbtillfällen inom handeln igen12.3.2019 08:55:05 CETPressmeddelande

Arbetsgivare inom handeln förväntar sig en något ökad efterfrågan på arbetskraft under andra kvartalet 2019, med en sysselsättningstrend på +5 procent. Det ser med andra ord ljusare ut på arbetsmarknaden igen, efter den bleka prognosen från föregående kvartal då arbetsgivarna i handelssektorn inte trodde på någon jobbtillväxt alls. Jobbprognosen för Sverige som helhet ligger på +9 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

Ny prognos: Frostigt på vårens arbetsmarknad i energisektorn12.3.2019 08:53:39 CETPressmeddelande

Arbetsgivare i energisektorn förväntar sig en minskad efterfrågan på arbetskraft under andra kvartalet 2019, med en sysselsättningstrend på -8 procent. Det är en drastisk minskning på hela 22 procentenheter jämfört med förra våren, då prognosen låg på optimistiska +14 procent. Jobbprognosen för Sverige som helhet ligger på +9 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

Ny prognos: Många fler jobbtillfällen inom hotell- och restaurangbranschen12.3.2019 08:53:16 CETPressmeddelande

Arbetsgivare inom hotell- och restaurangbranschen förväntar sig en rejält ökad efterfrågan på arbetskraft under andra kvartalet 2019, med en urstark sysselsättningstrend på +23 procent. Det är ett uppsving på sju procentenheter jämfört med förra våren, då prognosen låg på +16 procent. Jobbprognosen för Sverige som helhet ligger på +9 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum